Barn Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder barn, varianter, uttal och böjningar av barn

Barn synonym, annat ord för barn, vad betyder barn, förklaring, uttal och böjningar av barn.

Synonymer till barn

Vad betyder och hur uttalas barn

Barn uttalas barn och är ett substantiv -et; pl. barn.

Ordformer av barn

Singular

barn
obestämd grundform
barns
obestämd genitiv
barnet
bestämd grundform
barnets
bestämd genitiv

Plural

barn
obestämd grundform
barns
obestämd genitiv
barnen
bestämd grundform
barnens
bestämd genitiv

Barn är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Barn på Engelska

  • child, kid, kid - young person, esp. between infancy and youth, sby', s son or daughter, to be on maternity (paternity) leav, suitable for children, favourite child, child abuse, children', s home, orphanage, kidnapping, children', s book, look after (mind) children, become pregnant

Hur används ordet barn

  1. Helene Marie Fossesholm har under knappt tre år, mellan december 2014 och september 2017, behandlats med tillväxthormon på grund av sin ringa längd och har sedan 8 års ålder undersökts på barnsjukhus. Förbundet meddelar att Fossesholm var 137, 5 centimeter lång när hon var 13, 5 år gammal och hade en onormal växtutveckling. I dag är hon 151 centimeter lång. (källa)
  2. Anledningen till att man odlade inne i staden var att där fanns det både gott om arbetskraft – dvs kvinnor och barn – och bra tillgång till gödsel – dvs avföring från både människor och djur. (källa)
  3. Tänk kärleksfilm, fast om relationen mellan nästan vuxna barn och deras föräldrar. (källa)
  4. Historien utspelades i slutet av 1800-talet och handlade om två makar som måste göra barn i en väldigt ansträngd situation. Där fanns en väg in i det innersta i människors relationer, förtroenden och tillit till varandra. Jag blev inte av med historien, så jag åkte till Färöarna. (källa)
  5. Isbanan är öppen dygnet runt och här finns skridskor och hjälm att hyra för dig som behöver. Det finns ingen längd- eller åldersgräns. Tänk på att du åker på eget ansvar och att du som vuxen ansvarar för ditt eget barn. (källa)
  6. Det finns rekommendationer om högsta dagsdoser A-vitamin över längre tid. Gränsen är lägre för barn, på grund av risk för tillväxthämning, och för gravida, på grund av risk för fosterskador. Äldre vuxna rekommenderas inte kosttillskott av A-vitamin, på grund av ökad risk för benskörhet. (källa)
  7. En ABC-bok är en lärobok i läsning för mindre barn, den används ibland också i skolans lågstadium. En ABC-bok har oftast en sida eller ett uppslag med en text för varje bokstav i alfabetet. Texten brukar kompletteras med illustrationer. Text och bild i samverkan bidrar till att barnet lär sig alfabetet på ett lekfullt sätt. (källa)
  8. Möjligheten till tidig fosterdiagnostik skapar en särskild typ av frågor. Det har hävdats att fostret har intresse av att inte bli född med svåra sjukdomar och handikapp, och att detta skulle påverka avvägningen mellan barnets och föräldrarnas intresse. Handikapporganisationer har reagerat kraftigt mot detta synsätt och ser det som att frågan mer gäller föräldrarnas möjlighet och intresse av att ta hand om ett handikappat barn. Även barns rätt att födas välkomna förs fram i debatten. De föräldrar som inte har den psykiska beredskapen att ta hand om ett barn, friskt eller handikappat, har dåliga förutsättningar att ge barnet en god uppväxt. (källa)
  9. Adoption är en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person med innebörden att den tredje personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening och kan gälla grupper av individer eller till och med klaner eller stammar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.