Avloppssystem Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avloppssystem, varianter, uttal och böjningar av avloppssystem

Avloppssystem synonym, annat ord för avloppssystem, vad betyder avloppssystem, förklaring, uttal och böjningar av avloppssystem.

Vad betyder och hur uttalas avloppssystem

Avloppssystem uttalas av|lopps|syst|em och är ett substantiv.

Ordformer av avloppssystem

Singular

avloppssystem
obestämd grundform
avloppssystems
obestämd genitiv
avloppssystemet
bestämd grundform
avloppssystemets
bestämd genitiv

Plural

avloppssystem
obestämd grundform
avloppssystems
obestämd genitiv
avloppssystemen
bestämd grundform
avloppssystemens
bestämd genitiv

Avloppssystem är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet avloppssystem

  1. För att förhindra spridning av infektionssjukdomar används smittskydd. Att se till att vattensystem och avloppssystem fungerar på ett sätt som förhindrar spridning av smitta är viktigt. Hygien är också viktigt. Isolering av smittbärande individer är mer eller mindre effektiv beroende på hur smittan sprids. I Sverige har vi en myndighet kallad smittskyddsinstitutet som har till ansvar att se till att landets smittskydd fungerar effektivt i Sverige samt till att sprida information om smittsamma sjukdomar. (källa)
  2. Elavbrott, strömavbrott, avbrott i elektricitetsförsörjningen. Ett avbrott kan i sin tur medföra driftstörningar i tjänster som telefoni, internet, vattenförsörjning, och avloppssystem. (källa)
  3. Flexibla foder, även kallad strumpinfodring, är en schaktfri metod av typ relining, som används vid renovering av avloppssystem, huvudledningar, servisledningar och brunnar. (källa)
  4. Moderna fältkok kan drivas såväl med fasta bränslen (ved) som flytande eller gasformiga bränslen (dieselolja, gasol, fotogen, gas). Fältkoken, som i sin enklaste form fortfarande kan bestå av släpkärror, kan också vara fordonsburna och även vara utformade som containerbaserade lösningar för utspisning av större förband. Större fältkok har vanligen ugnar, stekbord, ångkittlar och varmhållningssystem samt vatten- och avloppssystem. (källa)
  5. Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.