Betyg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder betyg, varianter, uttal och böjningar av betyg

Betyg synonym, annat ord för betyg, vad betyder betyg, förklaring, uttal och böjningar av betyg.

Synonymer till betyg

Andra språk

Betyg på Engelska

  • testimonial, mark, certificate, (grade - US), report (written) assessment of one', s proficiency in various subjects, transcript, get good marks in Swedish

Hur används ordet betyg

  1. Under 2017 sträcktittade flest i hela världen på "Tretton skäl varför". Dramaserien från 2017 om tonåringen Clay Jensen som försöker ta reda på varför hans flickvän och klasskompis Hannah tog livet av sig. 1 säsong. 8, 3 i betyg på IMDB. (källa)
  2. Inlärd hjälplöshet kan både uppkomma när individen inser sig sakna förmåga att lösa akuta problem, och när problemen i sig är olösbara. Det senare, universell hjälplöshet, kan uppkomma till exempel när ens barn drabbats av en obotlig sjukdom, vilket kan orsaka depressioner och uppgivenhet. Det förra, personlig hjälplöshet, kan till exempel uppkomma när en person inser att den saknar begåvningen som krävs för att få bra betyg i skolan, vilket kan leda till att personen ger upp studierna. (källa)
  3. Komvux inrättades 1968 för att ge utbildning till de vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. Komvux har en egen läroplan. Komvux har, trots att det i huvudsak är tänkt att komplettera ofärdiga gymnasieutbildningar, ett förhållandevis stort kursutbud, åtminstone i storstäderna. Tidigare utnyttjade många Komvux för att förbättra betygen i ämnen de redan hade tagit, men efter besparingar har det blivit svårare, då sökande utan tidigare betyg i ämnet prioriteras. (källa)
  4. Kursplan är ett dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera. En kurs motsvarar ett betyg i ett ämne. Kursplanen är ett juridiskt bindande dokument som beskriver vilken form av undervisning och examination en antagen elev eller student är utlovad. (källa)
  5. För att uppnå ett slutbetyg krävs att man har betyg i samtliga kärnämnen, dvs. något mellan IG och MVG. Sedan 2010 är det obligatoriskt att ha minst godkänt i Matematik A, Engelska A samt Svenska A+B. (källa)
  6. 10 § Tjenstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktigt, troget, flitigt, lydigt, nyktert och sedligt samt icke undandraga sig det arbete och de sysslor, husbonde skäligen föresätter. Är tjenstehjon försumligt, gensträfvigt eller oordentligt och låter det sig ej rättas, eller visar det sig otroget, okunnigt eller eljest odugligt, i tjensten, må det derifrån skiljas, efter ty i 5 § sägs, med förlust af hela lönen, samt erhålle sådant betyg det förtjenar, ersätte ock husbondens skada, der han talan derom vid domstol utförer. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.