Enorm Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder enorm, varianter, uttal och böjningar av enorm

Enorm synonym, annat ord för enorm, vad betyder enorm, förklaring, uttal och böjningar av enorm.

Synonymer till enorm

Vad betyder och hur uttalas enorm

Enorm uttalas e|norm [-år´m] och är ett adjektiv -t -a.

Enorm betyder:

Ordformer av enorm

Böjning (i positiv) enorm en ~ + subst. enormt ett ~ + subst. enorma den/det/de ~ + subst. enorme den ~ + mask. subst.

Enorm är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Enorm på Engelska

 • enormous, immense

Hur används ordet enorm

 1. – Den första veckan njöt vi av en fantastisk våg av spelare som kom för att spela, en enorm uppståndelse och vi hade ett stort tryck på vara servrar, säger Malmöbolaget Massives vd David Polfeldt. (svd.se)
 2. – Man kunde finansiera universitet, utbildning, arbetslöshet och förskolor med dessa pengar. Så skadan är enorm, säger Christoph Spengel som är professor i skatterätt vid universitetet i Mannheim. (svt.se)
 3. – Om man ser på det lite mer ur ett fågelperspektiv så kan man konstatera att den digitala utvecklingen genomgått en enorm mognadsprocess de senaste 20 åren. Från att vi haft kanske en eller två webmasters i en organisation så har vi i dag ett 30-tal olika yrkesroller som har med det digitala att göra. (idg.se)
 4. I Europas städer skapade befolkningsökningen under 1800-talets andra hälft en enorm efterfrågan på bostäder. I nord- och centraleuropeiska städer som Berlin, Wien, St Petersburg, Köpenhamn och Stockholm byggdes nu stora så kallade hyreskaserner av sten och tegel utefter rakt anlagda gator för den allt talrikare arbetarbefolkningen. Hyreskasernerna täckte hela kvarter med 4-7 våningar höga hus mot gatan och bakgårdar fyllda med ytterligare hyreshus, diverse uthus och verkstäder. Gathusen hade ibland även hyresgäster ur medelklassen men i källar- och övervåningar samt i gårdshusen bodde de mindre bemedlade. En del hyreskaserner byggdes i offentlig regi, andra av välgörenhetsorganisationer men det stora flertalet byggdes av privata byggherrar i spekulationssyfte. Spekulationsbyggandet resulterade i estetiskt, tekniskt och sanitärt undermåliga hus. (wikipedia.org)
 5. Högtrycksblockering innebär att ett kraftfullt högtryck med en enorm yta växer in över större landmassor, och blockerar de vandrande lågtrycken att vandra i väst-östlig riktning över norra halvklotet, från Atlanten mot Stilla havet, och uppstår främst vintertid, men kan även bildas under tidiga våren, då luften är som mest nedkyld och fuktigheten som lägst. Då flyttar sig inte högtrycket på veckovis, eller ibland månadvis, och luften roterar i mycket långsam takt runt högtryckets centrum, som ofta finns över inre Sibirien. Resultatet blir rejält kallt och torrt väder under en längre period, och denna bildning av högtrycket hör ofta samman med det nordatlantiska väderfenomenet Nordatlantiska oscillationen, som styr det nordeuropeiska vintervädret. (wikipedia.org)
 6. Under 1900-talet skedde en enorm utveckling och numera kan operationer utföras med sådan precision att man tom kan byta ut människors organ, såsom hornhinnor och hjärtklaffar. (wikipedia.org)
 7. Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Kulturantropologer undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare och djupare kunskap och förståelse om den kulturella människan och världens alla samhällen. Kulturantropologisk forskning kan således fokusera på allt från olika världsbilder och värderingar till olika trosföreställningar och ritualer. Kulturantropologisk forskning fördjupar och komplicerar kunskap om kultur, kulturella tolkningar, värderingar, religion, maktrelationer, känslor, släktskap, genus och många andra ämnen. Kulturantropologi skulle kunna betraktas som 'vetenskapen om folkgruppers kulturer'. (wikipedia.org)
 8. De hade sin storhetstid under 1920 och 30-talen då de gick i reguljär trafik mellan Europa, Nord- och Sydamerika. Det vid sidan av Hindenburg mest kända luftskeppet, Graf Zeppelin, väckte enorm uppmärksamhet när det 1929 flög jorden runt. Flygturen gick från Lakehurst, New Jersey i USA, över Atlanten, till Friedrichshafen och Berlin i Tyskland. Därefter flög skeppet vidare österut över ryska Sibirien till Tokyo i Japan, en sträcka över 11 000 km, och den längsta non-stopflygning som dittills gjorts. Därefter gjorde skeppet ytterligare en bravur med historiens första non-stopflygning över Stilla Havet från Japan till San Francisco i USA, innan det fortsatte söderut till Los Angeles. Skeppet korsade det amerikanska fastlandet och flög över Chicago innan det slutligen var tillbaka i Lakehurst. Hela flygturen på 31 400 km tog ganska exakt 12 dagar. (wikipedia.org)
 9. Farmakologin har utvecklats från örtmedicinen och har efter utvecklingen inom kemi och genetik fått en allt större betydelse. Den moderna eran började med Robert Koch som upptäckte bakteriens inverkan och kort därefter kom penicillinet som fick en enorm inverkan på behandlingen av infektionssjukdomar. Man kan numera specialtillverka olika molekyler och därigenom få fram olika medicinska egenskaper. (wikipedia.org)
 10. Från antik tid finns två berömda lämningar. Den första är Niobe på Sipylos, en naturlig klippformation på bergets lägsta sluttningar mitt i staden. Den andra är en skulptur, förmodligen av Kybele, omkring 100 meter uppför berget, omkring 6 km öster om staden. Skulpturen är en enorm avbildning av en sittande kvinna, inhuggen i en nisch i berget, av hettitisk ursprung, och är troligen den urgamla staty av Moder jord som Pausanias framför ska vara uthuggen av Broteas, Tantalos son, och besjungs av Homeros. I dagens Manisa ligger den vid parkeringsplatsen till en lekpark. I närheten finns resterna av en primitiv stad, och omkring en kilometer åt öster finns den stentron som Pausanias kallar Pelops tron. Där finns även heta källor och en helig grotta som tillhört Apollon. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: