Bidra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder bidra, varianter, uttal och böjningar av bidra

Bidra synonym, annat ord för bidra, vad betyder bidra, förklaring, uttal och böjningar av bidra.

Synonymer till bidra

Vad betyder och hur uttalas bidra

Bidra uttalas bi|dra äv. bi|draga och är ett verb, böjs som dra.

Ordformer av bidra

Aktiv

bidra
infinitiv
bidrar
presens
bidrog
preteritum
bidragit
supinum
bidragande
presens particip
bidra
imperativ

Passiv

bidras
infinitiv
bidras
presens
bidrogs
preteritum
bidragits
supinum

Alternativa böjningsformer aktiv

bidraga
infinitiv
bidrager
presens
bidrag
imperativ

Alternativa böjningsformer passiv

bidragas
infinitiv
bidrages
presens
bidrags
presens

Bidra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Bidra på Engelska

  • contribute, make a contribution to, help, promote - one of the factors which contributed to the conflict, she helped bring the matter to a satisfactory conclusion, a lottery will be organized to help finance the operation

Hur används ordet bidra

  1. Höga och rikt profilerade golvsocklar kan tillsammans med en bröstpanel även bidra till den arkitektoniska gestaltningen av ett rum. Golvsocklar är vanligen av trä eller plast men i samband med golvbeläggningar av stenmaterial kan även socklar av stenmaterial användas. Plastsocklar kan vara utformade så att ledningar kan döljas i dem. Träsocklar finns i talrika mått och profileringar, fabriksmålade eller i natur. Golvsocklar i standardutförande enligt SS 23 28 11 och SS 23 28 12 tillverkas av hyvlad furu och är fabrikslackerade vita med tjocklek 12mm och höjd 42mm, 52mm, 57mm eller 70mm. (källa)
  2. Grundläggningens uppgift är att bära byggnadens stomme, att hålla fukt och radon borta, och ibland att bidra till husets isolering. Alla typer av grundläggning har historiskt orsakat fuktproblem och sjuka-hus syndrom i stor omfattning, med mögel och röta som följd. tryckimpregnerat doftar då det blir fuktigt eftersom volatila föreningar frigörs vilket kan medför elak lukt i huset. Förutom problem relaterade till fukt kan även grundläggningen tappa bärighet eller få sättningsskador. Det gäller särskilt byggnader på ler- och siltmark med begränsat grundläggningsdjup eller pålningsdjup, men kan förekomma på alla marktyper utom berg. Grunden kan utsättas för tjälhävning vid stark och långvarig kyla, tjälen kan trycka undan vattenmättad sand eller lera med senare sättningar som följd när marken torkar upp. (källa)
  3. De senaste årtiondenas tekniska utveckling och datorisering av samhället har fått stora bidrag från personerna inom hackerkulturen. Bland annat skedde persondatorrevolutionen (exempel: Apple) i slutet av 1970-talet som en direkt följd av denna kultur. (källa)
  4. En maskulin form av ordet hemmafru uppkom under 1960-talet - hemmaman. Det syftar på en gift man eller sambo som, oftast tillfälligt, ej förvärvsarbetar utan sköter hem och barn. En lyxhustru (maskulin form lyxmake) är en gift, icke förvärvsarbetande kvinna som inte förväntas bidra med något arbete i hemmet. Hemarbetet utförs i detta fall av hushållsarbetare. (källa)
  5. Ursprungligen var herrfrisörerna barberare och hade som uppdrag att, inom sitt skrå, i städerna sköta männens hår och skägg, samt att i någon mån bidra till männens hygien genom badarverksamhet. Då barberarna hade skarpa instrument som rakknivar fick de också behandla sår och skador där kniven behövdes för läkning. Barberarna medföljde styrkorna under krig samt bistod officerare och soldater med fältsjukvård. En sådan barberare, även kallad bardskär eller bardskärare, assisterade som fältskär och utförde då ingrepp som att öppna bölder, amputera lemmar samt förlösa kvinnor som följt männen i strid och inte kunde klara födandet själva. (källa)
  6. När en organisation växer och blir större så ökar ofta antalet medarbetare och komplexiteten i den rådande strukturen. Komplexiteten inom organisationen är en stor orsak till att det framkommer en hierarkisk ordning När arbetsuppgifterna och arbetsteknikerna förändras krävs det mer expertis och specialisering hos yrkesrollerna. Dessa specialister utgör en essentiell del av organisationen och man kan då tala om uttrycket Teknokrati som bygger på att beskriva vikten av den tekniska kompetensen inom en organisation. När en organisation växer och medarbetarantalet ökar så finns det ett större behov av en tydlig central ledning som kan arbeta för att hålla ihop gruppen och driva alla i rätt riktning. Naturligt växer det fram en vertikal arbetsfördelning där vissa personer tar på sig ökad makt. Behovet av ledning ökar eftersom strukturen blir mer sårbar när denna förändras i storlek och det krävs nu ett betydligt tydligare ledarskap som syns och där ledarna behöver bidra till att stärka kulturen. (källa)
  7. Hopning är en retorisk benämning för upprepande ord i ett svep. I boken Klassisk retorik för vår tid menar författaren Grinde, att när en mängd synonymer eller närliggande ord staplas på varandra kallar man denna retoriska figur för hopning. Figuren tillhör förändringskategorin upprepning. Stilfigurens retoriska uppgift är att med hjälp av varierad upprepning bidra med tyng och kraft i talet. (källa)
  8. Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan bilda och transportera fukt själv och på så sätt skapa en gynnsam miljö av fukt. Fukt kan komma från till exempel läckande tak, avlopp samt vattenledningar. Även kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt. Avsaknad av eller bristfälliga fuktspärrar i våtutrymmen eller skador på dessa kan bidra till en gynnsam miljö. I äldre hus finns inte grundisolering mot stenfot eller sockel, här kan syll eventuellt suga upp fukt från sockeln. Saknad eller bristfällig ventilation av husgrunden är en bidragande faktor till svamptillväxt. (källa)
  9. Ytterörat har två, tragus och antitragus, små muskler som hos människan är mycket tillbakabildade men i vissa fall kan bidra med mycket små rörelser. Helix är bågen som utgör örats yttre gräns, antihelix är bågen lite innanför. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.