Allmän synonym, annat ord för allmän, vad betyder allmän, förklaring, uttal och böjningar av allmän.

Synonymer till allmän

Vad betyder och hur uttalas allmän

Allmän uttalas all|män och är ett adjektiv -t -na.

Ordformer av allmän

Böjning (i positiv) allmän en ~ + subst. allmänt ett ~ + subst. allmänna den/det/de ~ + subst. allmänne den ~ + mask. subst. Komparation allmännare en/ett/den/det/de ~ + subst. allmännast är ~ allmännaste den/det/de ~ + subst.

Allmän är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Allmän översättning

Engelska

common, general
of general political interest, human, universal, general practitioner, general course (in English), general insurance, social (public) insurance (scheme), of general interest, general weather forecast (the outlook) for Tuesday, general election, public opinion, compulsory military service, national service
vague, general
a vague feeling
public
public prosecutor, public place, public service, public document, the community (at large), society, public funds, public transport

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Allmän Synonymer Betyder Uttal