Dom Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dom, varianter, uttal och böjningar av dom

Dom synonym, annat ord för dom, vad betyder dom, förklaring, uttal och böjningar av dom.

Synonymer till dom

Hittade 3 varianter av ordet dom:

Vad betyder och hur uttalas dom

Dom uttalas dom [dom´] och är ett substantiv -en -ar.

Dom betyder:

Ordformer av dom

Singular

dom
obestämd grundform
doms
obestämd genitiv
domen
bestämd grundform
domens
bestämd genitiv

Plural

domar
obestämd grundform
domars
obestämd genitiv
domarna
bestämd grundform
domarnas
bestämd genitiv

Dom1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas dom

Dom uttalas dom [då´m, som förled i sms dom´-] och är ett substantiv -en -er  domkyrka  kupol; huv på ångpanna.

Ordformer av dom

Singular

dom
obestämd grundform
doms
obestämd genitiv
domen
bestämd grundform
domens
bestämd genitiv

Plural

domer
obestämd grundform
domers
obestämd genitiv
domerna
bestämd grundform
domernas
bestämd genitiv

Dom2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas dom

Dom uttalas dom se under ¹den.

Ordformer av dom

dom se under ¹den

Andra språk

Dom på Engelska

 • them
 • judgment, sentence, decree, verdict - decision of a court of law following a trial, death sentence, verdict of guilty, conviction, conditional sentence
 • cathedral

Hur används ordet dom

 1. Assisterande domare, tidigare kallade linjedomare eller linjeman, är två fotbollsdomare som, utefter fotbollsplanens sidolinjer, assisterar huvuddomaren i en fotbollsmatch. Assisterande domarna är också namnet på den regel inom fotboll som reglerar vilka uppgifter de assisterande domarna har. De assisterande domarna har var sin flagga och regeln fastslår hur assisterande domarna med flaggan markera olika spelsituationer och därmed påkalla domarens uppmärksamhet. I de befintliga sjutton (17) spelreglerna har regeln för assisterande domarna ordningstalet sex (6). (källa)
 2. Resning är ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar gör det möjligt att ändra en dom som vunnit rättskraft. Resning kan användas både i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål. (källa)
 3. En fotbollsdomare är den eller de ytterst ansvariga domare(n) under en match i fotboll. Regeln som reglerar vilka befogenheter och uppgifter en fotbollsdomare har då han eller hon bedömer en fotbollsmatch kallas helt enkelt "Domaren". Regeln fastslår vilka beslut (en) domare kan ta och på vilka grunder dessa beslut skall fattas. I de befintliga 17 spelregler för fotboll har regeln för domaren ordningstalet fem (5). (källa)
 4. En miljödomstol var en svensk specialdomstol som prövade mål om bland annat miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Den 2 maj 2011 slogs miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna samman till mark- och miljödomstolar. (källa)
 5. Dom (juridik) – en domstols slutliga, formella avgörande i saken prövad av en jury eller domare. (källa)
 6. I fotboll är skillnaden mellan utespelarna och målvakten att den senare är den enda spelaren som fåröra bollen med händerna i eget straffområde. De två målvakterna, utespelarna och domarna ska bära tröjor med tydligt skiljaktiga färger så domare, spelare och publik kan skilja mellan dem. Målvakterna brukar även utrusta sig med särskild utrustning såsom målvaktshandskar, suspensoar och långbyxor. (källa)
 7. Huvudförhandling är det sammanträde vid domstol då det ska avgöras med dom till exempel om den som är misstänkt för ett brott är skyldig. Samtidigt avgörs då vilken påföljd och eller vilket straff det ska bli eller annan rättsverkan. När man i dagligt tal talar om "rättegång" är det oftast huvudförhandlingen som åsyftas. (källa)
 8. Talerätt (lat. locus standi) ärätten att föra talan inför domstol i en rättslig angelägenhet som rör fullgörelse eller fastställelse av att ett visst rättsförhållande består. (källa)
 9. En domare är någon som svarar för uppgiften att döma vid en domstol. (källa)
 10. De sista förberedelserna är klara och nu råder inga tvivel hur man ska hantera uppkommande situationer något varje lag diskuterat under ett så kallat slutspelsmöte. Där tydliggörs regler, förväntningar, målsättningar och framförallt diskuteras medias roll. Hur tillgängliga ska spelarna vara, vem eller vilka från media ska man vara försiktiga att prata med, vad ska man säga utåt och framförallt när är det fördelaktigt att använda medierna som en megafon för att få ut sitt budskap? Börjar ni uppmärksamma den sista delen gällande megafon och sedan lägger ihop ett plus ett förstår ni i en större utsträckning vad olika tränare vill uppnå när det första de gör efter matcherna är att kritisera tex domarna, utmåla sig som fördelade och att de aldrig får med sig utvisningar. Det finns några som kommer göra det i en större utsträckning än amdra. Var så säker. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.