Domare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder domare, varianter, uttal och böjningar av domare

Domare synonym, annat ord för domare, vad betyder domare, förklaring, uttal och böjningar av domare.

Vad betyder och hur uttalas domare

Domare uttalas dom|are [dom´-] och är ett substantiv -n; pl. domare, best. pl. domarna.

Ordformer av domare

Singular

domare
obestämd grundform
domares
obestämd genitiv
domaren
bestämd grundform
domarens
bestämd genitiv

Plural

domare
obestämd grundform
domares
obestämd genitiv
domarna
bestämd grundform
domarnas
bestämd genitiv

Domare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Domare på Engelska

 • judge, referee, umpire - person supervising a trial or competition, judiciary, referee

Hur används ordet domare

 1. Gall blev tidigt en respekterad krigare, både hos vänner och fiender. Han blev krigshövding redan vid 20 års ålder. Hövding för stammen var Sitting Bull. Efter slaget vid Little Bighorn 1876 flydde han till Kanada där han kapitulerade. Efter kriget blev Gall bonde i South Dakota och även domare i indianreservatet Standing Rock, där han levde fram till sin död. (källa)
 2. Denna enkla skildring visar kanske bättre änågot annat andan i medeltidens gillen. Liknande förbund uppstod överallt där en skara män – fiskare, jägare, resande köpmän, byggmästare eller bofasta yrkesmän – samlades för att göra gemensam sak. På ett skepp fanns alltid kaptenens befälsmyndighet, men för att det gemensamma företaget skulle sluta väl kom alla ombord, rika och fattiga, herrar och besättning, kapten och sjömän, överens om jämlikhet i sitt inbördes förhållande, att endast vara män, med plikt att hjälpa varandra och lösa eventuella tvister inför domare som valts av alla. (källa)
 3. Helga Pedersen, dansk domare och politiker. (källa)
 4. Ordet "historia" härstammar från det grekiska ordet ἱστορία (historía), "att lära av undersökningen" och från ordet ἱστορέω (historéo), "att undersöka", "att observera", "att förutspå", som i sin tur kom från ordet ἵστωρ (hístor), "en klok man", "en som vet rätt", "en domare". (källa)
 5. I varje lag utses en lagkapten, och två assisterande kaptener. Första assisterande blir lagkapten om den ursprungliga lagkaptenen inte närvarar på planen (på grund av matchstraff, skada, etcetera), och den andra när första assisterande ej närvarar, och så vidare. De bär ett "C" (Captain) eller "K" respektive ett "A" (Alternate) eller "R" synligt på bröstet. Lagkaptenen är den enda spelaren som har rätt till diskussion med matchens huvuddomare om domslut, övriga spelare däremot riskerar ett personligt utvisningsstraff som följd. (källa)
 6. Sedan slutet av 1980-talet har man kunnat tävla i hopprep i Sverige. Det är nu en sport under Svenska Gymnastikförbundet och har officiella Sverige- , Europa- och Världsmästerskap. När man tävlar i enkelrep hoppar man så många hopp (av varianten springsteg då man hoppar vartannat hopp på varannan fot) man kan på 30 sekunder, 2 min och så många dubbelsnurrar (repet går två varv i ett hopp) på 20 sekunder. Dubbelsnurrar görs inte på högre nivå (SM, EM, VM) utan där görs istället tripplar, så många man klarar innan man missar. Man gör också ett eget program som man visar upp för domare. Detta görs även i lag på samma sätt, fast då med springsteg 4x30 sekunder (varje hoppare hoppar 30 sekunder var) 2x2 minuter och dubbelsnurrar 4x20 sekunder och en serie som laget gör samtidigt (varken dubbelsnurrar eller trippelsnurrar tävlas med i lag på högre nivå (SM, EM, VM). Lagtävling kan även göras med dubbelrep. (källa)
 7. Genom den samma år utfärdade rättegångsordnantien bestämdes, i överensstämmelse med kungens förslag, att den i Stockholm inrättade hovrätten, vilken fick namnet Svea hovrätt, skulle döma kungens dom. Grundsatsen, att någon prövning av vad hovrätten dömt, inte kunde komma i fråga, blev dock, som man finner av en antydan i rättegångsordinantien, inte oåterkalleligt fastslagen. I den 1615 utfärdade rättegångsprocessen blev nämnda antydan närmare utförd på följande sätt: "ändock Sveriges lag medgifver, att ingen må vädja från denna wår konungsliga dom och Hofrätt. . . . , likväl medan wi ega högsta dom öfver alla domare i Sverige och oss bör om alla mål sanning utleta såsom ock återbryta alla skrocksoknir, därföre må den, som finner sig besvärad öfver wår konungsliga dom icke genom något vädjande utan genom ödmjuk böneskrift gifva om sitt besvär tillkänna och njuta hos oss beneficium revisionis". Därmed var planen att låta hovrätten utgöra den högsta instansen övergiven. (källa)
 8. Hovrättsråd är en domartitel i Sverige och Finland. I Sverige är ett hovrättsråd ledamot i en hovrätt och måste vara en lagfaren domare. I Finland är hovrättsråd benämningen för samtliga domare i hovrätten förutom presidenten. (källa)
 9. När hundarna är gamla nog att börja träna och tävla måste dem ta en licens. Det är för att säkerställa att hunden jagar haren, klarar av startmomentet och kurvtagningen samt inte på något sätt är våldsam mot andra hundar på banan. Detta bedöms av domare på plats. (källa)
 10. Hundutställning, tävling för rashundar där en domare gör en exteriörbedömning utifrån hur väl hundarna överensstämmer mot aktuell rasstandard. Hanhundar och tikar i samma ras bedöms var för sig och vinnarna ställs sedan mot varandra. Dessa två utnämns sedan till "bästa hund i rasen" (BIR) och "bäst i motsatt kön" (BIM). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.