Vitsord Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder vitsord, varianter, uttal och böjningar av vitsord

Vitsord synonym, annat ord för vitsord, vad betyder vitsord, förklaring, uttal och böjningar av vitsord.

Synonymer till vitsord

Andra språk

Vitsord på Engelska

  • testimonial, recommendation, grade - good grades

Hur används ordet vitsord

  1. Orlov är ett ålderdomligt ord som innebär avsked ur en tjänst eller också ledighet, tillåtelse att resa bort. För tillfällig ledighet kunde man få en orlovssedel eller -brev som intygade att man inte befann sig i tjänst. Detta får ses mot bakgrund av att det 1664-1926 rådde tjänstetvång i Sverige. Ordet kunde också syfta på intyg om avsked, med vitsord om arbetsförmåga, uppförande och dylikt. (källa)
  2. "Om nu flera forsar äro samman och alla vilja bygga, då må man ej så sitt bygga att annan spilles, då äga de vitsord som skadalöst för androm gitta byggt. Om nu nytt vattenverk skadar gammalt vattenverk, då äger det gamla vattenverket vitsord att det nya verket riva.". (källa)
  3. I Finland används på högre klasser i grundskolan och gymnasiet en sjugradig vitsordsskala 4–10, där 4 är underkänt, 9 berömligt och 10 utmärkt. I enskilda prov är skalan ofta mer finfördelad, med halva och fjärdedels vitsordssteg som uttrycks med +, - och ½ (vid sidan av själva poängsumman, som sällan antecknas annat än på själva provet). Betyg med vitsord för varje ämne utdelas i slutet av höst- och vårterminen, numera dock inte på de lägsta klasserna i grundskolan. I vissa skolor, t.ex. i Borgå, ges tre betyg, för höst-, vinter- och vårterminen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.