Avloppsvatten Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avloppsvatten, varianter, uttal och böjningar av avloppsvatten

Avloppsvatten synonym, annat ord för avloppsvatten, vad betyder avloppsvatten, förklaring, uttal och böjningar av avloppsvatten.

Vad betyder och hur uttalas avloppsvatten

Avloppsvatten uttalas av|lopps|vatten och är ett substantiv.

Ordformer av avloppsvatten

Singular

avloppsvatten
obestämd grundform
avloppsvattens
obestämd genitiv
avloppsvattnet
bestämd grundform
avloppsvattnets
bestämd genitiv

Avloppsvatten är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Avloppsvatten på Engelska

 • wastewater

Hur används ordet avloppsvatten

 1. Husbilar är självförsörjande genom ett separat 12-volts elsystem för bodelen som driver vattenpump, belysning mm. Batteriet laddas genom motorns generator, 220-240-v anslutning, solpanel eller bränslecell. Värme och kylskåp drivs oftast av gasol. Det finns i allmänhet tankar för färskvatten, avloppsvatten och WC. Tankarna kan vara fryssäkra, inrymda i en uppvärmt dubbelgolv. (källa)
 2. Kloak (avlopp) – ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. (källa)
 3. Reningsverk är en anläggning där avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen (recipienten). Avloppsvattnet distribueras med hjälp av avloppsledningar och kloaker till reningsverket. I ett traditionellt avloppsreningsverk sker reningen i tre steg: Mekanisk, biologisk och kemisk rening. (källa)
 4. Sedimentering (avloppsrening) – en metod att rena avloppsvatten. (källa)
 5. Bergbanan Neuveville - St-Pierre i Fribourg, Schweiz, är speciellt intressant eftersom den använder avloppsvatten som barlast. Vattnet kommer från avloppsanläggning från stadens övre delar. (källa)
 6. Stenkista (infiltrationsbädd) – en konstruktion för omhändertagande av avloppsvatten. (källa)
 7. Emedan fukthalt bara används som begrepp för fasta, porösa ämnen, används torrsubstansbegreppet också för lösningar eller suspensioner med ett stort antal olika (mer eller mindre odefinierade) substanser såsom massasuspension (mäld), svartlut och avloppsvatten. (källa)
 8. I begreppet vattenrätt brukar räknas in fastighetsägares rätt till vatten som ingår i eller är en del av en fastighet. I allmänhet gör man ingen skillnad på grundvatten och det vatten som finns i jöklar, åar, floder och sjöar. Vattenrätt kan också vara fristående som till exempel fiskerätt eller rätt att ta vatten eller använda vattendrag eller sjö som mottagare av avloppsvatten. I vattenrätt inkluderas också rätten att nyttja vatten för simning, rätt att färdas med båt eller flotte, rätt till farled, rätt att anlägga brygga eller lägga ut boj. I vattenrätt ingår också att dämma eller avleda vatten och sänka vattenytans nivå eller använda vatten för bevattning av åkrar eller andra odlingar. (källa)
 9. I ett vattenverk renas eller behandlas råvatten från en vattentäkt bestående av grundvatten eller ytvatten. Undantagsvis används havsvatten eller avloppsvatten som måste genomgå en dyr avsaltning för att kunna drickas. Vilka reningssteg som vattnet måste genomgå kan se olika ut beroende på vilken kvalitet råvattnet har. Grundvatten har oftast högre kvalitet än ytvatten och kräver därför vanligen inte lika omfattande rening. Exempel på vad råvattnet behöver renas från är bakterier, virus, organiskt material, miljögifter och tungmetaller. Råvatten från grundvatten måste ofta renas från järn och mangan. (källa)
 10. Reningsverk, renar avloppsvatten. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.