Avvika Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder avvika, varianter, uttal och böjningar av avvika

Avvika synonym, annat ord för avvika, vad betyder avvika, förklaring, uttal och böjningar av avvika.

Synonymer till avvika

Vad betyder och hur uttalas avvika

Avvika uttalas av|vika och är ett verb (lös eller fast sammansättning), böjs som ¹vika.

Avvika betyder:

Ordformer av avvika

Aktiv

avvika
infinitiv
avviker
presens
avvek
preteritum
avvikit
supinum
avvikande
presens particip
avvik
imperativ

Perfekt particip

avviken en
~ + subst.
avviket ett
~ + subst.
avvikna den/det/de
~ + subst.
avvikne den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer aktiv

avvikt
supinum

Alternativa böjningsformer perfekt

particip avvikt en
~ + subst.
avvikt ett
~ + subst.
avvikta den/det/de
~ + subst.
avvikte den
~ + mask. subst.

Avvika är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Avvika på Engelska

 • differ, diverge - take a different view, deviant behaviour
 • turn aside, digress, abscond, flee - the car driver left the scene of the accident

Hur används ordet avvika

 1. I grundskolan finns inga mål för betyget G, istället har man "mål som eleven skall ha uppnått". Det finns en uppsättning mål för årskurs fem, och en annan uppsättning mål för årskurs nio. De flesta lärare använder dock dessa mål som om de vore mål för att få betyget G. Skillnaden är att skolverket bestämmer målen för VG och MVG i grundskolan medan det är regeringen som bestämmer "mål som eleven skall ha uppnått" och enligt regeringen får dessa inte tolkas som betygskrav för att uppnå G, utan som en vägledning för lärare i de olika skolorna att själva skriva krav för betyget G. Dessa får dock inte avvika från de av regeringen uppsatta "mål som eleven skall ha uppnått". (källa)
 2. Reglerna om kvarstad i brottmål återfinns i 26 kap rättegångsbalken. Om det kan antas att någon som är misstänkt för brott genom att avvika eller genom att undanskaffa egendom undandrar sig att betala böter eller företagsbot eller skadestånd till målsägande, som kan antas komma att på grund av brottet ådömas honom, får domstolen förordna om kvarstad på så mycket av hans egendom att fordringen kan antas bli täckt vid utmätning. (källa)
 3. När en grupp inom ett samhälle opponerar sig mot den rådande kulturella dominansen, hegemonin, i samhället brukar begreppet motkultur eller kontrakultur användas. Det kan vara till exempel en subkultur, som utöver att avvika från den rådande samhällsnormen, även präglas av opposition mot den. Exempel på detta är det sena 1970-talets punkare, som utöver att vara kulturellt avgränsade vad gällde klädstil och musik, även riktade kritik mot samhällets fundament. (källa)
 4. Idag används normalt stämning där a1 ligger mellan cirka 435-445 Hz. Vid framförande av barockmusik på tidstrogna instrument brukar man dock avvika från detta, så kallad barockstämning, och stämmer normalt a1 till 415 Hz. (källa)
 5. Sirius tar sin tur i rollen som södra polstjärnan år 66270 e.Kr. då den kommer att vara 1,6° från den sydliga himmelspolen. Senare, under år 93830 e.Kr., kommer Sirius avvika från den sydliga himmelspolen med endast 2,3 grader. (källa)
 6. Som provokation betraktas i vardagslivet beteenden som med hjälp av överdrifter, regelbrott och genom att avvika från det normala eller förväntade avser att locka fram reaktioner av olika slag. Det är alltså bland annat ett sätt att skaffa sig uppmärksamhet. (källa)
 7. Genom inverkan av en inhomogen atmosfär kan den radiooptiska räckvidden för en radiovåg avvika från räckvidden för vanligt ljus (den optiska räckvidden). Alltefter atmosfärens karaktär kan den radiooptiska räckvidden bli såvälängre (normala fall) som kortare (vid speciella väderförhållanden) än den optiska. (källa)
 8. För växlingen gäller normalt samma regler, men några regler kan avvika beroende på vilket säkerhetssystem banan eller bangården har (system H/M/S/F/R eller E1/E2/E3). (källa)
 9. Augustinus definierade synd som ett förhärdat hjärta, en förlust av kärlek till Gud, och en disposition av hjärtat att avvika från Gud på grund av överdriven egenkärlek. Synd utgör hinder för människans och Guds ideala förhållande och gör att människan inte uppnår målet med sitt liv. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.