Hedersam Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hedersam, varianter, uttal och böjningar av hedersam

Hedersam synonym, annat ord för hedersam, vad betyder hedersam, förklaring, uttal och böjningar av hedersam.

Synonymer till hedersam

Vad betyder och hur uttalas hedersam

Hedersam uttalas heder|sam och är ett adjektiv -t -ma.

Ordformer av hedersam

Böjning (i positiv) hedersam en ~ + subst. hedersamt ett ~ + subst. hedersamma den/det/de ~ + subst. Komparation hedersammare en/ett/den/det/de ~ + subst. hedersammast är ~ hedersammaste den/det/de ~ + subst.

Hedersam är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet hedersam

  1. I Sverige förklarade riksrådet 1664 att vid adelns enskilda sammankomster skulle fästas avseende på "l: o herreståndet: grevar och friherrar, 2: o förnämliga förfäders meriter och gammal släkt, 3: o förnäma tjänster och 4: o en hög och hedersam ålder". Men redan 1672 års rangordning inskränkte sig till att bestämma de olika ämbetenas inbördes ordning och ämbetsmännens därefter lämpade rang utan avseende på stånd eller börd. Och från denna tid har börden i Sverige inte haft någon betydelse för rangen. Rangförhållandena mellan de olika ämbetena bestämdes i allmänhet av konungen dels genom rangordningar, dels genom särskilda förordningar och beslut. (källa)
  2. Hederskultur är ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar. Ens eget och ens grupps anseende är centralt för ens sociala ställning och roll i samhället. Hedern kan betraktas som socialt kapital, viktigt i en omgivning där staten inte erbjuder ett pålitligt trygghetssystem. Utan heder riskerar man att bli utstött och därmed förlora den rätt till respekt man haft som en hedersam person inom gruppen. En grupp kan återvinna sin heder till exempel genom att bestraffa den person som brutit mot normen eller genom att utesluta personen ur gemenskapen. (källa)
  3. Elisabet Höglund representerade svenska damcykellandslaget under perioden 1970-1975. Hon deltog bland annat på VM i Gap i Frankrike år 1972 och slutade på en hedersam 17:e placering och på VM i Barcelona i Spanien där hon slutade på 21:a plats. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.