Eran Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder eran, varianter, uttal och böjningar av eran

Eran synonym, annat ord för eran, vad betyder eran, förklaring, uttal och böjningar av eran.

Vad betyder och hur uttalas eran

Eran uttalas er|an pronomen erat era.

Eran betyder:

Ordformer av eran

Ordform(er) eran erat era Eventuell grammatisk information ges i artikeltexten.

Hur används ordet eran

  1. Under Tudor-eran (1485–1603) i Storbritannien började det bli vanligt att anlägga lågvuxna grönområden för rekreation och spel. De bestod dock sällan av det gröna gräs vi använder i våra gräsmattor idag, utan ängsblommor såsom kamomill och timjan var betydligt vanligare. Under den jaboska perioden, det vill säga under det tidiga 1600-talet, blev trädgårdsskötsel mycket fashionabelt bland den europeiska adeln och den täta, lågt klippta gröna gräsmattan dök upp i England. En välskött gräsmatta kom att symbolisera status och god smak, och bruket spreds till många andra europeiska länder. Under det tidiga 1700-talet var den öppna engelska parken oerhört populär runt om i Europa. (källa)
  2. Denna typ av fordon är ursprunget till SUV-eran som kom under 1980-talet. (källa)
  3. Järnåldern vid Medelhavet sägs vanligtvis sluta med inledningen av den hellenistiska eran och det Romerska imperiet, i Indien med intåget av buddhismen och jainismen, i Kina med konfucianismen och i norra Europa med den tidiga medeltiden. (källa)
  4. Eran omfattar två stora perioder av bergskedjeveckningar, den kaledoniska veckningen och den varisiska, samt två nedisningar, en mot slutet av ordovicium och en annan under sen karbon – tidig perm. (källa)
  5. År 525 utvecklade den skytiske munken Dionysius Exiguus i Rom systemet med att räkna år sedan Kristi födelse, som en del i hans arbete med att datumbestämma påsken. Med detta system benämns åren Anno Domini (Herrens år), förkortat AD. Nästan undantagslöst antar bibelstuderande idag att Dionysius räknade fel, när han bestämde AD-eran och att Kristi födelse i själva verket bör ha ägt rum någon gång under perioden 8–4 f.Kr. (alltså före det år som anges som Kristi födelse i AD-systemet). Enligt Matteusevangeliet föddes Jesus innan Herodes den Stores död, vilken ägde rum år 4 f.Kr. Enligt Lukasevangeliet inträffade födelsen då Quirinius var ståthållare över Syrien (efter 6 e.Kr.). (källa)
  6. En gren av lyriken, körlyriken, företräddes bland annat av greken Pindaros. Den äldsta körlyrikern man känner till är Alkman, och andra som verkade under den klassiska grekiska eran var bland andra Simonides och Bakchylides. Den består av strofer, motstrofer och efterstrofer som sjungs av olika körer. Körlyriken har också den delats in i tre huvudsakliga genrer: epinikionen som skrevs som lovsånger till segrare vid idrottsevenemang, paianen som var hyllningskörer till Apollon och dityramben som hyllade Dionysos. Den senare är extatisk och friare i sitt mått än de övriga, och bland annat Esaias Tegnérs Svea har liknats vid dityramben. (källa)
  7. Farmakologin har utvecklats från örtmedicinen och har efter utvecklingen inom kemi och genetik fått en allt större betydelse. Den moderna eran började med Robert Koch som upptäckte bakteriens inverkan och kort därefter kom penicillinet som fick en enorm inverkan på behandlingen av infektionssjukdomar. Man kan numera specialtillverka olika molekyler och därigenom få fram olika medicinska egenskaper. (källa)
  8. Den moderna betydelsen av ras, "delmängder av människosläktet vilka uppvisar fysiska särdrag", är belagd från slutet av 1700-talet". Denna betydelseförskjutning föregicks av att européer under upplysningstiden försökte definiera raser som ett biologiskt begrepp, i enlighet med de vetenskapliga ideal som eran kännetecknas av. De följande århundradena gjordes vetenskapliga försök att klassificera och definiera rastyper, samt att avgöra rasernas ursprung och samband. Inom rättsantropologi och biomedicin insamlas ibland sådana uppgifter om individer och folk, varför ett fåtal individer är av uppfattningen att människoras fortfarande är praktiskt att använda såsom vetenskapliga distinktioner. (källa)
  9. Dagens newfoundlandshund, även samtliga i Nordamerika och på själva Newfoundland, är resultatet av avel i Storbritannien under 1800-talet. För att få upp storleken till dagens björnlikhet korsade man in sankt bernhardshund och mastiff och genom traditionell linjeavel gjorde man typen homogen. 1886 bildades den engelska rasklubben och den första rasstandarden skrevs. Under den viktorianska eran var newfoundlandshunden på modet, bl.a. som barnvakt. Hunden Nana i J.M. Barries (1860-1937) "Peter Pan" från 1904 är en newfoundlandshund. Under första världskriget var rasen nära att dö ut. 1923 fanns endast 23 individer registrerade i Storbritannien. De första newfoundlandshundarna kom till Sverige redan i slutet av 1800-talet. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.