Duktig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder duktig, varianter, uttal och böjningar av duktig

Duktig synonym, annat ord för duktig, vad betyder duktig, förklaring, uttal och böjningar av duktig.

Synonymer till duktig

Vad betyder och hur uttalas duktig

Duktig uttalas dukt|ig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av duktig

Böjning (i positiv) duktig en ~ + subst. duktigt ett ~ + subst. duktiga den/det/de ~ + subst. duktige den ~ + mask. subst. Komparation duktigare en/ett/den/det/de ~ + subst. duktigast är ~ duktigaste den/det/de ~ + subst.

Duktig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Duktig på Engelska

  • good, capable, able - good at cooking, capable secretary, good girl!, good boy!

Hur används ordet duktig

  1. hängiven och duktig datortekniker. (källa)
  2. Haloeffekt är en psykologisk term som innebär att tillskriva en persons flera egenskaper eller prestationer av samma sort. Exempelvis en elev som anses vara duktig i ett ämne, kan tros vara det även i ett annat ämne. (källa)
  3. Hästkarl, wrangler, person som tar hand om hästar. Förr i tiden när hästen användes inte bara i strid, utan i arbete, så fanns det män som hade speciellt stora kunskaper om hästar. Det ansågs inte som en kvinnosyssla att hantera hästar. Vanligtvis var dessa hästkarlar uppväxta med hästar omkring sig och kunskapen om hästars psyke gick i arv från generation till generation. I en by, där många bönder använde hästar i jordbruket, var det inte alls säkert att varje bonde visste särskilt mycket om sitt djur. Men det fanns ofta en och annan "hästkarl" att tillgå som kunde korrigera hästen. Än idag refererar man till hästkarl, när en man är uttalat duktig på att hantera häst. Jämför från hingstkarl, män som var speciellt duktiga på att hantera hingstar, för en okunnig en ganska farlig sysselsättning. (källa)
  4. Knopslagandet var som störst i början av 1800-talet. Sjömännen rekryterades i tidig ålder och få kunde läsa. På så sätt blev det naturligt för sjömännen att sysselsätta sig med handarbeten. Man använde det gamla uttjänade tågvirket från riggen. En duktig knopslagare värderades högt och ofta synades sjömannens sjömanssäck eller sjömanskista lika noggrant som sjömannen själv. Det var först i mitten av 1800-talet som sjönationerna blev medvetna om sina sjömän och drog igång projekt för att lära dem läsa. Samtidigt hade man i England börjat experimentera med ångdrivna fartygsmaskiner och propellern utvecklades. I Amerika höll man fast vid segelfartygen och lyckades under 50 år förfina skeppsbyggarkonsten mer än vad man dittills lyckats göra de senaste 4 000 åren. (källa)
  5. För att bli en duktig konståkare och klara de svåra hoppen, stegen och piruetterna krävs mycket träning och vilja. Några saker som är viktiga i konståkning är att ha bra koordination, uthållighet, spänst och ett psyke som klarar av stora påfrestningar, både i tränings- och tävlingssituationen. Träning utanför isen, i form av konditions-, styrke-, teknik- och spänstträning är oerhört viktig för att konståkarna ska bli bättre. För att klara av svåra positioner i piruetter och koreografi är även vighet en positiv egenskap. Hopp-i-ligg med landning i sittposition och hopp-i-sitt med fotbyte i landningen räknas också som hopp-i-sitt. (källa)
  6. Målen och betygskriterierna är skilda ifrån varandra, målen gäller för samtliga elever, och dessa skall uppnås efter avslutad kurs, oavsett vilket betyg eleven siktar på. Målen innehåller det grundläggande som krävs för att eleven ska kunna ha nytta av kursen i framtiden. Betygskriterierna är utformade som så, att elever kan klara en kurs, men få olika betyg. Det innebär alltså att olika duktiga elever får olika höga betyg. Om en elev väljer att satsa mot exempelvis betyget VG, måste eleven uppfylla kriterierna för både betyget G och betyget VG. Men samtidigt bör det påpekas, att elever kan få ett visst betyg, utan att uppfylla samtliga kriterier för betyget. Läraren bör med andra ord bedöma eleven ur ett helhetsperspektiv, där denne får väga samman hur pass duktig eleven är. (källa)
  7. Med tiden delades arbetet upp så att olika hantverkare specialiserade sig på olika moment. Därmed kunde tillverkningstakten och kvaliteten höjas och de första stegen mot en modern industri hade tagits. Genom uppdelningen på olika moment ställde manufakturen inte lika höga krav på de anställdas kunnande. Att bli anställd "på golvet" i en manufaktur krävde därför inte mästarbrev, så länge man var tillräckligt duktig på de moment i produktionen man var ålagd att utföra. (källa)
  8. Redan under första världskriget producerades det propagandafilmer, men under andra världskriget kom produktionen att öka i omfattning. Bland annat producerades det flera propagandafilmer i Nazityskland där den nazistiska regimen utmålades som duktig eller sympatisk medan övriga som odugliga eller osympatiska. Men även i USA och Storbritannien producerades propagandafilmer. George Formby (kallad Flygmalajen i Sverige) gjorde sig känd för att ha gjort ett antal antinazistiska propagandafilmer. Även Charlie Chaplins film Diktatorn kan ses som en propagandafilm där han förlöjligar Adolf Hitler. Även Disney har under andra världskriget gjort en propagandafilm med Kalle Anka i huvudrollen som heter Der Fuehrer's Face. (källa)
  9. Acke Andersson är huvudkaraktären. Han är runt sexton år gammal och är tokig i tjejer. Har en bil (eller i vissa svenska serier pratar dom om en moped) som är väldigt skrotig. Han har väldigt mycket otur och är duktig på att laga mat, han har vunnit en tv-matlagnings-tävling. Han har även ett eget band "the Archies", där spelar han gitarr och sjunger. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.