Fasad Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fasad, varianter, uttal och böjningar av fasad

Fasad synonym, annat ord för fasad, vad betyder fasad, förklaring, uttal och böjningar av fasad.

Synonymer till fasad

Andra språk

Fasad på Engelska

  • façade, front - cat burglar, facade

Hur används ordet fasad

  1. Gesims (ibland kornisch) är den översta horisontella delen av ett entablement eller ett profilerat listverk, som kröner en byggnad och utgör avgränsning mellan fasad och yttertak. Gesims kan även vara ett horisontellt, framskjutande listverk på en fasad. (källa)
  2. En konsol eller konsolutkragning är en bärande byggnadsdel som skjuter ut från ett väggparti för att ge stöd åt balkonger, skulpturer, listverk eller helt enkelt för att åstadkomma en större yta i överliggande våningar. Konsolen har fått stor utbredning i modern arkitektur tack vare nya byggnadsmaterial och metoder. Ett exempel på utkragning för att ge en varierad fasad och samtidigt öka golvytan är Passagenhuset i Stockholm. (källa)
  3. Korsvirket fortsatte att vara det dominerande byggnadssättet på Skånes slätter tills 1800-talet öppnade upp för nya stilar och material i husbyggandet. Korsvirke kom då att ses som fattigmanstecken och många korsvirkeshus fick en putsad fasad över eller revs för att ersättas av hus byggda av sten i innerstadskärnorna. (källa)
  4. Ett skivhus är en typ av höghus med avlång byggnadskropp av lägst fem våningars höjd, vanligen uppförd på rektangulär grundplan och normalt försedd med hissar. Liksom lamellhusen är dessa oftast placerade parallellt med varandra. Denna byggnadstyp blev i Sverige mycket vanlig under 1960- och 70-talen i och med miljonprogrammets industrialiserade byggande. I de större bostadsområden som skivhusen uppfördes i under miljonprogrammet kombinerades denna byggnadstyp oftast med två- eller trevånings lamellhus. Konstruktionsmässigt består dessa oftast av en så kallad "bokhyllestomme" av betong med prefabricerade betongelement som fasad. Skivhuset motsvaras inom låghusgruppen av lamellhuset. (källa)
  5. Fasad enkelfas, som tidigare var mycket vanlig. (källa)
  6. Snickaren spikar svall, papp, strö och bärläkt till taket, under förutsättning att det ska vara ett tak med takpannor eller tegelpannor. Vid falsat plåttak och vid papptak utgår strö respektive bärläkt. Husets eller byggnadens utsida förbereds för beklädnad, som kan bestå av träpanel, plåt, tegel eller putsad fasad. Invändigt färdigställande fortgår på samma sätt som ett prefabricerat hus. (källa)
  7. Maffians hierarki består av ledarna i toppen – affärsmän som ofta utåt sett visar upp en ren och legal fasad – och underhuggarna längst ner i hierarkins rangsystem: torpeder, mördare, inkasserare, livvakter, langare, bilkapare och småhandlare som ofta är den enda synliga delen av maffian utåt. Däremellan finns distrikts- eller filialbossar, advokater, revisorer, hälare, penningtvättare, vadhållare, smugglare, småföretagare (särskilt inom transportväsendet), fackföreningsledare, förmän och chefer speciellt i hamnar och på flygplatser. Där finns också de många myndighetspersoner som står på maffians lönelista: poliser, åklagare, tulltjänstemän, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, skattemyndigheter, etc, delvis beroende på vilket land maffian är verksam i. (källa)
  8. I slutskedet av kriget tillfångatog både USA och Sovjetunionen tyska forskare och beslagtog material som de använde i sin egen forskning. Eftersom de sovjetiska bombplanen inte kunde nå det amerikanska fastlandet satsade Sovjetunionen på att ta fram kärnvapenbestyckade interkontinentala ballistiska robotar. Precis som i Tyskland och senare i USA fungerade också det sovjetiska rymdprogrammet som en legitim fasad för utvecklingen av dessa vapen. I och med uppskjutningen av världens första satellit 1957 (Sputnik) upplystes världen om att dessa ansträngningar krönts med framgång. Som svar på detta satte USA i gång med sitt eget rymdprogram och rymdkapplöpningen var i full gång. Parallellt med sitt rymdprogram byggde USA upp sin egen arsenal av interkontinentala ballistiska robotar och doktrinen om ömsesidigt garanterad utplåning (Mutually Assured Destruction) antogs. På 70-talet började Sovjet utveckla ett antiballistiskt robotsystem där luftvärnsrobotar skulle slå ut de inkommande kärnvapenrobotarna innan de träffade sina mål. Denna utveckling skapade stor oro då den ökade risken för kärnvapenkrig då ena sidan i konflikten skulle tro sig kunna överleva detta. USA och Sovjet kom 1972 överens om ABM-avtalet som begränsade dessa system till respektive länders huvudstäder. 2001 skrotade USA detta avtal för att man ville bygga sitt eget fungerande ABM-system och satte på så vis igång en ny era av kapprustning. Denna strävan har till dags dato 2005 ej rönt någon som helst framgång. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.