Begriplig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder begriplig, varianter, uttal och böjningar av begriplig

Begriplig synonym, annat ord för begriplig, vad betyder begriplig, förklaring, uttal och böjningar av begriplig.

Synonymer till begriplig

Andra språk

Begriplig på Engelska

  • understandable, comprehensible, intelligible

Hur används ordet begriplig

  1. Tack, jag är väldigt glad och stolt. Jag har alltid beundrat Olof Lagercrantz sätt att skriva. Han tänkte på läsaren, på att vara begriplig, och han bekämpade snömoset i kulturjournalistiken. Han får det att se ut som om det är lätt att skriva. (källa)
  2. Förutsättningarna för den klassiska musiken kan också ses ur ett musiksociologiskt perspektiv. Under 1700-talet bildade Wien, genom inslag av många olika musikkulturer en inspirerande miljö för tonsättare och förhållandet till publiken var viktig. Publiken krävde att musiken skulle vara begriplig och därför följa vissa normer för att betraktas som klassisk musik, men senare under 1800-talet ställdes högre krav på lyssnarna som förväntades reflektera över musiken och göra en estetisk bedömning av den. På så vis uppstod en motsättning mellan publiken och de mer erfarna konstbedömarna och än idag betraktas musiken från sekelskiftet 1900 av till exempel Arnold Schönberg, Anton Webern och Alban Berg som "modern musik" av den breda publiken, medan musikexpertis sedan länge betraktat den som "klassisk". (källa)
  3. Som exempel kan man ta det kända videoklipp som visar JAS-haveriet 1989, ett klipp som bland annat varit med i 100 höjdare. I klippet hör man en åskådare uttrycka förvåning och ett omedelbart konstaterande att det inträffade inte var bra. Utan svordomar skulle man kunna tänka sig ett något liknande "Oj, detta var inte bra!". Men så lät det inte, istället hör man "Oj, jävlar! Jävlar! Jävlar!" I sammanhanget är förstås svadan både passande och begriplig, men skulle de ansvariga för JAS-projektet senare uttryckt sina liknande känslor på samma sätt inför journalister och allmänhet så skulle det uppfattats helt annorlunda. (källa)
  4. För att göra sammanställningen av resursanvändning och emissioner begriplig ur miljöperspektiv, beräknar man också miljöpåverkan från dessa. Exempel på sådan miljöpåverkan är klimatpåverkan, försurning, resursutarmning med mera. Denna påverkan beräknas oftast med hjälp av olika färdiga omräkningsfaktorer. Det finns många ämnen som i olika grad bidrar till samma miljöpåverkan. Det finns också ämnen som bidrar till flera slag av miljöpåverkan samtidigt. Genom att översätta emissioner till miljöpåverkan blir informationen begriplig, och det blir också en mindre mängd information att överskåda. En kvalitativ sortering av inventeringsresultatet i olika miljöpåverkanskategorier kallas klassificering. En kvantitativ beräkning av de olika miljöeffekterna kallas kategorisering. (källa)
  5. Bland kritikerna på 1930-talet fanns tyskarna Paul Weyland, Ernst Gehrcke, Ludwig Glaser och de båda Nobelpristagarna Philipp Lenard och Johannes Stark. De senare angrep Einstein även på antisemitiska grunder och propagerade för en "tysk fysik", som skulle vara begriplig och ren. Genom sina antisemitiska utspel förlorade Johannes Stark 1922 sin professur vid RWTH Aachen. Många Einstein-kritiker samlades av den svenskamerikanske ingenjören Arvid Reuterdahl, som 1921 grundade en Academy of Nations för detta syfte. Till hans anhängare i Sverige hörde Oscar Edvard Westin, professor emeritus i maskinteknik vid KTH. (källa)
  6. Filosofer har från olika utgångspunkter kritiserat en sådan världsbild och ställt fyra krav på en godtagbar teori om verkligheten. Den ska vara begriplig och ge total visshet, vara motsägelsefri, enhetlig och fullständig. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.