Ungar Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ungar, varianter, uttal och böjningar av ungar

Ungar synonym, annat ord för ungar, vad betyder ungar, förklaring, uttal och böjningar av ungar.

Synonym till ungar

Hur används ordet ungar

  1. Den nuvarande hettan tycks generellt inte vara något problem för fåglarna. Enligt Wirdheim kan arter som häckar under takpannor på sina håll ha haft problem på grund av överhettning, och havsörnar och fiskgjusar vars ungar ligger i öppna bon i trädtoppar kan också ha varit utsatta – men i det stora hela är värmen ingen katastrof för någon fågelart. (källa)
  2. Men de flesta arter härmar bara individer av samma art. Det har visat sig att behovet bland tättingar att sjunga är en instinkt, däremot är inte sången i sig en instinkt utan något som de lär sig av sina föräldrar. De flesta arter bland tättingarna lär sig sjunga under de 60 första dagarna och det har visat sig att det för många arter krävs att denna inlärning sker i ett socialt sammanhang med andra artfränder. Det vill säga att man inte kan lära upp fågeln med hjälp av inspelade fraser. Om en ungfågel inte lärs upp att sjunga kommer den aldrig att behärska sång och den kommer därför förmodligen aldrig att attrahera en partner och få ungar. (källa)
  3. Ett rede är en plats för skydd där fåglar lägger sina ägg, lever eller föder upp sina ungar. En sådan plats kan också kallas fågelbo och ibland näste. (källa)
  4. Parningstiden infaller i september och mellan bockarna utkämpas strider. I maj eller juni föder honan vanligen två enfärgade ungar som växer ganska fort. (källa)
  5. Geparden är aktiv på dagen. På så sätt undviker den kontakt med mera nattaktiva rovdjur som lejon, leopard och fläckig hyena. De nämnda rovdjuren stjäl annars gepardens byten eller utgör en fara för gepardens ungar. Honor lever vanligen ensamma, med undantag av tiden när de föder upp ungarna. Hannar är däremot mera sociala än andra kattdjur. De lever i grupper av två till tre individer (vanligen bröder från samma kull). I sällsynta fall förekommer grupper med upp till 15 individer. Hannar och honor träffas bara för parningen och de skiljs kort efteråt. Individerna eller grupperna har revir som markeras med urin. (källa)
  6. Dessa djur kan fortplanta sig två gånger per år. Efter dräktigheten som varar i 56 till 77 dagar föder honan ett till fyra (oftast två eller tre) ungdjur. Honan har fullt ansvar för sina ungar. Hon tvättar dem, bär omkring dem i munnen och försvarar dem mot inkräktare, till och med mot ungarnas far om den skulle visa sig i honans närhet. Efter cirka två månader börjar ungarna med fast näring. De är efter ungefär två år könsmogna. Det finns inga säkra uppgifter om medellivslängden. Djur i fångenskap blev över 20 år gamla. (källa)
  7. Sjusovaren lever främst på frön, bark, blommor, frukt, nötter och svamp. Beträffande den animaliska delen av födan går åsikterna isär. Vissa källor hävdar att den lokalt skall hota småfågelbestånd. Andra, bland annat Curry-Lindahl nedtonar betydelsen av sjusovarens predation och menar att den endast undantagsvis tar fågelägg och -ungar samt insekter. Ytterligare andra betraktar djuret som ren växtätare. (källa)
  8. Honan har, som alla peracarider, ett yngelrum (marsupium) på buksidan, bildat av plattor på thorakalbenen. Äggen förvaras där före befruktning och tills de kläcks. En hona kan få upp till 100 ungar per år. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.