Fantasi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fantasi, varianter, uttal och böjningar av fantasi

Fantasi synonym, annat ord för fantasi, vad betyder fantasi, förklaring, uttal och böjningar av fantasi.

Synonymer till fantasi

Vad betyder och hur uttalas fantasi

Fantasi uttalas fant|asi [-si´] och är ett substantiv -n -er.

Fantasi betyder:

Ordformer av fantasi

Singular

fantasi
obestämd grundform
fantasis
obestämd genitiv
fantasin
bestämd grundform
fantasins
bestämd genitiv

Plural

fantasier
obestämd grundform
fantasiers
obestämd genitiv
fantasierna
bestämd grundform
fantasiernas
bestämd genitiv

Fantasi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fantasi på Engelska

 • imagination - it is just imaginings
 • imagination - unimaginative, imaginative

Hur används ordet fantasi

 1. Haremslivet har skildrats i både orientalisk och västerländsk bildkonst. Inom den västerländska bildkonsten blev under romantiken skildringar av orienten populära, i och med européernas ökande intresse för platser och kulturer som upplevdes som främmande och exotiska, med bland annat haremslivet som motiv. De västerländska konstnärernas skildringar av haremslivet under romantiken utgick dock ofta från stereotypa föreställningar och var inte sällan även influerade av konstnärernas fantasi, föreställningar som kan göra sig gällande i västerländsk uppfattning om haremslivet än idag. (källa)
 2. Hypnos (ytterst av antik grekiska ὕπνος (hýpnos), "sömn") är ett transartat tillstånd mellan vakenhet och sömn, karaktäriserat av avslappning, fantasi, öppenhet för förslag och ett starkt fokus. Samt metoden att uppnå detta tillstånd. (källa)
 3. Fantasi eller inbillningskraft är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap, det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. En enkel fantasiövning är att lyssna på någon som berättar en saga, där exakthet av de valda orden är det viktiga för att kunna "framkalla världar". (källa)
 4. Dougal är den yngste prästen. Hur han har blivit präst är ett mysterium och ibland framstår han nästan som ett barn. Han får exempelvis inte se på barnförbjudna filmer då han tidigare när han råkat se en läskig film var tvungen att sova i Teds säng (även om han sover i samma sovrum som Ted). Dougal har en livlig fantasi som ibland hjälper och ibland stjälper trion. (källa)
 5. När man knypplar använder man hela tiden två par pinnar där två olika förflyttningar av pinnarna är möjlig, "korsning" och "vridning". Dessa kan sedan kombineras till "enkelslag", "vävslag" och "dubbelslag". Genom att kombinera de olika slagen bildas mönster. Man använder också nålar för att fixera spetsen. I de flesta områden knypplar man med stöd av ett mönsterunderlag – ett knyppelmönster, som är en schematiskt ritad bild över trådarnas rörelse genom spetsen med markeringar för var nålarna som fixerar trådarna skall placeras. Men man kan också knyppla på fri hand. Det innebär att de nålar som fixerar trådarna sätts med hjälp av ögonmåttet. Att knyppla på frihand skall inte förväxlas med att knyppla fritt, då man utifrån en ritad skiss som underlag knypplar helt utifrån egen fantasi och med otraditionella material. (källa)
 6. Konstgjorda språk är ofta indelade i a priori-språk, vars grammatik och ordförråd mestadels är skapat från noll (genom skaparens fantasi eller automatiska hjälpmedel), och a posteriori-språk, där grammatiken och ordförrådet har sitt ursprung i ett eller flera naturliga språk. (källa)
 7. Kreativitet är en metod för problemlösning, som, enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art, eller höra till affärslivet. Kreativitet är ett resultat av tre funktioner i samverkan. Det handlar för det första om kunskaper inom ett område. För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer, alltså olika metoder för nytänkande. För det tredje handlar det om inre motivation. När dessa tre samverkar är möjligheterna för en kreativ respons som störst. I kreativitet ingår att frambringa nya idéer, vara originell, genomföra idéerna och att bearbeta dem. Kreativitet som fenomen och egenskap studeras inom skilda fält, med olika utgångspunkter. Fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process, kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt. (källa)
 8. En kreatör är någon som jobbar med att vara kreativ och använda sig av sin fantasi. En modeskapare/kläddesigner är en kreatör som inriktar sig på att skapa med kläder. Inom reklamvärlden används begreppet som ett samlingsnamn för roller som förknippas med såväl idéer som konkret förverkligande. I första hand används det dock om formgivare och skribenter. (källa)
 9. Mångkulturalism har även kritiserats för att förstärka gränser och splittra samhället genom att understryka skillnader mellan "vi och dom". Sara Ahmed, professor vid Goldsmiths University of London, skrev en artikel i det postkolonialistiska internetmagasinet Darkmatter där hon kritiserade den liberala mångkulturalismen som hegemonisk. Genom att göra antirasism och etnisk mångfald till ett egoideal blir rasism "officiellt förbjudet" eftersom idealet säger att vi ska vara för jämställdhet, tolerans och mångfald och att vi inte får hata andra. Men enligt Sara Ahmed blir resultatet av detta tankesätt en fantasi om att "vi" då är förbi rasismen, och att det "dom" som är rasister – all rasism kommer från rasisterna. Hon anser att detta döljer det faktum att det finns andra former av rasism, exempelvis vardagsrasism, som även praktiseras av de som inte är uttalade rasister. Genom uppdelningen i "vi" och "dom" blir rasism paradoxalt nog en minoritetsposition som måste försvaras mot den mångkulturella hegemonin genom att utnyttja yttrandefriheten. Helt plötsligt är det en rättighet att få vara kränkande mot människor av annan etnicitet för att deras "kränkbarhet" är ett hot mot vår yttrandefrihet. På detta sätt menar Sara Ahmed att den liberala mångkulturalismen försvarar rasismen trots att den säger sig förbjuda denna – eftersom liberal mångkulturalism är för mångfald bör rasisterna få ha yttrandefrihet. (källa)
 10. Museipedagogik är undervisning som nyttjar museer och deras olika samlingar som läromedel. Inlevelse och gestaltning utgör typiska element i lärandeprocessen där man anspelar till besökarens tankar och fantasi för att visa hur det kunnat vara. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.