Datainsamling Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder datainsamling, varianter, uttal och böjningar av datainsamling

Datainsamling synonym, annat ord för datainsamling, vad betyder datainsamling, förklaring, uttal och böjningar av datainsamling.

Vad betyder och hur uttalas datainsamling

Datainsamling uttalas data|in|saml|ing och är ett substantiv.

Ordformer av datainsamling

Singular

datainsamling
obestämd grundform
datainsamlings
obestämd genitiv
datainsamlingen
bestämd grundform
datainsamlingens
bestämd genitiv

Plural

datainsamlingar
obestämd grundform
datainsamlingars
obestämd genitiv
datainsamlingarna
bestämd grundform
datainsamlingarnas
bestämd genitiv

Datainsamling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet datainsamling

  1. För datainsamling inom samhällsvetenskapliga ämnen görs i regel en distinktion mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod. För analysen krävs en teori som för att undvika bias bör vara väl redovisad i forskningsframställningen. (källa)
  2. Ett visst mått av primärforskning krävs för akademisk publicering inom flertalet akademiska ämnen, exempelvis i refereegranskade forskningsartiklar, doktorsavhandlingar, examensarbeten och projektrapporter. Publikationen måste innefatta slutsatser baserade på tidigare opublicerad empiri (datainsamling), exempelvis från resultat av författarens egna enkätundersökningar, intervjuer, experiment, mätningar och beräkningar. Primärforskning får således inte enbart utgöra referat av redan publicerade källor, och syntes (kombination och nya slutsatser) av andras arbete. Syftet med primärforskning är att producera kunskap som har ett nyhetsvärde, snarare än att sammanställa redan kända uppgifter på ett nytt sätt. (källa)
  3. Väderinstitutens framställning av prognoser kan delas in i tre steg: datainsamling, datorbearbetning och förädling. Först samlas väderdata in (exempelvis lufttryck, temperatur och vinduppgifter) från väderstationer, fartyg, vädersatelliter, väderballonger och väderradar. Den informationen överförs sedan till superdatorer som samlar rådata och konstruerar prognosmodeller. Slutligen sker en förädling som innebär att prognosdata sammanställs till lättbegripliga och överskådliga väderprognoser för allmänheten. (källa)
  4. I Sverige påbörjade Turistdelegationen 1989 en systematisk datainsamling beträffande besöksmål i landet, och sedan 2006 svarar Tillväxtverket för denna "Besöksmålsdatabas". I en analys av Tillväxtverket från 2011 redovisas databasens omkring drygt 2.500 besöksmål i Sverige, vilka tillsammans hade närmare 140 miljoner besökare per år. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.