Dimpa Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dimpa, varianter, uttal och böjningar av dimpa

Dimpa synonym, annat ord för dimpa, vad betyder dimpa, förklaring, uttal och böjningar av dimpa.

Vad betyder och hur uttalas dimpa

Dimpa uttalas dimpa och är ett verb damp, dumpit el. dimpt, pres. dimper.

Dimpa betyder:

Ordformer av dimpa

Aktiv

dimpa
infinitiv
dimper
presens
damp
preteritum
dumpit
supinum
dimpande
presens particip
dimp
imperativ

Alternativa böjningsformer aktiv

dimpt
supinum

Dimpa är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Dimpa på Engelska

  • tumble, fall, drop - a letter dropped through the letterbox

Hur används ordet dimpa

  1. Damp (akronym, engelska: Deficits in attention, motor control and perception) var en svensk omdebatterad diagnos inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som bland annat innebar koncentrationssvårigheter och nedsatt motorik. Diagnosen damp lanserades av den svenske psykiatrikern Christopher Gillberg, som varit medförfattare till de flesta av det trettiotal publicerade arbeten som använder begreppet. Begreppet definierades första gången 1986. Diagnosen ersatte i mångt och mycket diagnosen MBD (Minimal Brain Dysfunction) i Sverige, vilken avskaffades helt 1990. Diagnosen damp avskaffades och ersattes med det internationellt etablerade begreppet ADHD. (källa)
  2. Kärfve disputerade i sociologi vid Lunds universitet med en avhandling om medeltida häxförföljelser. Hon är också känd för sin kritik mot användningen av begreppet DAMP inom den neuropsykiatriska vården. (källa)
  3. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, även kallat neuropsykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska funktionsvariationer) är i Sverige en vanlig samlingsbenämning på ett antal psykiatriska diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren. Den vardagliga termen bokstavsdiagnoser syftar på ADHD, ADD och tidigare damp, vilka ingår i diagnosgruppen. (källa)
  4. Kroniska koncentrationsvårigheter är utmärkande för skallskador, mani, neurasteni, samt ADHD och vissa besläktade diagnoser (DAMP och MBD). När man talar om koncentrationssvårigheter är det i allmänhet kroniska koncentrationssvårigheter man menar. (källa)
  5. Det bör i detta sammanhang även påpekas att den "stökighet" och brist på koncentration, som bristen på stimulans i en pedagogisk miljö förorsakar, inte sällan misstolkas framför allt av skolpersonal som de koncentrationsstörningar som utgör en del av diagnosen för ADHD/DAMP. Vid ett tyskt specialpedagogiskt resurscentrum uppskattar man till exempel att 10% av de elever som remitteras dit som psykiatriskt koncentrationsstörda i själva verket är intellektuellt särbegåvade och är alls inte "störda" i någon som helst bemärkelse. De har snarast reagerat helt normalt på en allt för ostimulerande miljö. Skillnaden mellan en korrekt ADHD-diagnos och okoncentrerade stökiga men särbegåvade barn är att koncentrationsförmågan infinner sig i samma stund som det särbegåvade barnet hamnar i en stimulerande miljö. För ett barn med ADHD-diagnos är koncentrationsstörningen tydlig oavsett sammanhanget och mängden stimulans. (källa)
  6. Det förekommer rapporter om ADHD i kombination med nedsatt motorisk förmåga. Detta utmärks av det äldre begreppet DAMP (som fortfarande ingår i klassifikationen ICD-10), som motsvarar en kombination av ADHD och developmental coordination disorder, DCD ("störd utveckling av koordinationsförmågan"). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.