Dolt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dolt, varianter, uttal och böjningar av dolt

Dolt synonym, annat ord för dolt, vad betyder dolt, förklaring, uttal och böjningar av dolt.

Vad betyder och hur uttalas dolt

Dolt uttalas dolt se under dölja.

Ordformer av dolt

dolt se under dölja

Andra språk

Dolt på Engelska

  • concealed, hidden

Hur används ordet dolt

  1. Gnomisk diktkonst återfinns bland annat i antikens poesi samt i den äldsta isländska Eddan. Begreppet innefattar att det autonoma diktverket har en högre, dold sanning om världens ursprung och strukturella uppbyggnad. Man menar att det egentliga budskapet antingen är dolt för oss med mening, eller att människan inte längre har förmåga att förstå dessa högre sanningar. (källa)
  2. Grönsångaren lever i ljus lövskog och blandskog, ofta bokskogar, och parkanläggningar. Den blir könsmogen efter ett år. Den huvudsakliga häckningstiden är maj till juli. Boet läggs i en håla på marken, vid en buske eller vid sidan av en tuva, bland löv och mossa, ofta bland trädrötter, och är väl dolt. Boet är stort, välvt som en gammaldags bakugn med rund öppning på sidan, byggt av grässtrån, torra blad och mossa, och fodras på botten med fina grässtrån. Honan lägger sex till sju ägg. Hon ruvar på äggen i 12 till 14 dagar. Ungfåglarna stannar i boet i 12 till 13 dagar. Grönsångaren livnär sig på spindlar, blötdjur, bär, insekter och deras larver. (källa)
  3. Häckningen påbörjas vanligtvis i april eller maj. Honan bygger ett skålformat bo, som placeras dolt, nära marken. De tre till fem äggen är mönstrade med ett nät av fina svarta linjer. Honan ruvar äggen i 12–14 dagar. De duniga ungarna är bostannare, och tas om hand av honan och hanen i ytterligare 11–13 dagar, tills de är flygga. Gulsparven lägger två till tre kullar per år. Boet kan plundras av gnagare och kråkfåglar och de adulta fåglarna jagas av rovfåglar. Gulsparven födosöker på marken. När det inte är häckningssäsong gör de det ofta tillsammans i mindre flockar. Dieten består huvudsakligen av frön, under häckningssäsongen kompletterat med ryggradslösa djur. Förändringar i människans jordbruksmetoder har gjort att populationen har minskar i Västeuropa, men dess stora population och mycket stora globala utbredningsområdet gör att gulsparven ändå klassas som livskraftig av IUCN. (källa)
  4. Gulärlan är en insektsätare som mest uppträder i öppna biotoper och häckar ofta nära vatten. Under flyttning uppträder den på betesmark eller åkrar. Den placerar sitt bo på marken, väl dolt i vegetationen. Den lägger normalt 4-8 spräckliga ägg som mest ruvas i 12–13 dagar. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som blir flygfärdiga efter 16-18 dagar. Arten minskar i antal men kategoriseras fortfarande som livskraftig (LC). (källa)
  5. Hasselsnoken är en värmeälskande orm, vars optimala kroppstemperatur ligger mellan 27 och 33°C, även om den kan vara aktiv vid lägre temperatur. Arten kan solbada eller värma sig på stenar och andra föremål som hettats upp av solen, men lever normalt dolt. Den föredrar solexponerade biotoper med torr sandjord eller stenar och klippor, samt med riklig, blandad vegetation. Arten är inte speciellt vattenkrävande, och nöjer sig ofta med att dricka av morgondaggen eller små regnpölar. Under vintern går hasselsnoken i ide i hålor och klippskrevor, vanligtvis ensam. Arten kan bli upp till 19 år gammal i vilt tillstånd. (källa)
  6. Adult hane i sommardräkt har kanelbrun rygg och övre vingtäckare, rött övre bröst och panna, gråvit, streckad övergump, grått huvud och nacke, och ljusare strupe. Det röda är svagare på hösten och delvis dolt av gråa bräm. Honan och juvenil saknar det röda i sin fjäderdräkt, har streckad brun rygg, brungrå övre vingtäckare och mörkare streckad övergump. Juvenil fågel har en mer streckad och mer gråbrun framrygg och saknar även streckning på strupen. (källa)
  7. En krypta (latin cryʹpta, av grekiska kryptēʹ 'dolt rum', 'dold gång'), är en underjordisk del av en kyrka eller annan byggnad, vanligtvis av sten och ursprungligen en gravkammare. Exempel är kryptorna i Roms katakomber. Senare kryptor byggdes oftast som gravkapell. Om kryptan anlagts under högaltaret, kan det betraktas som en utvidgning av Confessio, en plats för det helgons reliker, åt vilken kyrkan vigdes. (källa)
  8. I etnologiska sammanhang är relikt ett kulturelement som övergivits eller trängts ut av nyare företeelser, så att det endast lever kvar inom delar av sitt ursprungliga utbredningsområde. Exempel på relikt i svensk folkkultur är bågårdret i mellersta Norrland och sydvästra Skåne samt kubbstolen i norra Sverige (den har också dröjt kvar i t.ex. Pyrenéerna). Om relikten fortlever som en kvarleva kan den genom studier och forskning återställas via en nytolkning och återskapande som förklarar dess forna användning och existens. En kvarleva har något bortglömt eller dolt att berätta. (källa)
  9. Den bygger oftast sitt bo på marken eller i en tuva, inte sällan i skydd av en nedhängande gren eller på annat sätt väl dolt. Boet är i det närmaste sfäriskt, byggs av grövre grässtrån och mossa, och fodras med fjädrar. Merparten lägger fyra till åtta ägg i början av juni, som honan ruvar i tolv till 14 dygn. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som är flygfärdiga efter elva till 15 dygn efter att de kläckts. Lövsångaren lägger ofta två kullar per häckningssäsong. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.