Dryg Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder dryg, varianter, uttal och böjningar av dryg

Dryg synonym, annat ord för dryg, vad betyder dryg, förklaring, uttal och böjningar av dryg.

Synonymer till dryg

Vad betyder och hur uttalas dryg

Dryg uttalas dryg och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av dryg

Böjning (i positiv) dryg en ~ + subst. drygt ett ~ + subst. dryga den/det/de ~ + subst. dryge den ~ + mask. subst. Komparation drygare en/ett/den/det/de ~ + subst. drygast är ~ drygaste den/det/de ~ + subst.

Dryg är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Dryg på Engelska

 • ample, more than, heaped - ample, heaped, over an hour, just over a kilo
 • economical - the flour goes a long way
 • overbearing, heavy - a tough job, excessive taxes
 • haughty - pompous

Hur används ordet dryg

 1. Sverige ligger inte i topp i något kriterium, me har tillräckligt hög lägstanivå för att nå en hög placering. Enligt undersökningen är drygt tre procent av mobilerna infekterade med skadlig kod och elva procent av datorerna. Knappt en halv procent av svenskarna utsätts för bank-attacker, drygt 1, 3 procent utsätts för kryptokapningar och nästan en halv procent av phishing-attacker och dess kusiner utgår från Sverige. Sverige anses ha ett gott försvar mot cyberattacker (plats 17 i CGI: s rankning bland 134 länder) och vi anses ha en modern lagstiftning. (källa)
 2. Grötlunken är en gemensam vandring i lugn takt efter kvällsmåltiden, vilken på en hälsobrunn tidigare bestod av gröt med katrinplommon. Idag förknippar folk begreppet kanske mest med Medevi, men grötlunken finns även på annan ort, antingen tillfälligt såsom i Steneby , eller regelbundet som till exempel Duvkällan och Sätra brunn, där traditionen är belagd från åtminstone 1801 . Från Sätra lär den under 1860-talet ha importerats till Medevi, där man gick en dryg kilometer varje kväll med brunnsorkestern i täten. Dagsbesökare var lika välkomna som de inackorderade brunnsgästerna, och lunken omfattade såväl första- och andra-klassgäster som de medellösa. (källa)
 3. Julkrubban ska inte ses som en vetenskapligt korrekt bild av den plats där Jesus föddes. Bibeln säger inte klart ut att Jesus föddes i ett stall, bara att han "lindades och lades i en krubba". Det är inte troligt att Betlehem hade några fristående träbyggnader som användes som stall. Djuren hölls troligen i grottor eller i avgränsade delar av boningshusen. Krubban behöver inte ha varit av trä, utan snarare av lera eller möjligen sten. Någon oxe eller åsna nämns inte i Bibeln, även om det är rimligt att det finns djur där det finns en krubba. De tre vise männen, som Bibeln nämner som "några österländska stjärntydare" behöver inte ha varit tre, och hann definitivt inte fram i tid för att vara med vid krubban samtidigt som herdarna. Enligt Matteusevangeliet hade Maria och Josef före deras ankomst redan hunnit besöka Jerusalem för Jesu rening, vilken utfördes en dryg månad efter födseln. Det finns dessutom anledning att anta att de vid det laget hittat bättre nattlogi än stallet. (källa)
 4. Lastbils- och långtradarchaufförer är en yrkesgrupp med ovanligt hög risk för arbetsolyckor. De drabbas av dubbelt så många anmälda arbetsolyckor jämfört med genomsnittsyrket. En dryg fjärdedel av arbetsolyckorna har orsakats av fall. Nästan lika många beror på tunga lyft och liknande. Att man själv eller någon annan tappat kontrollen över sitt fordon ligger bakom en femtedel av olyckorna. Detta innebär att trafiksäkerhet är en viktig del av yrkesförarnas arbetsmiljö, vilket har uppmärksammats genom en rad kampanjer från Arbetsmiljöverket. (källa)
 5. Lomma ligger vid Lommabukten, en del av Öresund, cirka 1 mil sydväst om Lund och en dryg mil norr om centrala Malmö. (källa)
 6. Gästhamnar finns i den inre delen Kyrkviken söder om Berg, vid Löka en dryg kilometer norr om Berg, i Ramsmora på mellersta samt i Långvik på norra Möja. Under sommarmånaderna juni-augusti ökar Möjas befolkning mångfalt av sommarboende. Genom den reguljära skärgårdstrafiken med förhållandevis täta turlistor har det även blivit en ökning av dagsbesökare utan egen båt. (källa)
 7. Metoden har kritiserats för sina svåra biverkningar. Mellan 1988 och 2000 utfördes 25 ingrepp i Sverige. En uppföljning av de 23 patienter som fortfarande var vid liv visade att en dryg tredjedel visade tecken på apati och hade svårigheter att utföra och planera aktiviteter. Några hade också drabbats av epilepsi, avhämning eller urininkontinens. Enligt studien var de rapporterade biverkningarna mer frekventa och allvarligare än i tidigare studier. (källa)
 8. Under och efter andra världskriget, mellan 1940 och fram till 1951, infördes ransonering på bland annat kaffe, te, kakao, skor, textilvaror, kött, ägg, socker, sirap, grädde, kryddor, mjöl och bröd, matfett, ost, tobaksvaror, tvätt- och rengöringsmedel, soda, ljus, risgryn, havregryn, makaroner, potatismjöl, ärter, bönor och salt. Den först ransonerade varan blev kaffe, där ransonering pågick 27 mars 1940-31 oktober 1945, och där kvoterna tidvis var 13 gram/person och vecka, en dryg tiondel av 1939 års konsumtion. Bensinen släpptes fri den 13 november 1945 och tobaksransoneringen upphörde den 22 september samma år. År 1948 återinfördes ransonering av bensin, orsaken var brist på utländsk valuta. Under andra världskriget upprättades en speciell myndighet, Statens Livsmedelskommission, som utfärdade speciella ransoneringskort för att styra upp ransoneringen. Efter kriget försvann till en början så gott som samtliga ransoneringar, men de återinfördes och togs bort efter hand för att motverka en alltför stor import till Sverige. Staten ville kontrollera valutainförseln för att undvika en ekonomisk kollaps efter kriget då suget på importvaror som kaffe, gummi m.m. var stort. (källa)
 9. Omsättningen i repor med underliggande stats- och bostadspapper är mycket stor. Bland Riksbankens primära penningpolitiska motparter uppgick omsättningen till i genomsnitt drygt 123 miljarder kronor per dag under 2004. Detta kan jämföras med den totala omsättningen i statsskuldväxlar och bostadscertifikat som uppgick till ca 15 miljarder kronor per dag under 2004, alltså endast en dryg åttondel av omsättningen i repor. Omsättningen i repor var oförändrad under 2004 i jämförelse med föregående år. (källa)
 10. Fartygsbefälsexamen klass VIII ger i Sverige behörighet att fungera som befälhavare på ett fartyg på högst 20 i dräktighet (det vill säga båt på ca 12–15 m) och med högst 12 passagerare i kommersiell inre fart, det vill säga i svenska skyddade vatten och svenska vatten nära skydd. Med 36 månader sjötid ger examen rätt att framföra fartyg på högst 70 i dräktighet. Kursen omfattar en dryg veckas arbete och kan genomföras som distansutbildning. Motsvarande äldre examen kallades skepparexamen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.