Angivelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder angivelse, varianter, uttal och böjningar av angivelse

Angivelse synonym, annat ord för angivelse, vad betyder angivelse, förklaring, uttal och böjningar av angivelse.

Vad betyder och hur uttalas angivelse

Angivelse uttalas an|giv|else och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av angivelse

Singular

angivelse
obestämd grundform
angivelses
obestämd genitiv
angivelsen
bestämd grundform
angivelsens
bestämd genitiv

Plural

angivelser
obestämd grundform
angivelsers
obestämd genitiv
angivelserna
bestämd grundform
angivelsernas
bestämd genitiv

Angivelse är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet angivelse

  1. Klädkod i mer formell mening är en angivelse om önskad klädsel hos gästerna vid fester och andra sammankomster. Om det i en inbjudan anges viss klädsel, bör sådan klädsel bäras av värdfolk och gäster. Om det finns underhållare eller serveringspersonal på festen omfattas de däremot inte av klädkoden, eller i varje fall inte samma klädkod. Den engelskspråkiga motsvarigheten är dresscode. (wikipedia.org)
  2. Klädstorlek, angivelse för storlek på kläder, med standardiserade kombinationer av olika kroppsmått. EU:s standard heter EN 13402. (wikipedia.org)
  3. Muttrar för speciella krav kan vara märkta med standardiserad angivelse så att hållfasthetsklass kan identifieras. (wikipedia.org)
  4. Det förekommer också många tumstockar med reklampåtryck från diverse brädgårdar och varuhus, med eller utan angivelse av tillverkare. (wikipedia.org)
  5. Promille används exempelvis vid angivelse av alkoholhalt i blod, salthalt i havsvatten, antalet födslar och dödsfall i en population och banlutningen hos järnvägar. Då en promille är 1/10 av en procent (%) används promille typiskt när värdet uttryckt i den vanligare måttenheten procent blir väldigt litet. (wikipedia.org)
  6. Eftersom atmosfärens halt av 14C varierat genom tiderna brukar man kalibrera dateringarna efter värden som framräknats med hjälp av årsringar i träd och glaciärlager. Ålder mätt i kol-14-år eller år före nutid (years before present, B.P.) innebär okalibrerad angivelse relativt år 1950. För exempelvis äldre bondestenåldern i Sverige skiljer det ungefär tusen år mellan okalibrerade och kalibrerade dateringar. (wikipedia.org)
  7. En rutt är en fastlagd färdplan eller färdväg mellan två eller fler punkter. Begreppet används för fartyg men även vid andra transportsätt på land eller i luften. För fartyg består rutten av positioner där förändring inträffar i färden Start/stopp eller vändpunkter. För biltrafik kan en rutt bestå av en färdväg som följer vissa vägar och gator, samt angivelse av trafikplatser/korsningar där föraren byter mellan dessa. (wikipedia.org)
  8. Stjärnbilderna används i många astronomiska namnsystem för stjärnor och andra objekt. Därvid används det latinska namnet i genitiv eller en standardiserad trebokstavsförkortning. I modern astronomi används fortfarande ofta beteckningar som α Tauri, β Orionis, γ Canis majoris (förkortat α Tau, β Ori, γ CMa) på stjärnor, ett system som går tillbaka till Bayer (se nedan). Variabla stjärnor har namn med bokstäverna R, S, T ... före stjärnbildsnamnet, t.ex. RR Lyrae-variabler. Meteorskurar anges med namnet på den stjärnbild där har sin radiant, t.ex. Perseiderna, Geminiderna. För vetenskapligt bruk används dock mest andra namnsystem, oftast angivelse av koordinaterna, (t.ex. PSR B0531+21) eller referens till stora kataloger eller databaser, som NGC-nummer för galaxer och stjärnhopar och BD-, HD- eller Hipparcosnummer för stjärnor. (wikipedia.org)
  9. Klädstorlek – angivelse för storlek på kläder (wikipedia.org)
  10. Tidssignal kallas en angivelse av korrekt tid vid en viss tidpunkt, till exempel genom ljud- och ljussignaler, eller elektroniska signaler. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.