Datainspektionen Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder datainspektionen, varianter, uttal och böjningar av datainspektionen

Datainspektionen synonym, annat ord för datainspektionen, vad betyder datainspektionen, förklaring, uttal och böjningar av datainspektionen.

Vad betyder och hur uttalas datainspektionen

Datainspektionen uttalas data|in|spekt|ion|en och är ett substantiv bestämd form.

Ordformer av datainspektionen

Singular

datainspektionen
bestämd grundform
datainspektionens
bestämd genitiv

Datainspektionen är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Datainspektionen på Engelska

  • The Data Inspection Board

Hur används ordet datainspektionen

  1. Det förekommer med jämna mellanrum företag som utövar inkasso för sina klienters fordringar utan att ha tillstånd för det från Datainspektionen i enlighet med att utöva verksamheten. Företag får dock handha sina egna inkassoärenden utan tillstånd, under förutsättning att bestämmelserna i inkassolagen följs. (källa)
  2. Integritetsskyddsmyndigheten – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, namnändring på Datainspektionen. (källa)
  3. Kreditupplysningslagen KuL reglerar en stor del av kreditupplysningsbolagens verksamhet på ett rimligt sätt. Där görs en avvägning mellan kreditgivarens och kreditsökandens intressen, som nu har fungerat väl i mer än 40 år. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen (Sverige). (källa)
  4. Datainspektionen: frågor och svar om kundregister. (källa)
  5. Efter kritik både från både allmänheten och Datainspektionen, samt en dom i Länsrätten 2007 gällande brott mot personuppgiftslagen, ersattes systemet med sopspioner, som var som flest ett 25-tal, med ett mindre antal så kallade sopstationsvärdar. (källa)
  6. I juni 2012 riktade Datainspektionen kritik mot att samtliga landsting och fem av de största privata vårdgivarna i Sverige bryter mot detta. Många landsting erbjuder möjligheten, men de allra flesta journalsystem som används av landstingen har ingen teknisk funktion för att upprätta en sådan spärr. (källa)
  7. Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud. De som bryter mot förordningens regler riskerar böter på upp till 4 % av sin globala omsättning, eller upp till 20 miljoner euro. Incidenter ska anmälas inom 72 timmar, i Sverige till Datainspektionen. (källa)
  8. Under speciella förutsättningar kan ett utgivningsbevis även utfärdas till webbplatser. Det är möjligt sedan 2003 och följer av den s.k. databasregeln i YGL. Några av kraven som ställs är då att webbplatsen ska ha en ansvarig utgivare, ha anknytning till Sverige, och vara öppen för allmänheten. Vidare får domännamnet inte förväxlas med namnet på andra webbplatser med grundlagskydd. Med ett utgivningsbevis och grundlagsskydd kan även reglerna i personuppgiftslagen kringgås av en webbsida. Datainspektionen har riktat kritik mot att utgivningsbevis kan åsidosätta hela integritetsskyddet enligt personuppgiftslagen och tillåta publiceringar på internet av uppgifter av personlig natur utan något egentligt skydd för den enskilde. (källa)
  9. Datainspektionen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. I maj 2018 föreslog myndigheten att namnet bör ändras till Dataskyddsmyndigheten. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.