Eldkraft Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eldkraft, varianter, uttal och böjningar av eldkraft

Eldkraft synonym, annat ord för eldkraft, vad betyder eldkraft, förklaring, uttal och böjningar av eldkraft.

Vad betyder och hur uttalas eldkraft

Eldkraft uttalas eld|kraft och är ett substantiv.

Eldkraft betyder:

Ordformer av eldkraft

Singular

eldkraft
obestämd grundform
eldkrafts
obestämd genitiv
eldkraften
bestämd grundform
eldkraftens
bestämd genitiv

Eldkraft är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet eldkraft

  1. Förutom ammunitionskapaciteten är eldhastigheten avgörande för en kulsprutas eldkraft. Eldhastigheten mäts oftast i form av den teoretiska eldhastigheten per minut. Den teoretiska eldhastigheten är hur många skott per minut vapnet avfyrar vid kontinuerlig eldgivning om man inte tar hänsyn till tidsåtgång för byte av magasin eller patronband, eldavbrott, byte av pipa med mera. Tidiga kulsprutor hade en eldhastighet på 300–400 skott per minut. Vissa kulsprutor idag har en eldhastighet på upp till 1 200 skott per minut och den ovan nämnda Minigun kan avfyra 4 000–6 000 skott per minut. I moderna kulsprutor ligger eldhastigheten normalt kring 600–800 skott per minut. Högre eldhastighet gör vapnet svårt att hantera. (wikipedia.org)
  2. Ett markanfall genomförs huvudsakligen av markstridskrafter som infanteri, kavalleri, pansartrupper etc. De kan ha understöd av flygstridskrafter, sjöstridskrafter och/eller artilleri för att uppnå högre eldkraft. Den här typen av anfall genomförs huvudsakligen för att ta terräng eftersom markstridskrafter är ensamma om att kunna behålla tagen terräng genom att försvara den mot motanfall. (wikipedia.org)
  3. Kraftsamling innebär att den som leder strid samlar resurser, trupper, eldkraft eller andra resurser till ett i förhand utvalt område. Området är ofta en geografisk plats, men kraftsamlingen kan också gälla samling till en viss tid, samling till bekämpning av en viss typ av mål eller samling till bekämpning av en viss funktion. Kraftsamlingen sker med ett bestämt syfte, ofta för att bli starkast i det geografiska område där man vill nå ett avgörande. Detta kallas lokal överlägsenhet (se nedan). (wikipedia.org)
  4. Efterkrigstidens pansarstyrkor vidareutvecklade pansarskyttevagnen och ökade dess eldkraft betydligt till exempel med automatkanoner och pansarvärnsrobotar. (wikipedia.org)
  5. Sedan mitten av 1990-talet utvecklas pansarskyttefordon oftast med någon form av understödsvapen till exempel tung kulspruta eller granatspruta. Det finns även fordon med eldrör eller pansarvärnsrobotar. Soldater i pansarskyttefordon benämns pansarskyttesoldat eller (lite mer ålderdomligt) pansargrenadjär. En tidigt taktik för pansarskyttefordon under andra världskriget var att köra fordonen rakt in i fiendens ställningar för att sedan urlasta. Denna taktik anses numera dock vådlig beroende på ökad eldkraft och ökat understöd hos infantersoldater. En modern taktik är att soldaterna urlastar på stormavstånd och får sedan understöd av sina egna fordon under anfallet eller skjuta direkt från stridsrummet, så kallad "uppsutten strid". (wikipedia.org)
  6. Från början av 1500-talet fram till slutet av 1800-talet var krigsfartyg utrustade med långa rader av kanoner på vardera sidan av fartyget vilka riktades genom kanonportar. Eldgivning med samtliga kanoner på skeppets ena sida gick under benämningen "bredsida". Kanonerna hade vid denna tid relativt liten räckvidd, endast ett par hundra meter, och träffsäkerheten var låg. De större krigsfartygens tjocka träskrov av ek medförde, att det krävdes stora mängder samordnad eldkraft från nära håll för att åstadkomma betydande skada. Taktiken var därför att manövrera skeppet till ett avstånd inom kanonernas räckvidd för att kunna tillfoga motståndarskeppet så stor skada, att det sjönk eller kunde bordas. (wikipedia.org)
  7. Eldkraft eller slagkraft är inom krigföring förmågan att projicera destruktiv kraft mot ett fientligt mål. Slagkraft syftar på användandet av kastvapen medan eldkraft mer specifikt syftar på användandet av eldvapen. Eldkraft räknas (tillsammans med skydd och rörlighet) till de tre grundläggande principerna inom modern krigföring. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.