Avloppsledning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avloppsledning, varianter, uttal och böjningar av avloppsledning

Avloppsledning synonym, annat ord för avloppsledning, vad betyder avloppsledning, förklaring, uttal och böjningar av avloppsledning.

Synonym till avloppsledning

Vad betyder och hur uttalas avloppsledning

Avloppsledning uttalas av|lopps|led|ning och är ett substantiv.

Ordformer av avloppsledning

Singular

avloppsledning
obestämd grundform
avloppslednings
obestämd genitiv
avloppsledningen
bestämd grundform
avloppsledningens
bestämd genitiv

Plural

avloppsledningar
obestämd grundform
avloppsledningars
obestämd genitiv
avloppsledningarna
bestämd grundform
avloppsledningarnas
bestämd genitiv

Avloppsledning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet avloppsledning

  1. En manhålslucka eller manlucka är ett lock eller en lucka som täcker ett manhål i exempelvis en behållare, tank eller avloppsledning. (källa)
  2. En rännsten är en stenplatta med en infälld fördjupning, en ränna. Den fungerar som en öppen avloppsledning för dagvatten i det fria och är ofta en del av gatans körbana närmast trottoarens kantstenar. Genom en svag överhöjning i gatans mitt uppstår fall mot gatans kantsten, därännstenen leder dagvattnet till en dagvattenbrunn. Innan nergrävda avloppsledningar fanns, fungerade rännstenen även som en allmän avloppsledning. (källa)
  3. Vattenledningar som oftast brukas med egna namn för sitt specifika ändamål inkluderar avloppsledning i retur till kloaksystem för rening, stuprörssystem och dagvattenledning för regnvatten, rör för kylvatten, uppvärmning, processvatten och liknande inom industrin och i fordon. (källa)
  4. Under senare tid kom dock de växande storstäderna att få kraftigt underdimensionerade avloppssystem. Nyinvesteringar blev för dyra, och de gamla systemen glömdes bort och förföll. Först på 1800-talet började man åter anlägga kloaksystem efter rationella grunder. Storbritannien var föregångsland, här anlades de första kloaksystemen i murat tegel på 1830-talet. Storbritannien följdes snart av Tyskland och USA. I Sverige påbörjades byggandet av ett avloppssystem i Göteborg 1866 och i Stockholm 1868. De tidiga avloppsledningarna användes främst för disk- och tvättvatten. Att ansluta WC till avloppssystemen var länge förbjudet, och blev vanligt först på 1920-talet. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.