Ofantlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ofantlig, varianter, uttal och böjningar av ofantlig

Ofantlig synonym, annat ord för ofantlig, vad betyder ofantlig, förklaring, uttal och böjningar av ofantlig.

Synonymer till ofantlig

Andra språk

Ofantlig på Engelska

  • enormous - enormous quantities

Hur används ordet ofantlig

  1. Bergius invaldes 1766 i Vetenskapsakademien, där han två gånger fungerade som preses, nämligen 1769, då han höll ett Tal om svenska ängsskötseln och dess främjande genom lönande grässlag – vilket tal väckte uppseende även utomlands och eggade till nyttiga försök i Sverige - samt 1780, då han höll sitt om ofantlig beläsenhet vittnande Tal om läckerheter, både i sig sjelfva sådana, och för sådana ansedda genom folkslags bruk och inbillning, vilket efter hans död utgavs (i två band 1785, 1787) av Peter Jonas Bergius och Samuel Ödmann samt översattes på tyska av J.R. Forster och K. Sprengel (1792-93). Detta verk återutgavs 1960 på svenska av Knut Hagberg. (källa)
  2. Till underjorden hör hämndgudinnorna, erinyerna, som därifrån stiger upp till de levandes värld för att slå sina offer med farsoter och lidande. I Tartaros plågas ett antal beklagansvärda figurer som är allmänt kända än i dag. Här finns bland andra Sisyfos som med svett och möda i evighet rullar en ofantlig sten uppför en backe, den lidande Tantalos och kung Danaos döttrar, danaiderna, som i evighet fyller ett såll med vatten. (källa)
  3. Wilhelmina Skogh var ofta först med att utnyttja ny teknik i sin hotellverksamhet. För att underlätta kommunikationen mellan sina avlägset belägna hotell ansökte hon hos Kungl. Maj:t att få uppföra privata telefonlinjer mellan hotellen på sträckorna Storvik-Bollnäs respektive Storvik-Gävle innan rikstelefonnätet var utbyggt i trakten. Hon lyckades få tillstånden mot villkoret att hon inte fick ta betalt för telefoneringen, vilket var förbehållet staten. Genom att utnyttja befintliga statsägda telegrafstolpar och dra parallella teleledningar kunde telefonlinjerna upprättas på relativt kort tid. "För mig var anläggningen till ofantlig nytta då jag nu kunde ge mina order per telefon till min betjäning om inköp etc. och de resande kunde personligen få tala med mig på vilket kontor jag än var" skriver hon i sina memoarer. När rikstelefonnätet långt senare byggdes ut i området skänkte hon sina telefonlinjer till staten mot att hon skulle få telefonera gratis mellan sina hotell. Hon såg också till att det infördes ångvärme (dåtidens centralvärme) och elektricitet på hotellen med ångmaskinsdrivna el-generatorer och lärde sig själv en hel del av det tekniska genom att bland annat studera ångmaskinslära för att inte stå handfallen om det uppstod ett fel och serviceingenjören inte fanns tillgänglig. (källa)
  4. Coes apokalyptiska konnotationer godkändes av andra forskare i början på 1990-talet.Senare akademiska forskare har dock sagt att även om 13 baktun nått sitt slut, så vore det säkert en anledning till ceremonier, men det markerade inte slutet på kalendern. I sitt banbrytande arbete från 1990, hävdar mayakännarna Linda Schéle och David Freidel, med referens till Edmonson, att Maya "inte föreställer sig att detta är slutet av skapelsen, som många har föreslagit," och citerar mayaförutsägelser om händelser som ska inträffa efter utgången av den 13:e baktun. Således påtalar Schéle och Freidel att en datuminskrift om skapelsen från Coba noterats med 1320, det vill säga med tjugo positioner ovanför den för Katun. Detta tal representerade "startpunkten för en ofantlig trippmätare för tid". Schéle och Freidel beräknar att den tidpunkt då denna trippmätare skulle slå runt ligger runt 4,1341 × 1028 år in i framtiden, eller åtskilliga miljarder gånger den av vetenskapen godtagna åldern för universum. Detta visar att mayakulturen inte ryggade för stora tal. (källa)
  5. På våren 1533 lämnade Rabelais Montpellier och begav sig till Lyon, ett franskt bokförläggarcentrum som innebar en andlig och materiell förbindelse med Italien. Här utgav han under de närmaste åren flera lärda arbeten, exempelvis Epistolce medicinales Manardi, Hippokrates aforismer och Lucius Cuspidius föregivna testamente. Av långt större betydelse var det emellertid att han gav ut en reviderad upplaga av en gammal folkbok, Les grandes et inestimables chroniques du grant et enorme géant Gargantua (1532). Denna lustiga jättekrönika hade en ofantlig framgång. På två månader sålde den mer än alla biblar på nio år, säger Rabelais själv i prologen till sin närmast följande skrift, som var en förbättring av denna folkbok: Les horribles et epouvantables jaicts et prouesses de tres renommé Pantagruel, Roy des dipsodes, filz du grand geant Gargantua composez nouvellement par maistre Alcofrybas Nasier (troligen tryckt i slutet av 1532). Dess framgång var ännu större än folkkrönikans, och den omtrycktes fyra gånger innan slutet av 1533. Den togs med i Sorbonnes förteckning över förbjudna böcker i oktober 1533. Samtidigt började Rabelais publicera en serie almanackor, vilket han tycks ha fortsatt med ända fram till 1550. De vanligaste astrologiska förutsägelserna som förekom i tidens almanackor, även i Rabelais egna, parodierade han i Pantagrueline prognostication (1533, flera upplagor). (källa)
  6. Den fornindiska perioden är den i språkligt och kulturhistoriskt avseende viktigaste vad angår de indiska språken. Dess språk kallas sanskrit (sanskrita, svenska "ordnad", "reglerad"). Egentligen tillkommer benämningen sanskrit endast språket under periodens yngre del, sedan dess former blivit av grammatikerna strängt reglerade, men den utsträckes av bruket ofta till hela perioden. Den betydelse, som upptäckten och studiet av sanskrit haft för hela den indoeuropeiska språkforskningen, särdeles den jämförande, är ofantlig. (källa)
  7. På grund av att Den svarte prinsens här var för svag för att han skulle kunna dra någon vidare fördel av sin lysande seger drog han sig tillbaka till Bordeaux med rikt byte. Johan II som togs till fånga avkrävdes en ofantlig lösesumma för sin frihet samt ingå den för Frankrike så förödmjukande freden i Bretigny 1360. Kungen lyckades aldrig samla in lösen, och satt resten av sitt liv i hedersam fångenskap i England. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.