Anekdotartad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder anekdotartad, varianter, uttal och böjningar av anekdotartad

Anekdotartad synonym, annat ord för anekdotartad, vad betyder anekdotartad, förklaring, uttal och böjningar av anekdotartad.

Vad betyder och hur uttalas anekdotartad

Anekdotartad uttalas anekdot|art|ad och är ett adjektiv.

Ordformer av anekdotartad

Böjning (i positiv) anekdotartad en ~ + subst. anekdotartat ett ~ + subst. anekdotartade den/det/de ~ + subst.

Anekdotartad är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Anekdotartad på Engelska

  • fabling

Hur används ordet anekdotartad

  1. Uppsala universitet inrättades efter påvlig bulla och privilegiebrev från riksrådet. Sägenartat sägs det att när dåtidens svenska styresmän fick höra att Danmark var på väg att söka tillstånd för att få inrätta ett universitet i Köpenhamn så skyndade man sig till Rom för att hinna före danskarna med Uppsalas ansökan. Köpenhamns universitet grundades också mycket riktigt först 1479. På samma anekdotartade sätt sägs danskarna också ha spelat en roll i grundandet av universitetet i Lund. Planen var först att skapa ett götalandsuniversitet i Linköping, men behovet av att försvenska de gamla danska provinserna gjorde att universitetet förlades till Skånelanden. (källa)
  2. Gillingstam var enda barnet till specerihandlaren Ernst Eriksson (1881–1970) och Edit Fredriksson (1893–1978). Han visade tidigt ett starkt intresse för historia och påbörjade redan vid tolv års ålder ett biografiskt lexikon över stormaktstidens generaler, vilket han fem år senare slutförde som ett 268-sidigt enskilt arbete i fjärde ring. Gillingstam studerade historia vid Stockholms högskola och blev 1952 filosofie doktor på den över 800-sidiga avhandlingen Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska studier (registerdelen utgiven 1953). Den är fortfarande det stora standardverket för medeltidshistoriker. Avhandlingen var genom sin mycket strikta värdering av källmaterialet i sig en demonstration mot den tendens som då ännu fanns hos kända medeltidshistoriker att utifrån knapphändiga data skapa scenerier eller att ge anekdotartade skildringar stort utrymme. I kontrast till detta är Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden befriad från värdeomdömen och historiska panoramor. Redan som tjugotvååring hade han dock publicerat en drygt femtiosidig och mycket ingående studie över frälsesläkten Slaweka, Medeltidsätten Slaweka. Två år därefter utgavs hans monografi Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Han medverkade 1950 i det första numret av Släkt och hävd (utgivare Genealogiska Föreningen, Stockholm) med sin egen antavla. (källa)
  3. von Becker påverkades mest i sin konstnärliga utveckling av genremålaren P.E. Frère och den så kallade Ecouen-skolan vilken var en fransk motsvarighet till Düsseldorfskolan. von Becker var Finlands främste figurmålare före Albert Edelfelt, hans ofta anekdotartade motiv är hämtade från barnens värld och från det franska och det österbottniska folklivet. Han spelade en viktig roll i landets konstliv som föreståndare för Helsingfors universitets ritsal 1869—1892 och han hade därtill från 1873 en egen konstskola i Helsingfors, bland hans elever märks Axel Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck och Anna Sahlstén. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.