Hederlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hederlig, varianter, uttal och böjningar av hederlig

Hederlig synonym, annat ord för hederlig, vad betyder hederlig, förklaring, uttal och böjningar av hederlig.

Synonymer till hederlig

Vad betyder och hur uttalas hederlig

Hederlig uttalas heder|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av hederlig

Böjning (i positiv) hederlig en ~ + subst. hederligt ett ~ + subst. hederliga den/det/de ~ + subst. hederlige den ~ + mask. subst. Komparation hederligare en/ett/den/det/de ~ + subst. hederligast är ~ hederligaste den/det/de ~ + subst.

Hederlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Hederlig på Engelska

  • honourable, honest - downright honest, sound arguments, an honest man

Hur används ordet hederlig

  1. Kristen är utbildad inom bankväsendet och anländer till Korsbæk 1931 för att hjälpa sin bror Mads med räkenskaperna i dennes blomstrande affärsverksamhet. Till skillnad från sin bror är han inte särskilt präglad av deras religiösa bakgrund. I samband med sin ankomst till Korsbæk tar han in på Postgården innan han finner en egen lägenhet. Han blir 1932 bankdirektör i broderns nyöppnade bank, Omegnsbanken. Kristen förälskar sig i Elisabeth Friis, men de får svårt i och med att de står på varsin sida av de två konkurrerande familjerna i staden, Varnæs och Skjern. Kristen spelar kammarmusik med doktor Hansen och Elisabeth. 1941 går han med i den lokala motståndsrörelsen. Han är en skicklig och hederlig affärsman, en känslig person, musikalisk samt kulturellt intresserad. (källa)
  2. Den första svenska evangeliska jordfästningsordningen stadfästes i Olaus Petris handbok 1529. Den hade ur den medeltida ordningen endast behållits jordfästningen och likvigningen. Likvigningen där prästen välsignade den nyss avlidne, som efter reformationen kom att kallas utläsning, förbjöds i kyrkoordningen 1686, men övertogs i stället av lekmän. Den följdes därefter av likvakan, som förbjöds genom kyrkolagen 1686, då den ansåg ofta urarta till dans och lekar där öl och brännvin serverades. Den kom dock att leva kvar i seden att "sjunga ut lik". I äldre tid skottades ofta graven igen under psalmsången. Under 1600-talet blev likpredikningar vanliga, de ersattes senare av griftetal, vilket dock aldrig blev obligatoriskt. År 1686 bestämdes att de som kristligt levat skulle ärligen och på behörigt sätt still graven befordrade vara. Det fastställde även att jordfästningen skulle förrättas av präst i svenska kyrkan (senare fick vissa religiösa samfund rätt att själva begrava sina döda). Begravning fick endast ske på för ändamålet avsedd begravningsplats. Förlust av hederlig begravning blev ett straff. Man skilde mellan neslig begravning (för vissa grova brottslingar) och stilla begravning utan sång och klockringning och med förkortad ritual (för vissa brottslingar, odöpta barn och för dem som begått självmord). Kyrklig begravning var fram till 1926 obligatorisk för medlem i svenska kyrkan, då möjlighet öppnades för borgerlig begravning. (källa)
  3. Ett franskt örlogsfartyg närmar sig, men dimma förhindrar slaget. Claggart går till kaptenen och anklagar Billy för att anstifta myteri, men i detsamma lättar dimman och man ser fiendens fartyg om babord. Hektisk verksamhet utbryter genast, men dimman lägger sig snart igen över havet och slaget måste avbrytas. Claggart upprepar sin beskyllning, varpå kaptenen sänder bud efter Billy så att Claggart kan framföra sina anklagelser direkt. Först talar kaptenen i enrum med Billy och får bekräftelse på sin åsikt att Billy är en hederlig och rättskaffens ung man. Han kallar in Claggart, men då Billy hör anklagelserna om myteri blir han så utom sig vid det skamliga påståendet att han börjar stamma. Eftersom han inte kan uttrycka sig i ord går han i stället till angrepp på Claggart och råkar döda honom med ett knytnävsslag. Vere är skakad därför att han varit övertygad om att anklagelsen var falsk, men Billy måste givetvis plikta för dråpet. Han sammankallar en sjörätt och förklarar vad som har hänt. Billy bekräftar hans ord men kan bara försvara sig med att beskyllningen var grundlös. Han vädjar till kaptenen att rädda hans liv, men lagen är otvetydig: att döda en officer är myteri som straffas med döden. Mycket mot sin vilja måste Vere stadfästa domen och beordra att Claggart begravs med fulla hedersbetygelser. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.