Farlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder farlig, varianter, uttal och böjningar av farlig

Farlig synonym, annat ord för farlig, vad betyder farlig, förklaring, uttal och böjningar av farlig.

Synonymer till farlig

Vad betyder och hur uttalas farlig

Farlig uttalas far|lig och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av farlig

Böjning (i positiv) farlig en ~ + subst. farligt ett ~ + subst. farliga den/det/de ~ + subst. farlige den ~ + mask. subst. Komparation farligare en/ett/den/det/de ~ + subst. farligast är ~ farligaste den/det/de ~ + subst.

Farlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Farlig på Engelska

 • risky, dangerous, hazardous - harmful to the environment, ecologically harmful, a dangerous opponent, a dangerous situation

Hur används ordet farlig

 1. Anaerob cellulit är en sjukdom i nekrotisk vävnad utan lufttillförsel. Inte lika farlig som ovanstående. Orsakas ofta av Clostridium perfringens, men även andra bakterier som inte tillhör Clostridiumgruppen kan vara inblandade. (källa)
 2. Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas. Ursprungligen tillverkades gasen i kolgasverk genom torrdestillation av stenkol, vilket gav inkomstbringande biprodukter i form av koks, ammoniak och bensen. Eftersom det var en smutsig och miljöfarlig process övergick gasverken med tiden till spaltgasverk, där gasen istället produceras genom omvandling (spaltning) av lättbensin eller butan. Idag har man lagt ner även spaltgasverken och ersatt dessa med naturgas- eller biogasanläggningar. Naturgas transporteras antingen i långa pipelines från gasfyndigheterna eller i flytande form (LNG) med fartyg och/eller tankbil till särskilda blandningstationer, där gasen fårätt tryck och sammansättning, och sedan förs in i stadsgasnätet. Biogas produceras genom rötning av organiska restprodukter i särskilda produktionsanläggningar för biogas, och förs sedan via rörledning och blandningsstationer in i stadsgasnätet. (källa)
 3. En överraskande eller annars okontrollerad gipp kan alltså vara farlig och gippar undviks vanligen, i synnerhet i hårt väder. Man kan kontrollera gippen genom att skota hem seglet midskepps och föra över rodret tills seglet fångar vinden på andra sidan. (källa)
 4. Många ser gymnastik som en riskfylld och farlig sport med tanke på de redskap som man använder sig av, de olika avancerade övningarna och även hur gymnasternas kroppsbyggnad – leder, ben och muskler – utsätts för påfrestningar. Skador inom artistisk gymnastik har länge varit ett stort samtalsämne inom flera internationella medicinforskningsprogram. Resultat av studier har visat att mer än hälften av alla elitgymnaster riskerar att utveckla fysiska skador för livet. Skaderisken för gymnaster på lägre nivå är inte alls lika stor. (källa)
 5. Blixthalka uppstår inte bara vid regn, utan kan även uppstå vid kraftig dimma. Frysningen saktar då ned, på grund av latent värme som frigörs vid vattnets fasövergång från gas till is. Denna process kallas sublimering och medför att dropparna flyter ut och sammanvävs till en i det närmaste idealt slät vätskefilm, innan de fryser till en extremt hal hinna. Till skillnad från snö, slask, rimfrost och andra typer av isväglag, innehåller denna ishinna minimalt med luftbubblor. Detta är anledningen till att den är genomskinlig. Blixthalka har ofta en matt yta, snarare än sådan glansig yta man förknippar med hal is. Detta gör att bilförare lätt kan förväxla blixthalka med våt vägbana, då de båda väglagen kan ha snarlikt utseende. Blixthalka är därför farlig i dubbel bemärkelse. (källa)
 6. I senare volymer av böckerna symboliserar hemulerna även ordning, inskränkthet, paragrafrytteri och myndigheter. De vill inordna sin omgivning i fack och blir lätt fanatiska. I Farlig midsommar exemplifieras detta av Parkvakten och Fångvakten. En kvinnlig hemul var föreståndare för det barnhem där Muminpappan tillbringade sin barndom (i boken Muminpappans memoarer). (källa)
 7. En stor hjärninfarkt kan om den i tid diagnosticeras i vissa fall behandlas med trombolys (propplösande medel), men sådan behandling är farlig vid hjärnblödning och säker diagnos är nödvändig. Därför bör patient med misstänkt stroke snabbt komma till sjukhus för diagnostik med främst radiologi, men tillgång till en förhistoria med relevanta detaljer kan vara vägledande och komplettera diagnostiken. (källa)
 8. För att utesluta farliga orsaker till huvudvärk görs en medicinsk kroppslig undersökning. I vissa fall, särskild om patientens beskrivning eller den medicinska undersökningen ingett misstanke om farlig orsak till huvudvärken, görs kompletterande undersökningar, till exempel blodprover, datortomografi, magnetkameraundersökning eller lumbalpunktion. Den sammanlagda informationen ger oftast underlag för en specifik huvudvärksdiagnos - se nedan under klassifikation - som i sin tur kan användas för att avgöra vad som ärätt behandling. (källa)
 9. Hängflygning har som sport ansetts vara tämligen farlig sedan sin tillblivelse på grund av de många allvarliga haverier som inträffat. Dagens hängglidare som tillverkats i moderna material av certifierade fabrikanter är dock tämligen stadiga och förhållandevis säkra. De kan dock skadas och försämras om de används vid upprepade tillfällen under kraftig turbulens, utsätts för förslitning och påkänningar vid inte helt felfria landningar eller tas om hand på ett olämpligt sätt i övrigt. (källa)
 10. Hästkarl, wrangler, person som tar hand om hästar. Förr i tiden när hästen användes inte bara i strid, utan i arbete, så fanns det män som hade speciellt stora kunskaper om hästar. Det ansågs inte som en kvinnosyssla att hantera hästar. Vanligtvis var dessa hästkarlar uppväxta med hästar omkring sig och kunskapen om hästars psyke gick i arv från generation till generation. I en by, där många bönder använde hästar i jordbruket, var det inte alls säkert att varje bonde visste särskilt mycket om sitt djur. Men det fanns ofta en och annan "hästkarl" att tillgå som kunde korrigera hästen. Än idag refererar man till hästkarl, när en man är uttalat duktig på att hantera häst. Jämför från hingstkarl, män som var speciellt duktiga på att hantera hingstar, för en okunnig en ganska farlig sysselsättning. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.