Avlopp Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avlopp, varianter, uttal och böjningar av avlopp

Avlopp synonym, annat ord för avlopp, vad betyder avlopp, förklaring, uttal och böjningar av avlopp.

Synonym till avlopp

Andra språk

Avlopp på Engelska

 • drain, sewer, outflow - (a system of) conduit(s) carrying away dirty water, sewage, wastewater, sewer, water and sewage, the drains from the houses run straight out into the lake

Hur används ordet avlopp

 1. En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera. (källa)
 2. En generalplan godkänns av kommunfullmäktige och kan också utarbetas i etapper eller delområden (delgeneralplan). Kommunen kan för utarbetandet utfärda byggförbud och åtgärdsbegränsningar för högst fem år, detta kan på olika grunder förlängas upp till 15 år. När generalplan utarbetas bör man sträva efter att i första hand utnyttja den befintliga samhällsstrukturen, att behovet av bostäder och tillgången till service beaktas samt att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö och verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv. Vidare bör trafikens behov tillgodoses och energiförsörjning, vatten och avlopp samt avfallshantering ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt. Man bör även sträva efter att befintliga miljöolägenheter minskas, att byggd miljö, landskap och naturvärden värnas och att det reserveras tillräckligt med rekreationsområden. Generalplanen uppgörs i form av en karta med därtill hörande beskrivning. Under planeringsskedet bör alla berörda myndigheter verka i samråd, och planförslaget bör framläggas till offentligt påseende. (källa)
 3. Gummihandske är en skyddande handske gjord av gummi/latex. I hemmiljö kallas den ibland för hushållshandske. Gummihandskar kan till exempel användas vid handdisk, för att skydda händerna mot diskmedel, vid skurning då händerna kan komma i kontakt med rengöringsmedel, eller vid rengöring av bakterierika ställen såsom toaletter och avlopp. Inom sjukvården, där krav ställs på såväl hygien som handprecision, används ofta latexhandskar. (källa)
 4. Ett tvättställ (finlandssvenska: en lavoar) är ett fast handfat med tillhörande blandare och rörledningar (vattenledningar och avlopp med vattenlås samt bräddavlopp). Handfatet är huvuddelen av tvättstället. Det är oftast en skålformad behållare av porslin, plast eller rostfritt stål med påmonterad vattenkran, gjord för tvättning av främst händer. (källa)
 5. Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan bilda och transportera fukt själv och på så sätt skapa en gynnsam miljö av fukt. Fukt kan komma från till exempel läckande tak, avlopp samt vattenledningar. Även kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt. Avsaknad av eller bristfälliga fuktspärrar i våtutrymmen eller skador på dessa kan bidra till en gynnsam miljö. I äldre hus finns inte grundisolering mot stenfot eller sockel, här kan syll eventuellt suga upp fukt från sockeln. Saknad eller bristfällig ventilation av husgrunden är en bidragande faktor till svamptillväxt. (källa)
 6. En villavagn är en typ husvagn vars prioritet inte är förflyttning. De är oftast så breda (upp till 3,70 meter) att de inte kan förflyttas på allmänna vägar utan dispenstransport. Vagnen flyttas oftast bara någon enstaka gång, t.ex. från fabrik till campingplatsen eller bara inom campingen. Vanligtvis byggs en altan i höjd med vagnens golv och flertalet vagnar har fasta anslutningar för vatten och avlopp. (källa)
 7. Sjöar med avlopp har sött vatten medan avloppslösa sjöar har vanligtvis saltvatten. Avloppet kan ibland vara underjordiskt. När det inte finns något avlopp, avgår vattnet enbart genom avdunstning, varvid dess salter stannar kvar. Salthalten varierar inte bara mellan olika sjöar, utan även i skilda delar av samma sjö. (källa)
 8. Installation (anläggning) – fast mänsklig konstruktion, exempelvis system för vatten, avlopp, el, ventilation, telekommunikation etc. (källa)
 9. Kaliumhydroxid används som katalysator vid framställning av biodiesel och -gaser, som fuktabsorberare vid bland annat framställning av papper, i såpa och som förhöjare av pH-värdet i sura jordar. Ett av de största användningsområdena är i alkaliska batterier där den fungerar som elektrolyt. Kaliumhydroxid kan också användas som propplösare i avlopp eller i fosfatfria tvättmedel. (källa)
 10. Kloak (avlopp) – ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.