Agenda Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder agenda, varianter, uttal och böjningar av agenda

Agenda synonym, annat ord för agenda, vad betyder agenda, förklaring, uttal och böjningar av agenda.

Synonymer till agenda

Vad betyder och hur uttalas agenda

Agenda uttalas ag|enda [-en´da] och är ett substantiv -n agendor.

Agenda betyder:

Ordformer av agenda

Singular

agenda
obestämd grundform
agendas
obestämd genitiv
agendan
bestämd grundform
agendans
bestämd genitiv

Plural

agendor
obestämd grundform
agendors
obestämd genitiv
agendorna
bestämd grundform
agendornas
bestämd genitiv

Agenda är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet agenda

  1. Här fajtas han mot den superrike Carlton Drake (spelad av Riz Ahmed från suveräna serien The night of) som säger sig stå på mänsklighetens sida men egentligen är en ond narcissist med en helt egen agenda. Jo, han är klonad på storskurkar från merparten av alla andra superhjältefilmer och slåss som sådan mot i längden taskiga odds. När Drake dessutom dristar sig till att häda Gud förstår man att han snart kommer att brinna i helvetet, detta är trots allt en amerikansk film riktad till ungdomar. (svt.se)
  2. I svenskan förekommer flera latinska gerundivumformer, men används som substantiv, till exempel doktorand (någon som bör doktoreras), konfirmand (någon som bör konfirmeras), legend (något som bör läsas) och agenda (saker som bör utföras). Även flera personnamn har sitt ursprung i latinska gerundivumformer, till exempel Amanda (älskvärd, hon som bör älskas) och Miranda (beundransvärd, hon som bör beundras). (wikipedia.org)
  3. Rosenberg, Tiina (2002) Queerfeministisk agenda ISBN 91-89044-92-4 (wikipedia.org)
  4. Agenda setting theory beskriver medias förmåga att påverka mottagarna till att tro att ju mer ett visst budskap förmedlas och visas, desto viktigare är det. Detta gör att de kommer lägga mer tid på att ta in, bearbeta och agera efter budskapet. Denna teori utvecklades av Dr. Max McCombs och Dr. Donald Shaw. (wikipedia.org)
  5. Tre ofta sammanblandade ord: debatt, diskussion och dialog. I en debatt har varje part en agenda som drivkraft. I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.[källa behövs] (wikipedia.org)
  6. Se exempelvis politiska miljömål på FN (Agenda 21), nationell, samt kommunal nivå. De 16 nationella miljömålen i Sverige ska utvärderas under 2015. (wikipedia.org)
  7. Högerpopulismen har traditionellt haft en liberal agenda med lägre skatter och minskad statlig inblandning i ekonomi och familjeliv. På 1990-talet kom främlingsfientlighet och motståndet till EU att bli allt viktigare inslag. Det finns ett motstånd mot sexuella minoriteter och etniska grupperingars kulturella uttryck genom partiernas kulturellt konservativa och antisekulära värderingar. Exempel på dessa är det svenska partiet Ny demokrati tillsammans med italienska Lega Nord och österrikiska FPÖ. På senare år har partier i Norge och Sverige, Fremskrittspartiet respektive Sverigedemokraterna, blandat höger- och vänsterpopulism. (wikipedia.org)
  8. Program (konst), ett konstverks på förhand bestämda agenda, mål eller tema, ofta litterära "ämne", till exempel den berättelse som illustreras i en historisk eller berättande målarkonst eller temat för en allegorisk målning (wikipedia.org)
  9. Filosofen Hans-Georg Gadamer talade ibland om att vi lever i vetenskapens tidsålder. Rationalisterna försökte "rädda" gud från ett stort och öde universum - men början till ett avkristnat Europa kan nog skönjas redan på 1600-talet efter ett bigott 1500-tal. En dold agenda, där förnuft, vetenskap och matematik styr våra liv får delvis sägas ha rationalisterna själva som skribenter. (wikipedia.org)
  10. Politisk historierevisionism – grundar sig på en politisk agenda i stället för vetenskapliga metoder (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.