Avbild Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avbild, varianter, uttal och böjningar av avbild

Avbild synonym, annat ord för avbild, vad betyder avbild, förklaring, uttal och böjningar av avbild.

Synonymer till avbild

Vad betyder och hur uttalas avbild

Avbild uttalas av|bild och är ett substantiv.

Ordformer av avbild

Singular

avbild
obestämd grundform
avbilds
obestämd genitiv
avbilden
bestämd grundform
avbildens
bestämd genitiv

Plural

avbilder
obestämd grundform
avbilders
obestämd genitiv
avbilderna
bestämd grundform
avbildernas
bestämd genitiv

Avbild är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Avbild på Engelska

  • image, copy, representation - she is the very image of her mother, God made man in His image

Hur används ordet avbild

  1. Grundläggande för inkarnationsläran är föreställningen att människan består av kropp och själ och är en person till Guds avbild. Person är i detta sammanhang inte detsamma som individ – personen är absolut unik och fristående från människans natur, vilken kan uppvisa oändliga variationer på sitt tema, det vill säga individer. Jesus föddes som en av oss, alltså en individ i människosläktet, försedd med samma fysiska och mentala utrustning, en vilja, fysiska behov och en dödlig kropp, men hans person var gudomlig. (källa)
  2. Mimesis är en estetisk term som betecknar det som visas: avbild, imitation, underförstått av verkligheten eller naturen. Mimesis anses inom klassisk estetik vara konstens väsen. (källa)
  3. Seriefiguren Hellboy, skapad av Mike Mignola, möter en konstnär som är besatt av Molok och har skulpterat en stor avbild som sedan fått eget liv (The Chapel of Moloch). (källa)
  4. Vanligtvis förutsätts att den ende guden har skapat världen. Även människan antas ha skapats av den ende guden. I flera monoteistiska religioner sägs människan ha skapats till guds avbild. Här skiljer sig religionerna åt i det att människan antingen anses enbart andligen (i sin själ) vara guds avbild eller också guds avbild till både kropp och själ. (källa)
  5. Enligt den reformerta tolkningen av De tio budorden bryter också tillbedjan av nattvardsbrödet i monstransen mot det andra budordet (Andra Moseboken 20:4: "Du skall inte göra någon avbild eller bildstod...Du skall inte tillbe dem..."). (källa)
  6. Anledningen till att pentagrammet är en femuddig stjärna inskriven i en pentagon istället för en cirkel har att göra med symbolik och matematik. Inom matematiken kallas pentagrammet för "simplex s4". Det är en tvådimensionell avbild av ett flerdimensionellt matematiskt objekt. Det kan man se om man tittar noggrant på ett pentagram. Man kan skönja bilden av 5 vanliga tredimensionella tetraedrar som sammanfogats till ett pentagram. (källa)
  7. Riesenschnauzern skall vara reslig, kvadratiskt bygg, kraftig och kompakt. Den ska se ut som en förstorad avbild av schnauzern och vara respektingivande. Den har sträv päls med tät underull. Tillåtna färger är svart och peppar och salt. (källa)
  8. Dag 6: Gud skapar de marklevande djuren: vilda djur, boskapsdjur och kräldjur efter sina slag. Till sist skapar Gud även människan till sin avbild (Vayomer Elohim na'aseh adam betsalmenu kidemutenu veyirdu bidegat hayam uve'of hashamayim uvabehemah uvechol-ha'arets uvechol-haremes haromes al-ha'arets). (källa)
  9. Turistfällor kan uppstå i anslutning till genuina sevärdheter, men det kan också vara frågan om helt fristående uppbyggnader, exempelvis en temapark. Utmärkande för en turistfälla är ofta att det endast är ett fåtal från lokalbefolkningen som besöker platsen, att den är helt skild från den äkta inhemska kulturen, eller att det är en stereotyp avbild av den, och att näringsverksamhetens inriktning är att turisterna ska spendera så mycket pengar som möjligt. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.