Alfabetiseringskampanj Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder alfabetiseringskampanj, varianter, uttal och böjningar av alfabetiseringskampanj

Alfabetiseringskampanj synonym, annat ord för alfabetiseringskampanj, vad betyder alfabetiseringskampanj, förklaring, uttal och böjningar av alfabetiseringskampanj.

Vad betyder och hur uttalas alfabetiseringskampanj

Alfabetiseringskampanj uttalas alfa|bet|is|er|ings|kamp|anj och är ett substantiv.

Ordformer av alfabetiseringskampanj

Singular

alfabetiseringskampanj
obestämd grundform
alfabetiseringskampanjs
obestämd genitiv
alfabetiseringskampanjen
bestämd grundform
alfabetiseringskampanjens
bestämd genitiv

Plural

alfabetiseringskampanjer
obestämd grundform
alfabetiseringskampanjers
obestämd genitiv
alfabetiseringskampanjerna
bestämd grundform
alfabetiseringskampanjernas
bestämd genitiv

Alfabetiseringskampanj är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet alfabetiseringskampanj

  1. I januari 1963 tillkännagav shahen sina planer för den "vita revolutionen", ett sexpunkters reformprogram innefattande jordreform, nationalisering av skogarna, försäljning av statligt ägda företag till privata intressen, rösträtt för kvinnor, tillåtande av icke-muslimer i ämbetspositioner, vinstdelning inom industrin och en alfabetiseringskampanj i landets skolor. Några av dessa initiativ betraktades av traditionalisterna som farliga, västinspirerade trender. Särskilt de mäktiga och privilegierade shiarättslärda var mycket kritiska. Khomeini kallade till ett möte med andra ledande marjor i Qom och övertalade dem att påbjuda en bojkott av folkomröstningen om den vita revolutionen. Den 22 januari 1963 gjorde Khomeini ett skarpt formulerat uttalande som fördömde shahens planer. Två dagar senare reste shahen till Qom under militärt beskydd, och höll ett tal som hårt attackerade uleman som samhällsklass. (källa)
  2. Mohammad Reza Pahlavi fortsatte modernisera Iran i sin fars anda. Från och med 1960-talet genomförde han en rad samhällsreformer, bland andra en jordreform, gav kvinnor rösträtt, inledde alfabetiseringskampanjer och så vidare. Mohammad Reza Pahlavi hade som mål att göra Iran till en mönsternation. Under hans tid som shah förbättrades levnadsstandarden i landet avsevärt och likaså den sociala och politiska medvetenheten. Han kröntes 1967 till shahanshah (konungarnas kung). Han störtades 1979, då landet övergick från att vara ett kungadöme till att bli en religiös diktatur. (källa)
  3. Inrikespolitiskt ville Hoxha genomföra en snabb industrialisering av det fattiga bondesamhället och inledde omedelbart en rad reformer. 1945 genomdrev han en jordreform som nationaliserade två tredjedelar av det privat ägda jordbruket, en framgångsrik alfabetiseringskampanj inleddes också, som 1950 lyckats pressa ner analfabetismen till 30 % jämfört med det tredubbla vid krigsslutet. 1957 grundades Albaniens första allmänna högskola, som fick bära ledaren Enver Hoxhas namn. Samtidigt höll Hoxha ett totalitärt grepp om makten och all opposition krossades brutalt, främst styrde Hoxha genom sin fruktade säkerhetspolis Sigurimi. Den totala polisstat som Hoxha byggde upp blev även ett signum för hans styre. Hoxha beordrade personligen en lång rad utrensningar under sina 41 år vid makten. 1951 avrättades 22 albanska intellektuella anklagade för att ha bombat Sovjetunionens ambassad i Tirana. Senare skulle påstådda kopplingar till Hoxhas tidigare allierade Jugoslavien, Sovjetunionen och Kina användas som "bevis" i rättegångar mot regimens fiender. Inte heller det styrande kommunistpartiet undkom Hoxhas utrensningar. 1949, 1973 och 1981 fängslades eller avrättades ett flertal högt uppsatta partifunktionärer och officerare. Uppemot 5 000 människor dödades under Hoxhas 41 år vid makten, vid hans död satt 35 000 personer fängslade. Landets religiösa samfund, och i synnerhet dess ledare, tillhörde dem som drabbades hårdast av regimens terror. Förföljelsen mot de religiösa samfunden inleddes omedelbart efter kommunisternas maktövertagande och blev allt mer omfattande med åren. Ett stort antal präster, munkar, nunnor och imamer avrättades eller dömdes till långa fängelsestraff. I många fall fängslades eller avrättades även deras familjemedlemmar. Kyrkor och moskéer antingen revs eller gjordes om till allt ifrån barer, restauranger, hotell och butiker till gymnastiksalar och idrottsarenor. 1976 infördes statsateism och all religion förbjöds. (källa)
  4. I början av 1990-talet påbörjade Summer Institute of Linguistics en studie för att avgöra vilka gbesamhällen som skulle ha nytta av existerande strävanden för att sprida läsförmåga och huruvida ytterligare alfabetiseringskampanjer i vissa av de återstående samhällena skulle behövas. Samordnad språkforskning som utfördes under loppet av denna studie spred mer ljus över förhållandena mellan de olika varieteterna av gbespråk. I allmänhet bestyrkte SIL-studierna många av Capos upptäckter och ledde till justeringar av några av hans mer provisoriska grupperingar. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.