Fas Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fas, varianter, uttal och böjningar av fas

Fas synonym, annat ord för fas, vad betyder fas, förklaring, uttal och böjningar av fas.

Synonymer till fas

Vad betyder och hur uttalas fas

Fas uttalas fas och är ett substantiv -en -er  skede i växling el. utveckling; vara i fas variera i takt vid växelström; vara i fas med sin tid i takt med  avsneddad kant.

Ordformer av fas

Singular

fas
obestämd grundform
fas
obestämd genitiv
fasen
bestämd grundform
fasens
bestämd genitiv

Plural

faser
obestämd grundform
fasers
obestämd genitiv
faserna
bestämd grundform
fasernas
bestämd genitiv

Fas är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Fas på Engelska

  • phase - the last phase of the job has been begun

Hur används ordet fas

  1. Det finns tre faser hos alpglöd. Den första fasen uppträder när solen står lågt, men fortfarande ovanför horisonten och ger de vanliga solnedgångsfärgerna. Den andra fasen, den så kallade "äkta alpglöden", inträder några minuter efter att den första fasens färger har falnat, när solen är strax nedanför horisonten. Genom att ljuset bryts i atmosfären belyses bergen av direkt solljus. Under den andra fasen är färgerna klarare och mer rosafärgade än vid den första. Den andra fasens alpglöd kan börja flera hundra höjdmeter nedanför bergstopparna och rör sig uppåt innan de försvinner. Den tredje fasen hos alpglöd, som också kallas "efterglöd" (engelska: afterglow, tyska: nachglühen), uppträder 35 minuter efter solnedgången och visar färgvariation från gult till violett. (källa)
  2. När man sväljer transporterar man ner föda från munhålan till magsäcken. Sväljningen delas in i tre faser: den orala fasen (i munhålan), den faryngala fasen (i svalget) och den esofageala fasen (i matstrupen). I de olika faserna är olika processer inblandade. (källa)
  3. Precis som med puberteten innebär menopausen en stor förändring. När puberteten gör flickan mogen att föda barn, uppstår klimakteriet för motsatsen, detta eftersom äggreserven tar slut. Fasen som gradvis leder mot menopausen, och därmed senil infertilitet, kännetecknas av de kroppsliga anpassningar som sker därtill. Det råder ingen vetenskaplig samsyn beträffande när klimakteriet börjar, delvis för att det heller inte råder någon samsyn vad exakt som kännetecknar menopausen. Skillnaderna beror på att synsätten kan ta sin utgångspunkt i hormonerna, i symtom, eller i andra biokemiska förändringar exempelvis äggreserven och äggstockarnas storlek. En tilltagande östrogenbrist har traditionellt ansetts definiera och konstituera klimakteriet, men det finns också motstridig forskning som kommit fram till att åtminstone somliga kvinnor har högre nivåer östrogen under menstruationscykelns första halva än innan klimakteriet. För somliga kvinnor kan därför klimakteriet börja med symtom på höjda nivåer östrogen. Höjda nivåer follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) och sänkta nivåer anti-müllerskt hormon (AMH) är däremot mera tillförlitliga hormonella tecken, men varken FSH eller LH kan användas terapeutiskt som diagnos eftersom det kan finnas andra orsaker om dessas nivåer är förändrade. Störningar i ägglossningen, vilket vanligen yttrar sig i förändringar i menstruationsmönstret, är vanligt. (källa)
  4. Genom kolonnen pumpas en blandning – en mobil fas. I den mobila fasen finns bland annat det ämne (t.ex. protein) som ska renas fram. När den mobila fasen rör sig genom kolonnen binds ämnet, som har affinitet för metalljonerna, till metall-kelatkomplexen och blir därmed immobiliserade. Ämnet (ligatet alt. analyten) binds genom en svag icke-kovalent bindning till liganden och bildar ett adsorbat (eller adsorptionskomplex). (källa)
  5. En affrikata är ett konsonantiskt språkljud som består av två faser: först en ocklusiv fas (som i en klusil) där luftströmmens väg helt stängs av, därefter följer en frikativ fas (som i en frikativa), där luftströmmens väg delvis öppnas upp. Durationen av de två faserna överstiger inte den för en enkel klusil eller frikativa. (källa)
  6. Med båten som metafor visar Schutz i sin modell att en grupp genomgår tre faser i sin utveckling och gruppernas effektivitet är beroende av hur man hanterar dess faser. (källa)
  7. Alla läkemedel måste genomgå djurstudier på minst två djurslag innan det kan ges till mänskliga försökspersoner. Försöken på människor görs sedan i 3 faser. (källa)
  8. En sexuell akt delas inom sexologin upp i fyra faser, enligt en modell av Master och Johnson. Faserna är excitationsfas (upphetsningsfas), platåfas, orgasmfas och avslappningsfas. Under de två första faserna reagerar kroppen enligt nedanstående beskrivning. (källa)
  9. John Bowlby beskrev utvecklandet av den tidiga anknytningen i fyra faser. De tre första faserna genomgår barnet under sina första två år, den sista avser utvecklingen under förskoleåldern. De tre första faserna är. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.