Årlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder årlig, varianter, uttal och böjningar av årlig

Årlig synonym, annat ord för årlig, vad betyder årlig, förklaring, uttal och böjningar av årlig.

Synonym till årlig

Vad betyder och hur uttalas årlig

Årlig uttalas år|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av årlig

Böjning (i positiv) årlig en ~ + subst. årligt ett ~ + subst. årliga den/det/de ~ + subst. årlige den ~ + mask. subst.

Årlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Årlig på Engelska

  • annual, yearly - annual increase, annual loss

Hur används ordet årlig

  1. Belåningsgrad på över 70 procent, 2 % årlig amortering av totala lånebeloppet. (källa)
  2. Enligt 1884 års svenska gruvstadga (kapitel 5, § 39) skulle gruvarbetet inom varje inmutat område eller utmål bedrivas i den omfattning, att för varje kalenderår verkställdes minst så mycket gruv- eller gruvbyggnadsarbete, att värdet därav motsvarade kostnaden för bergsprängning i gruvan av 10 m³ i fast klyft eller, räknat i upplagt berg, 18 m³. Gruvägaren kunde under ett år fullgöra arbetsskyldigheten för flera, högst fyra år. Hade arbetsskyldigheten fullgjorts för tre år och gruvan tilldelats utmål, kunde gruvägaren i stället för försvarsarbete betala en årlig avgift av 50 kronor, varav hälften tillföll kronan och andra hälften den jordägare, på vars mark utmålet var beläget. Inte heller dessa bestämmelser gällde enligt äldre författning inmutade limonittäkter eller varp. (källa)
  3. Annuitet kommer från latinets annuus, årlig, via franskans annuité, årlig avbetalning. Periodiciteten kan i praktiken vara vilken som helst, även exempelvis månad eller kvartal. (källa)
  4. Kronans avradsland kunde även nyttjas av hela eller delar av byar, mot en årlig avgift (avrad). Avraden motsvarade i viss mån senare tiders arrendeavgift. Den utgick under medeltiden antingen i pengar eller i jordbruksprodukter eller i en kombination av dessa. (källa)
  5. Årlig aberration, en årlig rörelse av stjärnornas observerade orter omkring de sanna orterna. Vid ekliptikans pol ärörelsen cirkulär, vid lägre latituder är den elliptisk, med allt större excentricitet, och till sist vid ekliptikan är den rätlinjigt oscillerande. Den årliga aberrationen upptäcktes av James Bradley 1727 vid observationer på γ Draconis och förklarades också av honom. (källa)
  6. All huvudjakt innebär inte dödligt våld. I en årlig ritual hos den religiösa minoriteten mappurondo på sydvästra Sulawesi i Indonesien använder man kokosnötter som surrogathuvuden. Traditionen kallas för "pangngae" och infaller under risskörden. Dess funktion är att kollektivt avsluta sorgen över de som avlidit under året, lösa interna spänningar och meningsskiljaktigheter, uppvisa manlighet, distribuera gemensamma resurser samt motstå påtryckningar utifrån att överge mappurondos levnadssätt och livsstil. (källa)
  7. Enskilda myndigheter eller företag kan systematiskt eller slumpmässigt genomföra miljörevision. Så genomför till exempel Naturvårdsverket en årlig verksövergripande revision enligt verksprotokoll 2007-01-22. Många organisationer granskar också sitt eget miljöarbete genom interna revisioner. (källa)
  8. Ordet prästost förekommer första gången i Dagligt allehanda som Smålands- eller så kallad prästost. På den tiden skulle bönderna betala ett så kallat tionde, en årlig kyrkskatt till prästen. I Småland som var ett av landets huvudområden för mjölk- och ostproduktion kunde osten tjäna som betalningsmedel för tiondet. Vanliga ostar gjordes på skummjölken men till prästen ville man ge det finaste man hade och därför gjordes den osten på oskummat mjölk. Man kallade osten prästost och man kunde till och med ha i lite grädde. (källa)
  9. Anställning på reservstat tillkom i samband med 1914 års försvarsbeslut och innebar att en officer eller underofficer vid armén, flottan och senare vid flygvapnet, som avgick innan pensionsåldern kunde anställas på reservstat. Detsamma gällde även för en civilmilitär tjänsteman vid fältläkarkåren eller marinläkarkåren och senare även för en läkare vid flygvapnet. Detta innebar i fredstid endast viss kortare årlig tjänstgöringsskyldighet förenad med årslön och pension. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.