Skede Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skede, varianter, uttal och böjningar av skede

Skede synonym, annat ord för skede, vad betyder skede, förklaring, uttal och böjningar av skede.

Synonymer till skede

Vad betyder och hur uttalas skede

Skede uttalas skede och är ett substantiv -t -n.

Skede betyder:

Ordformer av skede

Singular

skede
obestämd grundform
skedes
obestämd genitiv
skedet
bestämd grundform
skedets
bestämd genitiv

Plural

skeden
obestämd grundform
skedens
obestämd genitiv
skedena
bestämd grundform
skedenas
bestämd genitiv

Skede är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Skede på Engelska

  • period, era, phase, stage - an important period in one', s life, a decisive phase

Hur används ordet skede

  1. Det är lite nytt och folk frågar om vi är här för att promota ett datorspel. Det är vi ju självklart inte. Framför allt inte nu under de här tydliga reglerna från SVT, de avtalen har ju vi skrivit på i ett tidigt skede, säger Mia Stegmar. (källa)
  2. Det är dock fördelaktigt att operera akut gallblåseinflammation med laparoskopi i akut skede jämfört med planerat ingrepp i senare skede. Risken för komplikationer förefaller vara densamma. Laparoskopisk operation (titthålsoperation) vid akut gallblåseinflammation minskar den totala risken för komplikationer till hälften jämfört med öppen operation. (källa)
  3. Inom pokervärlden kallas en spelare för gambler (eller maniac, galning) om han spelar väldigt löst och satsar mycket på nästan vilken hand som helst. Det kan vara en som ständigt överbetar till all in i ett tidigt skede i öppen poker och tvingar sina motspelare att "gambla" med honom, dvs. satsa alla, eller en stor del av sina pengar i en situation i ett tidigt skede där vinnaren avgörs i en slantsinglingssituation där turfaktorn givetvis är avsevärt större. (källa)
  4. Framgångsrika gerillarörelser följer ofta ett mönster där attackerna i början är små och utspridda, men där de i ett senare skede samordnas i tid och rum (ibland ända upp på nationell nivå). I ett avslutande skede övergår gerillan till att bli reguljära stridskrafter eller samordnar sina attacker med dem för att nå största effekt. Flera självständighetskrig mot kolonialism har varit gerillakrig, till exempel Självständighetskriget i Algeriet. (källa)
  5. Gulkroppen utsöndrar steroidhormonerna östrogen och progesteron, vilka reglerar förtjockningen av livmoderslemhinnan, endometrium, för att kunna ta emot ett befruktat ägg respektive att hålla det kvar. Om ägget blir befruktat utsöndrar embryots korion humant koriongonadotropin (hCG), vilket stimulerar gulkroppen att fortsätta producera progesteron, vilket håller kvar slemhinnan i livmodern och ger en miljö med många blodkärl där det befruktade ägget kan utvecklas. Under graviditeten bildar den också relaxin. Från och med detta stadium kallas gulkroppen corpus luteum graviditatis. Om kroppen vid detta skede får prostaglandiner leder detta till att gulkroppen bryts ner och progesteronproduktionen upphör, vilket resulterar i att livmoderslemhinnan och embryot/fostret stöts ut. Detta är en av de metoder som används för att framkalla abort. (källa)
  6. Hearing, engelska för utfrågning och förhör, är en process för utfrågning av områdessakkunniga personer eller grupper med inflytande i en viss fråga. Som en del i ett tidigt skede i policyprocessen anordnas ofta hearings hos den amerikanska kongressen, där metoden förekommer som en formell del i kommittéernas insamling av information och i analys av densamma. (källa)
  7. Det finns en vanlig missuppfattning i Sverige att palliativ vård alltid är vård i livets slutskede vilket är helt felaktigt. Palliativ vård i tidigt skede är inriktad på att förlänga livslängden, medan palliativ vård i sent skede är symtomlindrande. Patienter i tidig palliativ vård kan ibland ha en mycket långvarig förväntad livslängd beroende på vilken typ av sjukdom patienten lider av, till exempel kan patienter med en spridd bröstcancer ibland leva i många år genom palliativ behandling med cancerläkemedel. Den sista fasen av sen palliativ vård omfattar livets absoluta slutskede. Vid övergång från tidig till sen palliativ vård genomförs i Sverige vanligen ett brytpunktssamtal. (källa)
  8. Erwin Panofsky använde termen som benämning på det andra ledet i det schema med vilket han beskrev den konstvetenskapliga metodologi han utvecklade och praktiserade. Den första grundläggande stadiet består av iakttagandet av det faktiska bildinnehållet, frånsett all kulturell betydelse och förståelse. Objekten som avbildats identifieras, för att sedan ikonografiskt kunna granskas och tilldelas en kulturellt betingad betydelse (exempelvis ett objekts allegoriska eller symboliska mening). Verkets beståndsdelar analyseras var för sig för att sedan vägas mot varandra i analysmodellens sista skede, den ikonologiska tolkningen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.