Argumentera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder argumentera, varianter, uttal och böjningar av argumentera

Argumentera synonym, annat ord för argumentera, vad betyder argumentera, förklaring, uttal och böjningar av argumentera.

Synonym till argumentera

Vad betyder och hur uttalas argumentera

Argumentera uttalas argu|ment|era och är ett verb -de.

Argumentera betyder:

Ordformer av argumentera

Aktiv

argumentera
infinitiv
argumenterar
presens
argumenterade
preteritum
argumenterat
supinum
argumenterande
presens particip
argumentera
imperativ

Passiv

argumenteras
infinitiv
argumenteras
presens
argumenterades
preteritum
argumenterats
supinum

Perfekt particip

argumenterad en
~ + subst.
argumenterat ett
~ + subst.
argumenterade den/det/de
~ + subst.

Argumentera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Argumentera på Engelska

  • argue, argument - present one', s reasons, argue in favour of nuclear power

Hur används ordet argumentera

  1. Det ontologiska gudsbeviset argumenterar för Guds existens enbart utifrån begreppet Gud. Framfört av bland andra Anselm av Canterbury och René Descartes. Det är uppställt som följer. (källa)
  2. Det konsumenten kan argumentera för är ju också att mobilen faktiskt ska klara damm och stänk, samt vara tydlig med att det inte är hon själv som har orsakat felet. Om det är möjligt kanske det vore en god idé för konsumenten att ta kontakt med något annat företag i branschen för att bara få ett utlåtande om vad detta fel skulle kunna bero på, alltså att det exempelvis kan handla om ett fabrikationsfel och att telefonen med tanke på att den är ip68-klassad, bör ha klarat stänk. Det skulle stärka konsumentens argumentation mot företaget. (källa)
  3. Begreppet används då lönenivåns inverkan på sysselsättningen diskuteras: fler personer kunde antagligen anställas om lönekostnaden var lägre, medan det mesta av skattekilen går till utgifter som inte förorsakas av att personen anställs. Om man genom att minska skattekilen för en viss anställning skulle möjliggöra den anställningen, skulle alla parter vinna. Resonemanget används för att argumentera för att allmänt minska skattekilen. (källa)
  4. Språket går ut på att man tar bort synonymer (till exempel god och vacker, som då samlas i ordet bra) från ursprungsspråket (gammalspråk, engelska) så att språkets nyanser försvinner. Även motsatsadjektiv, och ord som kan betyda "fel" sak enligt partiet försvinner. Ett exempel är "bra". Alla synonymer såsom förträfflig, underbar osv. blir onödiga i och med att allt lika gärna kan sägas som "bra". För att visa motsatsen sätts ett o- framför adjektivet. Obra skulle sålunda betyda dåligt, precis som oljust skulle betyda mörkt, allt efter smak. På så vis blir språket också mer exakt, eftersom den exakta motsatsen framkommer genom o-. Detta hindrar inte kätterska satser som "Storebror är obra", men då detta för det första skulle låta helt absurt i en renlärds öra, så skulle det för det andra vara otroligt svårt, om inte omöjligt, att sätta fingret på och argumentera för vad man verkligen menar med att "Storebror är obra", ty alla sådana definitioner (det vill säga de åsiktsord som kan motsätta sig Storebror) är borttagna. Om man vill göra ordet starkare, alltså mycket bra eller jättebra, så sätts "plus" framför adjektivet i fråga. Vill man förstärka ordet ytterligare så sätts "dubbelplus" framför adjektivet. Dubbelplusbra är ypperligt bra, medan dubbelplusobra är otroligt dåligt. (källa)
  5. Pleonasmer är typiska främst inom det rituella språket, då man inte vill argumentera utan endast bekräfta eller fylla ut det som redan är sant eller sagt. I vardagen är pleonasmer vanliga både inom reklam, politik och vanliga samtal. Även flera fasta, vedertagna uttryck består av pleonasmer, exempelvis "klart och tydligt". (källa)
  6. Plädering (slutplädering) är ett slutanförande som part eller hans ombud får tillfälle till enligt 43 kap. 9 § (1942:740) rättegångsbalken under slutfasen av en huvudförhandling i en rättegång i domstol. Under pläderingen kan parten sammanfatta det rättsliga läget och argumentera för vad som talar för hans sak. Han kan även införa nya argument i målet genom att åberopa rättsfall och förarbeten. Detta utgör inget som strider mot rättegångsbalkens regler i övrigt om att ny bevisning inte får införas eftersom en grundförutsättning för alla rättegångar är att "domaren känner lagen" (jura novit curia). (källa)
  7. 3. Hitta argument för en vetenskapsteoretisk ståndpunkt. Paul Feyerabend använde många argument från historien för att försvara sin idé om vetenskapsteoretisk anarki och för att argumentera mot vetenskaplig metod. (källa)
  8. Enligt de internationella redskapsreglerna som gäller vid kappsegling definieras centerbord som "Ett indragbart skrovbihang, rörligt i förhållande till skrovet, fastsatt i ungefär i skrovets centrumplan och som kan rotera runt en enda tvärskeppsaxel, främst använt för att påverka avdrift." Kappseglingsreglerna definierar även ordet sticksvärd snarlikt men med skillnaden att det inte ska kunna rotera. I dagligt tal används dock detta ord mycket sällan utan centerbord används även om sticksvärd även om man kanske skulle kunna argumentera för att till exempel lasern inte har centerbord utan sticksvärd. Ett exempel på en båt som definitivt har centerbord och inte sticksvärd är trissjollen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.