Skev Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skev, varianter, uttal och böjningar av skev

Skev synonym, annat ord för skev, vad betyder skev, förklaring, uttal och böjningar av skev.

Synonymer till skev

Andra språk

Skev på Engelska

  • distorted, warped, askew - get a false impression of what happened, the door is warped, a wry smile

Hur används ordet skev

  1. Dörrar har funnits lika länge som man har haft hus eller någon form av inhägnad eller avgränsning. De tidigaste historiska förekomsterna är i målningar i egyptiska gravar, där de visas som enkla eller dubbla dörrar, gjorda av ett enda stycke trä. Klimatet i Egypten är mycket torrt och man behövde inte oroa sig för att dörren skulle bli skev. I andra länder var man tvungen att bygga på dörren på ett annat sätt och enligt Vitruvius gjorde man detta genom att sätta plankor på långsidorna och kortsidorna av dörrstycket. De äldsta dörrarna var gjorda av trä, de i Salomos tempel gjordes av olivträd som var snidat och överdraget med guld (1 Kungaboken 6:31–35). Dörrarna som omtalas av Homeros var överdragna med silver eller mässing. Vanliga träslag att använda var förutom oliv, alm, ceder, ek och cypress. (källa)
  2. 1510 stod kyrkan färdig, förmodligen med vapenhus och sakristia redan då uppförda och de då moderna invändiga stjärnvalven av tegel slagna. Den är murad i gråsten med tegelinslag runt fönster och dörrar och har rektangulär form, men är något skev. Utvändigt mäter den 16,6x9,7 meter med 1,4 meter tjocka murar. Höjden är drygt 10 meter. vapenhus och sakristia är påbyggda, då deras murar inte är i förband med långhusets. De har troligen tillkommit kort tid efter att detta färdigställdes. Deras mått är 5,0x4,4 meter respektive 4,8x4,4 meter. Ingången till kyrkogård och kyrka går genom en knuttimrad stegport av trä, vilken möjligen leder sitt ursprung till 1693. Den ursprungliga timrade bogården som omgav kyrkan med kyrkogård finns inte kvar. En granhäck omger nu kyrkoområdet längs den gamla bogårdens sträckning. Endast två gravkors står kvar på den i äldre tid nyttjade kyrkogården. Några 1700-talskors sitter uppsatta i stegporten. Den nuvarande klockstapeln uppfördes 1958 på samma plats som den gamla. I den hänger den gamla kyrkklockan från 1729. (källa)
  3. Skevhet (engelska: skewness) är ett statistiskt mått på hur asymmetrisk en sannolikhetsfördelning av en stokastisk variabel är. En fördelning som har en lång svans åt vänster sägs ha en negativ skevhet, eller vara skev åt vänster. Om fördelningen istället har en svans åt höger så är skevheten positiv - fördelningen sägs vara skev åt höger. En normalfördelning är helt symmetrisk kring medelvärdet och har därför skevheten 0. (källa)
  4. Majoriteten av Qatars invånare är arbetskraft från andra länder, tack vare oljeindustrin. Många av arbetarna kommer från Sydasien och från fattigare angränsande arabländer. Eftersom dessa främst är män har Qatar en mycket skev könsfördelning, med 3,1 män per kvinna (folkräkning 2010). Folkmängden har mer än fördubblats mellan folkräkningarna 2004 och 2010. Invånarantalet uppgick 2010 till 1 699 435 invånare, varav nästan hälften i huvudstaden Doha och den största delen av de övriga invånarna bosatta i Dohas förorter. Andelen män var nästan 76 procent 2010. År 2011 utgjorde qatariska medborgare endast 15% av landets totala befolkning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.