Tank Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder tank, varianter, uttal och böjningar av tank

Tank synonym, annat ord för tank, vad betyder tank, förklaring, uttal och böjningar av tank.

Synonym till tank

Vad betyder och hur uttalas tank

Tank uttalas tank och är ett substantiv -en -ar.

Tank betyder:

Ordformer av tank

Singular

tank
obestämd grundform
tanks
obestämd genitiv
tanken
bestämd grundform
tankens
bestämd genitiv

Plural

tankar
obestämd grundform
tankars
obestämd genitiv
tankarna
bestämd grundform
tankarnas
bestämd genitiv

Tank är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Tank på Engelska

 • tank - tank, cistern, oil tank, tank lorry, tanker, tanker, fill her up, please!
 • tank

Hur används ordet tank

 1. Efter att man tagit honungskakorna från bina slungar (centrifugerar) man ut honungen ur kakorna. Det går också att krossa kakorna och pressa ut honungen. Därefter sker grovsilning och finsilning för att få bort oönskade partiklar från vaxkakorna. I industriell honungsproduktion byts ofta silningen mot klarning i tank, där oönskade partiklar istället kan skummas av från ytan efter längre tids lagring i kontrollerad temperatur. (wikipedia.org)
 2. Sedan andra världskriget har stora förändringar pågått i inuiternas territorium. Sedan 1960-talet lever merparten av inuiterna inte längre som nomader. De flesta bor i hus av trä som på grund av permafrosten står på pålar. Husen värms med olja och färskvattnet kommer i en stor tank på en lastbil. Även spillvattnet transporteras med lastbil och många hushåll är utrustade med moderna kommunikationsinstrument. (wikipedia.org)
 3. Invallning kan också vara en vall runt en tank eller dylikt, som innehåller minst hela tankens volym som säkerhet vid läckage. (wikipedia.org)
 4. Banans längd avgör hur stora plan man kan ha och hur mycket de kan lasta. Propellerplan är gjorda för lite lägre fart och kan klara kortare banor. Större och tyngre lastade plan kräver längre bana. Högre höjd innebär att banan behöver vara längre. Vid kommersiell drift nära havsnivå brukar banan anses behöva vara ungefär 800 m för utvalda mindre propellerplan på korta sträckor (lite bränsle), 1 500 m för mindre jetplan på korta sträckor, 2 500 m för mellanstora jetplan på längre sträckor och 3 500 m för de största planen med full tank för interkontinentala flygningar. (wikipedia.org)
 5. De flesta japanska serier, och särskilt manga, är fortsättningsserier som pågår under många år. De publiceras vanligtvis först i stora, telefonkatalogliknande, antologiserietidningar på mellan 200 och 850 sidor, där varje serie får omkring 15-40 sidor/tidning - ett kapitel. Därefter samlas flera kapitel av respektive serie i mer påkostade pocketböcker av bättre kvalitet (så kallade tankōbon), avsedda för att, till skillnad från serietidningarna, sparas och samlas. År 2005 såldes för första gången mer mangaböcker än mangaserietidningar, ett trendbrott som fortfarande håller i sig. Sammanlagt utgör tryckt manga en tredjedel av alla tryckta publikationer i Japan. (wikipedia.org)
 6. En manhålslucka eller manlucka är ett lock eller en lucka som täcker ett manhål i exempelvis en behållare, tank eller avloppsledning. (wikipedia.org)
 7. Att dela upp minor i fordon-/stridsvagnsminor är svenskt och används inte internationellt (i engelskan skiljer man istället på light/heavy anti-tank mines). En fordonsmina kan bringas till detonation genom att ett fordon kör över den eller genom att soldater utlöser minan via fjärrkontroll (syftminor). Fordonsminor används mot lätt bepansrade eller mindre fordon som bilar eller lastbilar. Fordonsminor och stridsvagnsminor är inte samma sak, fordonsminor har i regel mindre sprängmedel. (wikipedia.org)
 8. En tanktop (försvenskat från engelska tank top) är ett ärmlöst och figurnära trikålinne som liknar den del av en hel baddräkt som finns ovanför midjan. Den kan vara överdelen av en tankini men används också för sig själv. Namnet är hämtat från amerikansk engelska och är där en härledning från ordet tank suit som är ett äldre ord för swimsuit – "baddräkt". På brittisk engelska syftar tank top på en ärmlös pullover, medan vest (jfr. väst) används om tanktoppen. Ett snarlikt plagg, som saknar axelband kallas tubtopp. (wikipedia.org)
 9. Bränslet, en olja i en för anläggningen anpassad kvalité, förvaras i regel i en cistern. Leveranspumpar ser sedan till att en god nivå hålls i dagtanken. Dagtanken är alltså den tank som eldningsoljan till brännarna tas ifrån. Genom att inte ta bränslet direkt från cisternen, som närmast kan liknas vid ett bränsleförråd, erhålls en högre driftsäkerhet. En dagtank skall med fördel byggas på sådant sätt att bränslet kan självrinna ned till brännarna. Från dagtanken pumpas i regel bränslet vidare till brännaren men i vissa fall kan man låta brännaren själv sköta detta. Den pump som sitter sist i bränslekedjan benämns bränslepump. (wikipedia.org)
 10. Vid 1900-talets början tillverkade man ofta pansarbilar genom att man tillförde pansar och bestyckning till befintliga fordon, däribland pansartraktorer, pansarbilar och pansartåg. En spektakulär och opraktisk tidig pansarbil var den ryska Tsar Tank från 1915, en typ av bepansrad trehjuling med hjul med nio meters diameter. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.