Angivare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder angivare, varianter, uttal och böjningar av angivare

Angivare synonym, annat ord för angivare, vad betyder angivare, förklaring, uttal och böjningar av angivare.

Synonym till angivare

Hur används ordet angivare

  1. Från kejsartiden, framför allt tiden under Tiberius, överflyttades betydelsen till att syfta på kejsarens person och ställning, eftersom denne personifierade staten. Majestätsbrott och anklagelser därom var under denna tid skenrättegångar, där angivare (så kallade delatores) lockades av belöningar i form av del av den angivnes egendomar, och där inget eller litet tillfälle till försvar gavs. Vissa kejsare, bland andra Titus och Trajanus, ville inte befatta sig med dessa skenrättegångar och förbjöd dem, men rättegångarna återupptogs ofta av efterföljande despoter. (wikipedia.org)
  2. Lagar skiljer sig åt mellan olika länder för vilka former av angiveri, och vilka metoder för att uppmuntra angiveri, som är lagliga. Polisstater har i allmänhet haft omfattande system av angivare bland sina medborgare medan rättsstater har mer begränsade möjligheter för angiveri. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.