Vinst Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vinst, varianter, uttal och böjningar av vinst

Vinst synonym, annat ord för vinst, vad betyder vinst, förklaring, uttal och böjningar av vinst.

Synonymer till vinst

Vad betyder och hur uttalas vinst

Vinst uttalas vinst och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av vinst

Singular

vinst
obestämd grundform
vinsts
obestämd genitiv
vinsten
bestämd grundform
vinstens
bestämd genitiv

Plural

vinster
obestämd grundform
vinsters
obestämd genitiv
vinsterna
bestämd grundform
vinsternas
bestämd genitiv

Vinst är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Vinst på Engelska

 • prize - a crushing victory, win the first prize
 • profit - net profit, it', s a paying concern, the companies', profits

Hur används ordet vinst

 1. Amazon och Googles moderbolag Alphabet släppte sina rapporter efter stängning. Båda aktierna sjönk i efterhandeln efter uppgångar på 7, 1 respektive 4, 4 procent under handelsdagen. Amazons vinst per aktie var betydligt bättre än väntat medan omsättningen var något sämre. Även Alphabets vinst per aktie var också den avsevärt bättre än analytikers prognoser. (källa)
 2. SEB pekas ut som delaktig i en stor europeisk skattehärva med avancerade upplägg. Ericsson vänder till vinst efter tuffa år, och så vinstvarnar bostadsutvecklaren Tobin Properties. Det är något av innehållet i morgonens nyhetssvep. (källa)
 3. Beskattning av bolagets resultat görs i bolagsmännens privata deklarationer utifrån bolagsavtalet. Bolagsmännen beskattas även för värdeminskningsavdrag och vinst vid försäljning av aktier. (källa)
 4. Första anledningarna till dess uppkomst var de nya handelsvägar som öppnades efter de stora geografiska upptäckterna under 1400-talet, exempelvis direkta förbindelser med Indien, och även Amerika drogs in i världshandeln. Då dessa resor krävde mycket kapital för att kunna företas, och då ofta handelsplatser och till och med befästningsverk på plats behövde etableras, drevs kompanierna gemensamt av flera privatpersoner, som alla bidragit med en viss summa, för att dela på risken. Kompanierna hade ofta nära kontakt med staten, och fick oftast monopol inom landet och andra handelsprivilegier, mot att monarken fick ta del av kompaniets vinst. (källa)
 5. Sådan oförmåga att undkomma negativa händelser eller konsekvenser leder till nedstämdhet. Men när det handlar om att inte kunna förutse när positiva händelser uppkommer reagerar inte individen med depression, däremot störs motivationen och kognitionen, och personen blir likaså apatisk. Ett sådant fall kan vara att inte få klara regler för vinst vid en tävling, eller att omgivningen reagerar med likgiltighet när man försöker glädja dem. (källa)
 6. Före 1930 "ägdes" en lägenhet genom ägande av andel i bostadsförening eller aktier i bostadsaktiebolag. Bostadsrättsföreningar kunde bildas sedan den första bostadsrättslagen stiftades år 1930. Bostadsrätten blev en viktig del i det svenska folkhemsbygget, med den kollektiva principen att boendet i lägenhetshus skulle ägas och förvaltas på kooperativ basis av de boende själva. Idén var att bostadshuset skulle ägas gemensamt av de boende, med en boenderepresentativ styrelse som kunde kontrollera intäkter och utgifter. Hyran skulle därigenom enbart täcka de kostnader som var oundgängliga för boendet och all vinst inom hyresmarknaden skulle på så vis tillfalla de boende själva, istället för att komma privata hyresvärdar till godo. Numera bildas oftast bostadsrätter antingen genom att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, eller vid nybyggnad att en bostadsrättsförening bildas av det byggbolag som låtit uppföra byggnaden för att sälja bostadsrätterna. (källa)
 7. En intressekonflikt uppstår när två eller flera parter har motstående eller potentiellt motstående intressen. I sin enklaste form kan en intressekonflikt uppstå när två personer - A och B - ska dela en tillgång (till exempel en kaka). Både A och B har här ett intresse av att maximera sin vinst men genom maximering av A:s intresse kommer B:s intresse inte att kunna tillgodoses. Inom spelteori finns flera metoder för att lösa en intressekonflikt. (källa)
 8. Privatpersoners sparande kallas ofta investering, i synnerhet om det sker i värdepapper. Även köp av konst, guld, fastigheter, med mera kan kallas investering om det sker i syfte att göra en framtida vinst. En investering innebär således att medvetet välja ett visst alternativ utifrån viss insats t.ex. pengar eller tid för att uppnå någon form av nytta. Exempelvis kan man fundera på olika utbildningsalternativ och med ett analytiskt synsätt då ställa upp olika kriterier, till exempel förväntad framtida lön. Det investeringsalternativ som bästämmer överens med de kriterier som ställts upp, är det bästa investeringsalternativet. (källa)
 9. Med jackpott avses den högsta vinsten i vissa kasinospel, exempelvis enarmade banditer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.