Filosofi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder filosofi, varianter, uttal och böjningar av filosofi

Filosofi synonym, annat ord för filosofi, vad betyder filosofi, förklaring, uttal och böjningar av filosofi.

Synonymer till filosofi

Andra språk

Filosofi på Engelska

 • philosophy

Hur används ordet filosofi

 1. Absolutism (filosofi) – filosofisk lära om den objektiva sanningen (wikipedia.org)
 2. Inom Gamla testamentet beskrivs anden som den livskraft som tas ifrån människan vid döden. I Nya testamentet har begreppet ande en vidare betydelse. 1 Thess. 5:23 beskriver människan som bestående av kropp, själ och ande, något som fått stor betydelse inom östlig filosofi. (wikipedia.org)
 3. Thales skrev deduktiva bevis för fem geometriska satser, men dessa bevis är försvunna. Pythagoras upptäckte inte den sats som idag bär hans namn, men han var den förste som kunde presentera ett deduktivt bevis för den. Pythagoreerna och hans lärjungar studerade matematik, musik och filosofi och tillsammans utforskade de det mesta av den geometri som idag studeras på gymnasiet. Dessutom upptäckte man, till sin egen förtvivlan, inkommensurabla sträckor och därmed de irrationella talen. (wikipedia.org)
 4. Det engelska ordet science har traditionellt avsett endast naturvetenskap (inklusive medicin och teknikvetenskap), medan det svenska vetenskapsbegreppet (och idag ofta även det engelska begreppet) även innefattar samhällsvetenskap och ibland även formella vetenskaper. Filosofi, humaniora och formella vetenskaper såsom matematik bygger på deduktion men inte alltid empiri, och räknas således inte till naturvetenskaper. (wikipedia.org)
 5. Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på skeendet i grupprocessen. Exempel på intresseområden inom gruppsykologi är rollfördelning, ledarskap och utveckling av gruppen. Det forskas i gruppsykologi inom flera ämnen. Bland annat psykologi, sociologi, och filosofi. (wikipedia.org)
 6. Många forskare uttrycker en grundläggande svårighet att alls definiera vad färg ÄR och färgordet "grön" har ingen entydig betydelse utan definieras olika inom olika vetenskapsgrenar och även av olika forskare inom samma vetenskapsgren. Arne Valberg, professor i biofysik, menar att färger är uppenbara fakta (sinnesdata) som inte kan förnekas, men att de, liksom andra kvalitativa upplevelser inte har några fysiska motsvarigheter. C.L. Hardin, professor i filosofi skiljer på motsvarande sätt mellan fysikalisk färg och uppfattad färg, och menar att vardagsspråkets färgord bör reserveras för färger så som vi ser dem. (wikipedia.org)
 7. Många forskare uttrycker en grundläggande svårighet att alls definiera vad färg ÄR och färgordet "gul" har ingen entydig betydelse utan definieras olika inom olika vetenskapsgrenar och även av olika forskare inom samma vetenskapsgren. Arne Valberg, professor i biofysik, menar att färger är uppenbara fakta (sinnesdata) som inte kan förnekas, men att de, liksom andra kvalitativa upplevelser inte har några fysiska motsvarigheter. C.L. Hardin, professor i filosofi skiljer på motsvarande sätt mellan fysikalisk färg och uppfattad färg, och menar att vardagsspråkets färgord bör reserveras för färger så som vi ser dem. (wikipedia.org)
 8. I hackerkulturen ingår även en filosofi om att programvara inte ska vara enskild egendom. Tanken om den fria tillgången och gemensamma utvecklandet av tekniken har senare utvecklats vidare av aktiva inom fri programvara. (wikipedia.org)
 9. Handling (filosofi) – någonting som personer utför (wikipedia.org)
 10. Inom såväl klassisk andlighet som nyandlighet är holism ofta ett centralt begrepp och grunden för hela existenssynen med världsalltet som en enda sammanhängande helhet, där allt har sin funktion och speciella plats och allt påverkar vartannat. Även inom alternativmedicin och psykosomatiska hälsobegrepp utgör holism en grund för friskvård och sjukdomsförståelse baserad på obalanstillstånd hos individen som kropp–känsla–tanke–själ i ett helhetssystem. I moderna vetenskaper som ekologi och kaosforskning (med den så kallade fjärilseffekten som ett känt exempel) är helhetssystemens samband också grundläggande, där även en liten förändring anses kunna påtagligt påverka helheten. Begreppet holism har efterhand även överförts till politisk filosofi och ingår i grön ideologi och som grundideologi för partier som Enhet. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: