Behållare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder behållare, varianter, uttal och böjningar av behållare

Behållare synonym, annat ord för behållare, vad betyder behållare, förklaring, uttal och böjningar av behållare.

Synonymer till behållare

Andra språk

Behållare på Engelska

  • receptacle, vessel, container, tank

Hur används ordet behållare

  1. Liksom vätskor och plasman är gaser fluider, med förmågan att flöda och avsaknad av tendenser att återgå till dess tidigare tillstånd efter deformation. De har dock viskositet, även om de till skillnad mot vätskor inte tar upp en fix volym utan fyller upp den behållare de placeras i. Den kinetiska energin per molekyl är större än för de fasta och flytande faserna, men lägre än för plasma. På grund av detta tenderar gasmolekyler att studsa mot ytan på de kärl de innesluts i samt mot varandra. Det är en vanlig missuppfattning att tro att dessa kollisioner är nödvändiga för att förklara tryck, när det i själva verket räcker med hastighetsfördelningen. Kollisionerna är i själva verket bara nödvändiga för att definiera Maxwell-Boltzmannfördelningen. (källa)
  2. I USA kan vissa delstater använda gasning som alternativ avrättningsmetod. Verkställandet inleds med att den dömde placeras i en stol och spänns fast. Stolen står i ett speciellt gastätat rum (gaskammare) som tillsluts. En öppen behållare som finns under stolen fylls med svavelsyra genom ett rör från utsidan av kammaren. Ovanför behållaren finns en öppningsbar låda med pellets av kaliumcyanid. När domen verkställs öppnas lådan och kaliumcyaniden faller ner i svavelsyran. Den kemiska reaktionen mellan de båda ämnena bildar då en gas av vätecyanid, samma sort som Zyklon B. Genom ett stetoskop som blivit fäst på den dömdes bröst och är anslutet till utsidan av kammaren kan en läkare avgöra när döden har inträffat. Den gas som då finns kvar sugs ut med kraftiga fläktar och personal med skyddsmasker sanerar sedan kammaren och den avrättade med ammoniak. (källa)
  3. Cyklonfilter: gasen går in i en cyklon där större sot- och askpartiklar av centrifugalkraften virvlar ner i en behållare medan gasen fortsätter ut. (källa)
  4. På 1660-talet öppnades Café Procopé i Paris, den första glassbaren. Glassätandet blev snart en modefluga bland överklassen och 1676 kom de franska glass- och lemonadtillverkarna att träda ur sockerbagarnas skrå och bilda ett eget. René Antoine Ferchault de Réaumur kom att betyda mycket för glassens utveckling. Han utgav 1734 en skrift om glasstillverkning, där han beskriver att frysningen måste ske långsamt för att inte isbitar skall bildas i glassen, och att man måste noggrant blanda glassen och skrapa loss glass som frusit fast på kärlets väggar för att få en jämn konsistens. 1751 införde Joseph Gilliers sorbetièren, en träbytta med inre behållare för glassen. Mellanrummet packades med is och grovt salt och glassen rördes i byttan till den blev genomfrusen. M. Emy utvecklades i L'Art de Bien Faire les Glaces d'Office 1768 Gilliers sorbetiér genom att utrusta den med en vev och skovlar i byttan, så att den kunde vara i jämn rörelse medan den frös. (källa)
  5. Verktyget består av ett skaft och en hållare för skärtrissan som består av härdat stål, volframkarbid eller diamant. Med skärtrissan ristas en anvisning i glaset som sedan kan brytas kontrollerat längs anvisningen. Vid den så kallade glasskärningen används paraffinolja eller någon annan lämplig skärvätska. Det finns glasskärare för att skära cirkulära snitt som består av en sugpropp med en monterad ställbar arm som i sin ände har en glasskärare. En del typer av professionella glasskärare begjuter skärtrissan med skärvätska kontinuerligt under skärning från en behållare i eller vid verktygets skaft. För industrin finns maskinella glasskärare. Glas som inte går att skära med glasskärare är bland annat härdat glas. (källa)
  6. Den enklaste typen av grill är en värmetålig behållare som fylls med grillkol eller grillbriketter. Ovanför behållaren monteras ett grillgaller eller grillspett på vilket man placerar det som ska grillas. En del rätter lämpar sig inte för grillning på galler. Då kan de antingen träs upp på grillspett eller klämmas fast mellan halster, som kan fästas i grillen. Vanligen kan gallret flyttas upp eller ned för att styra grilltemperaturen, dessa grillar saknar ofta ett spjäll. Med ett spjäll (reglerbara öppningar nedtill i behållaren) kan mängden tillfört syre styras. Mängden tillförd syre och utförda bränngaser bestämmer till stor del den uppnådda värmeeffekten i grillen, varför grillar där man kan styra tilluften och frånluften ger goda möjligheter till ett bra grill resultat. En del grillar har ett lock med vilket man kan täcka över grillen och därmed styra mängden utförda bränngaser. Om man grillar med locket på kan även en viss rök hållas kvar runt maten, och det grillade får en kraftigare rökig smak. Det finns även elektriska grillar där värmen kommer från en strömförande värmeslinga, och varken kol eller briketter behövs. I elspisens ugn, såväl som i mikrovågsugnen, kan det finnas ett grillelement som ger en liknande effekt. (källa)
  7. Grovavfall, alternativt grovsopor, är hushållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna. Hit hör exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladdställ eller batteri och metallskrot såsom stekpannor. Grovsopor ska lämnas i soprum eller transporteras till närmaste återvinningscentral. Det är inte tillåtet att lämna grovsopor vid de lokala återvinningsstationernas behållare för bland annat papper, glas och plast. (källa)
  8. Naturgummi fås från den trögflytande mjölksaften, latex, från ett antal olika trädarter. Det viktigaste av dessa är Hevea brasiliensis. Vid utvinning skär man skåror i trädens bark och samlar upp gummivätskan i en behållare som sätts fast under skåran (ofta en halva av skalet från en kokosnöt). Gummi som tas från gummiträdet används industriellt vid tillverkning av olika material. Gummi från vissa andra växter används som föda och som klister, se gummi arabicum. En med gummi besläktad produkt är guttaperka. Ett annat liknande ämne är gummigutta. (källa)
  9. Mjölksaften får sippra ut genom snitt i träden, oftast så att man strax ovanför markytan och upp till en höjd av 3 meter gör en skruvformad inskärning. Saften flyter längs spåret och samlas upp nedtill i lämpliga behållare där den under någon månad får stelna. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.