Föreställning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder föreställning, varianter, uttal och böjningar av föreställning

Föreställning synonym, annat ord för föreställning, vad betyder föreställning, förklaring, uttal och böjningar av föreställning.

Synonymer till föreställning

Vad betyder och hur uttalas föreställning

Föreställning uttalas före|ställ|ning och är ett substantiv -en -ar.

Föreställning betyder:

Ordformer av föreställning

Singular

föreställning
obestämd grundform
föreställnings
obestämd genitiv
föreställningen
bestämd grundform
föreställningens
bestämd genitiv

Plural

föreställningar
obestämd grundform
föreställningars
obestämd genitiv
föreställningarna
bestämd grundform
föreställningarnas
bestämd genitiv

Föreställning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Föreställning på Engelska

 • performance - school performance, opera performance, a professional performance
 • conception, idea - dream world, delusion, fallacy, vague ideas about a life after this one

Hur används ordet föreställning

 1. Stallet - en föreställning om flockbeteendeRival, Stockholm. Regi Sissela Kyle, med humorguppen Stallet och en gästartist varje måndag. Musik: Min stora sorg. Längd: 90 minuter utan paus. (aftonbladet.se)
 2. Efter en föreställning brukar gatuartisten samla in pengar i en hatt. (wikipedia.org)
 3. Forskningsläget har utvecklats sedan 1970-talet, och medan Birger A. Pearson betraktar förloppet som en inomjudisk bearbetning av teodicéproblemet, återstår en djupare analys av eventuella influenser från den fornegyptiska religionens föreställning om den hermopolitanska ogdoaden. Under de många erövringskrigen och folkomflyttningarna under antiken kom många folk (greker, judar, egyptier, fenicier med flera) i kontakt med den iranska världsbilden och införlivade denna i sina egna religiösa tolkningar. Samtidigt vet vi att den forniranska världsbilden har mycket gemensamt med den indiska innan hinduismen officiellt blev ett religiöst system. (wikipedia.org)
 4. En gudsbild är den föreställning människor gör sig om Gud. Det kan mena Guds egenskaper, tankar och uppenbarelseformer, men även bokstavligt, Guds utseende och kropp. Guds egenskaper och tankar är betydligt svårare än utseendet, då alla teistiska religioner har olika syn på Guds vilja. (wikipedia.org)
 5. Under 1700-talet uppstod frenologin som menade att huvudets form kunde avslöja en persons karaktär. Uttrycket geniknöl kommer från denna föreställning. Modern forskning har inte kunnat påvisa något samband mellan intelligens och huvudstorlek hos människan och frenologin ses idag som pseudovetenskap. Mätning av skallindex (förhållandet mellan kraniets bredd och längd) introducerades på 1800-talet och kom att spela en viktig roll i rasbiologin. (wikipedia.org)
 6. Hysteri (grekiska hysteria, "livmoder"). Termen myntades av Hippokrates och grundas i de antika egyptiernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd. "Hysteri" var fram till 1900-talet vetenskapens benämning på en typ av psykiska störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och därav benämningen "hysterikor" för drabbade kvinnor. (wikipedia.org)
 7. Sjuttiotalets politik har senare kritiserats dels för att ha fokuserat enbart på att anpassa invandrarna och inte beaktat behovet av att förändra det svenska samhället, dels för att bygga på en statisk föreställning om såväl invandrares som svenskars kulturer. Detta kan delvis ha berott på att det tidiga 1970-talets invandring i stor utsträckning var en fråga om arbetskraftsinvandring, det vill säga en invandring av personer som förväntades lämna Sverige efter en relativt kort tid. Senare invandring har däremot i första hand utgjorts av flyktinginvandring. (wikipedia.org)
 8. "Man måste själv ha varit med om något dylikt för att kunna förstå vad det vill säga. Ingen beskrivning kan ge en föreställning om hur det känns, att utan den ringaste sysselsättning sitta, stå eller gå på ett golv, ett par meter i fyrkant, under trettio sammanhängande dygn. Den lilla cellen är fullständigt tom. Icke ens rätt att ha handfat och handduk medgives. Då maten (två mål om dagen) skall förtäras, får golvet tjäna såväl till bord som stol. På Långholmen händer det också i många fall, att värmeledningen avstänges för celler där "disciplinärfångar" inneslutes. Så har man flera gånger gjort för mig. Sysslolöshetens dödande enformighet skärpes, förutom av köld, även genom kostförknappning. Då tjugutvå dygn gått kommer efterrätten: åtta dygn på bara golvet utan tillstymmelse till sängkläder." (wikipedia.org)
 9. Tillsammans med Åke Söderblom dansade hon och sjöng i Ge mig en lektion i kärlek, en föreställning som gick för utsålda hus i tre år. Revyer, filmer och varietéer följde slag i slag. Hon spelade hos Nils Poppe och Albert Gaubier på Södran i Malmö, och hos Hagge Geigert i Uddevalla. (wikipedia.org)
 10. Klassisk musik är musik som är klassisk i betydelsen av något "som har erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde" och att den anses speciellt värdefull och en del av ett kulturarv. En del tonsättare fick under 1800-talet ett slags hjältestatus och deras verk kom att bli standardverk vid de framväxande orkesterinstitutionerna, i operahusen och vid kammarmusicerande. Repertoaren försköts drastiskt från att vid 1700-talets slut ha bestått av musik av samtida, levande tonsättare, till att 100 år senare bestå av musik av i huvudsak "klassiska", ej längre levande tonsättare, förhållandet ändrades från 1:3 till 3:1. Genom en framväxande musikkritikerkår som baserade sin musiksyn på konstfilosofi och musikaliskt kunnande, kom musiken att inlemmas i romantikens diskussion om konst. Bland dessa fanns E.T.A. Hoffmann, Robert Schumann, A.B. Marx och Eduard Hanslick. Föreställningen om att musiken var autonom i förhållandet till texten växte fram och intresset för kompositionsteknik och musikens form, samt erkännandet av att den instrumentala konstmusiken hade ett egenvärde, var faktorer som var förutsättningar för att "klassiskt" kom att bli ett musikbegrepp. Man framhävde musikens "potential för en fördjupad intellektuell reflexion" och den självständiga instrumentalmusiken förknippades också med musik som en "speciell metafysisk andlig spis" som bara ett geni kunde framställa. Därmed etablerades den föreställning om kopplingen mellan klassisk musik och musikgeni som kom att dominera konstmusikens utveckling. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.