Slipad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slipad, varianter, uttal och böjningar av slipad

Slipad synonym, annat ord för slipad, vad betyder slipad, förklaring, uttal och böjningar av slipad.

Synonymer till slipad

Andra språk

Slipad på Engelska

  • ground, shrewd, cut, artful

Hur används ordet slipad

  1. I Sverige är gravstenar oftast av granit men även marmor och andra material förekommer. En vertikal, slipad granitsten med skrift i versal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 à 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet. Är skriften förgylld bör underhåll ske med intervall på 10 à 15 år. Liggande stenar samt stenar med grunda inskriptioner är läsbara väsentligt kortare tid. En liggande marmorsten måste ofta bytas ut redan efter 30 år i svenska klimat, men vid Medelhavet är läsbarheten god ännu efter flera hundra år. En vertikal sten bör helst vara så hög, att inskriptionen är läsbar även om marken är täckt av ett för orten normalt snötäcke. (källa)
  2. Med juvel avses en slipad ädelsten. Juvel i pluralform, det vill säga juveler, har även betydelsen juvelbesatta smycken. En juvelerare är i första hand en person som tillverkar juvelbesatta smycken, men termen används numera allmänt om alla som tillverkar smycken, med eller utan ädelstenar. Juveler kan vara fasettslipade eller cabochoner. (källa)
  3. En uppdragningsskanyl är en kanyl som används för att dra upp (aspirera) ett läkemedel ur en ampull eller annat kärl i en spruta för att sedan injicera läkemedlet i en patient. Uppdragningskanylen är relativt grov, 1,2 mm eller större, för att underlätta uppdragning av läkemedel. Även om kanylen kallas uppdragningskanyl så är den steril och (kan vara) slipad på samma sätt som vanliga injektionskanyler och kan alltså användas även som en sådan. Normalt sett används dock betydligt tunnare kanyler för injektion, för att minmera obehaget för patienten samt för att minska risken för blödning eller infektion. (källa)
  4. Dessa är eftertraktade varianter, som i slipad form används till smycken. (källa)
  5. Maskinslipad kristall tillverkas numera i hela världen, och det är inte bara lägre kvaliteter som maskinslipas, utan även till exempel den strasskristall som tillverkas av Swarovski, är maskinslipad. I Tjeckien produceras också maskinslipad blykristall. Fortfarande användes felaktigt begreppet maskinslipad i branschen synonymt med "enkel kristall med enkel slipning". Detta stämmer inte längre, även om man fortfarande levererar grovt slipad så kallad "MC"-kristall från Tjeckien. (källa)
  6. Den princip metoden baseras på, är att fett och vatten stöter bort varandra. Motivet ritas på stenen (ursprungligen porös, slipad kalksten) med oljekrita eller annan fet färg. Sedan bestrykes stenen med gummi arabicum som tränger in i stenen, utom i de partier som är täckta med oljekritan eller färgen. Överflödig färg tvättas sedan bort med terpentin. När stenen fuktas med vatten tar endast de partier av stenen som inte varit belagd med färg emot vatten. När stenen sedan bestryks med fet tryckfärg fastnar den endast på de partier av stenen som inte är fuktade av vatten. Slutligen pressas ett papper mot stenen i en litografipress. (källa)
  7. En machete (/ma'ʃɛtɛ/) är ett kraftigt verktyg som påminner om en stor hackkniv. Bladet är omkring 50 – 60 cm långt. Sedan 1950-talet har de flesta fabrikstillverkade machete en väldigt enkel konstruktion, bestående av ett blad och tånge genom hela skaftet, tillverkat av ett enda platt stålstycke, samt ett enkelt handtag bestående av två trä- eller plastplattor som skruvats eller nitats samman kring tången. Slutligen är bladets ena kortsida slipad ner till spetsen – dock är vissa så enkelt tillverkade att köparen själv får fullfölja slipningen. Med dessa macheter medföljer ofta en enkel axelrem av rep, och en skida av kanvastyg – i vissa områden där dessa verktyg används i stor utsträckning görs även dekorativa läderskidor. (källa)
  8. Vid mensurfäktning står kontrahenterna stilla och arbetar enbart med arm och handled i avsikt att träffa huvudet på motståndaren. Som skydd bär man fäktväst, brynja, handske, arm- och halsskydd, skyddsglasögon och ett plåtskydd över näsan. Haka, kinder och pannan är således inte skyddade. Klingan är slipad, men saknar vass spets, och är med andra ord ett rent huggvapen. Olika universitetsstäder har olika regelsystem. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.