Förband Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder förband, varianter, uttal och böjningar av förband

Förband synonym, annat ord för förband, vad betyder förband, förklaring, uttal och böjningar av förband.

Synonymer till förband

Hittade 2 varianter av ordet förband:

Vad betyder och hur uttalas förband

Förband uttalas för|band [-an´d] och är ett substantiv -et; pl. förband.

Förband betyder:

Ordformer av förband

Singular

förband
obestämd grundform
förbands
obestämd genitiv
förbandet
bestämd grundform
förbandets
bestämd genitiv

Plural

förband
obestämd grundform
förbands
obestämd genitiv
förbanden
bestämd grundform
förbandens
bestämd genitiv

Förband1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas förband

Förband uttalas för|band [fö´r-] och är ett substantiv -et; pl. förband.

Förband betyder:

Ordformer av förband

Singular

förband
obestämd grundform
förbands
obestämd genitiv
förbandet
bestämd grundform
förbandets
bestämd genitiv

Plural

förband
obestämd grundform
förbands
obestämd genitiv
förbanden
bestämd grundform
förbandens
bestämd genitiv

Förband2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Förband på Engelska

 • joined, attached, linked, connected
 • bandage, dressing - first aid box, emergency splint, sling
 • unit - elite unit, formation

Hur används ordet förband

 1. Lotta Fahlén är artist och producent bosatt i Malmö. Utöver sitt soloprojekt Loljud komponerar hon tillsammans med andra artister och för scenkonstföreställningar. Lotta har turnerat som Maxida Märaks livemusiker och varit förband åt bland annat Titiyo, Jenny Hval och U.S. Girls. Som en av grundarna bakom det feministiska nätverket Synth Babes, samt handledare i Vem Kan Bli Producent Malmö, engagerar hon sig dessutom löpande för att inspirera och utbilda kvinnor och transpersoner inom musikproduktion och för att skapa en större representation i branschen. (källa)
 2. Antika galärer styrdes med en eller två styråror och var även utrustade med fyrkantiga råsegel. De största krigsgalärerna kunde vara utrustade med kastmaskiner, torn för bågskyttar och hade förband med fotsoldater för närstrid. Fartygen var byggda för att angripa fiendeskepp med hjälp av en metallskodd ramm under vattenlinjen och genom äntring. (källa)
 3. Enligt Försvarsmaktens hemsida är garnison en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron på en ort eller plats och används som benämning för all militär verksamhet som bedrivs på samma ställe. Under senare delen av 1900-talet har militära staber, förband, skolor och flottiljer som varit förlagda på samma ort, samlats inom en garnison. Vanligtvis är det ortens namn som givit namn till garnisonen, exempelvis Bodens garnison eller Göteborgs garnison. (källa)
 4. Organisationen kallas gerilla och den stridande kallas gerillasoldat. En gerilla ingår inte i någon stats krigsmakt, även om den kan få stöd av vänligt sinnade regeringar. Medlemmarna är i regel civil lokalbefolkning och andra frivilliga. Även reguljära militära förband kan strida med metoder som liknar gerillakrigföring. Detta kallas fria kriget. (källa)
 5. två från kvinnans sida och två från mannens. Därefter förband man sig skriftligen till äktenskap och giftomannen lämnade ett så kallat giftomansintyg. (källa)
 6. År 2010 släppte N'diaye singeln Dumb och 2012 deltog hon i programmet The Voice Sverige. 2012 kom även hennes singel Big Dreamer. Mary N'diaye har tidigare varit förband åt världsartisten Akon. (källa)
 7. Behandlingen av de drabbade sker i de flesta fall inom eller nära det egna förbandet och bör inledas så snart stridsutmattning konstaterats. Viktiga faktorer är möjlighet till vila och uttalade förväntningar att den drabbade kommer att återvända till sitt förband. (källa)
 8. I Sverige utbildades gränsjägarförband vid Lapplands jägarregemente (I 22) i Kiruna. Längs den östra gränsen fanns åtta gränsjägarkompanier utgångsgrupperade efter mobilisering och ett mindre antal fristående gränsjägarplutoner var avsedda att användas längs vår västra gräns. Gränsjägarkompanierna var i skymningsläget (då uttalat krigstillstånd ännu inte råder) självständiga förband. Krigsplaneringen var sådan att dessa i en krigssituation skulle underställas områdets Norrlandsjägarbataljon för gemensam strid och spaning. Båda förbandstyperna hade territorialansvar, dvs. de stannade kvar bakom fiendens linjer. Sverige har också haft ett utbildningsförband med namnet gränsjägare, Norrbottens gränsjägare (Fo 67), Gj 67 Kalix. (källa)
 9. Efter det att Toussaint l'Ouverture skapat en separatistisk författning skickade Napoleon Bonaparte en expedition på 20 000 man under befäl av sin svåger, general Charles Leclerc, för att återta ön. Leclerc's uppdrag var att fördriva l'Ouverture och återställa slaveriet. Fransmännen uppnådde initialt en del segrar men inom några månader hade gula febern dödat de flesta av de franska soldaterna. Leclerc bjödå in L'Ouverture till en överläggning. Under denna kidnappades l'Ouverture och skickades till Frankrike, där han fängslades i Fort de Joux. Han dog där 1803 av tuberkulos och/eller undernäring. I sina försök att återta kolonin hade Frankrike förlorat mer än 50 000 soldater, däribland 18 generaler. I kriget använde fransmännen bl.a. polska förband i Frankrikes tjänst. Vissa polska soldater blev välvilligt inställda till afrikanerna och gick över till de haitiska rebellerna. (källa)
 10. Huvudstyrka, militär term vid förflyttning. Begreppet avser huvuddelen av det förband som förflyttas. Huvudstyrkan föregås av förtruppen, och följs av eftertruppen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.