Fornkyrkan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fornkyrkan, varianter, uttal och böjningar av fornkyrkan

Fornkyrkan synonym, annat ord för fornkyrkan, vad betyder fornkyrkan, förklaring, uttal och böjningar av fornkyrkan.

Vad betyder och hur uttalas fornkyrkan

Fornkyrkan uttalas forn|kyrk|an och är ett substantiv bestämd form.

Ordformer av fornkyrkan

Singular

fornkyrkan
bestämd grundform
fornkyrkans
bestämd genitiv

Fornkyrkan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet fornkyrkan

  1. Gudstjänstens grundstruktur är i stora stycken densamma i ortodoxa kyrkan, men kan vara svår att känna igen då musik och de enskilda momenten utformats på annat vis. Predikan förekommer inte alltid i ortodoxa gudstjänster (vanligast vid slutet), sången är bönerop ("Herre förbarma dig!"), hymner (ofta från fornkyrkan), och psaltarpsalmer, och sjungs oftast av försångare (grekiska: "psaltis") eller kör: folket kan på sina håll sjunga med. Psalmbokspsalmer används inte. Koret, som kallas "altaret", befinner sig ofta bakom en skärmvägg med heliga bilder (ikoner), med tre dörrar: ikonostásen. (källa)
  2. Den som erhåller undervisning i avsikt att döpas till kristen, kallas i vissa kyrkor katekumen eller dopkandidat, för vilka särskilda regler finns. I fornkyrkan fanns ett bruk att en som ville bli döpt skulle få omfattande undervisning, bekänna och avsäga sig sitt tidigare syndfulla leverne och eventuell avgudadyrkan, och genomgå exorcism, dvs. befrielse från onda andar, eftersom det ansågs vara svårare att bli renad efter ett dop än innan. (källa)
  3. Fornkyrkan undvek krucifixet, eftersom det uppfattades som alltför realistiskt. (Korsfästelsen förekom alltjämt som straff.). (källa)
  4. I fornkyrkan var Jesu födelsedag förlagd till den 6 januari, och följaktligen firades kyndelsmäss den 14 februari. År 542 bestämde östromerske kejsar Justianus I att kyndelsmäss skulle flyttas till 2 februari, för att bättre stämma överens med julens då bestämda placering den 25 december. Kyndelsmäss hade då redan fått inslag av en romersk reningsfest som inföll den 15 februari, dagen efter den gamla placeringen, lupercalierna. (källa)
  5. Kyrkofader avser en auktoritativ representant inom fornkyrkan - den begynnande konsolideringen till katolska kyrkan och dess lära. (källa)
  6. De viktigaste pilgrimsmålen inom kristendomen är Jerusalem, Santiago de Compostela i Spanien, där aposteln Jakob ligger begraven och Rom. Pilgrimsvandrandet började tidigt i fornkyrkan då man gick till apostlarnas och helgonens gravar för att be. Under medeltiden blev det en utbredd folkrörelse och man räknar med att en tredjedel av befolkningen genomförde en längre pilgrimsfärd. Man fick ett pilgrimspass med sig från den lokale prästen, ungefär som en identiteshandling för att bevisa att man var en äkta pilgrim och inte en allmän lösdrivare. Mot uppvisande av pilgrimspass kunde pilgrimen få mat och härbärge på olika pilgrimshärbärgen som snart uppstod längs de viktigaste pilgrimslederna. Att ge husrum åt en pilgrim var en kristen plikt. (källa)
  7. Den urkristna predikan kan man följa i Apostlagärningarna, evangeliernas tillkomst har samband därmed. Under 300-talet anknöt man till antik retorik, t. ex. Gregorius av Nazianz (död ca 390). Fornkyrkan främste förkunnare anses vara Johannes Chrysostomus (död 407) och Augustinus (död 430). (källa)
  8. Egendomsgemenskap fortsatte att vara ett ideal i fornkyrkan, Didache från ca. år 100 säger: "Du skall inte vända dig bort från den som behöver utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga, att det är ditt eget. Ty om ni har gemenskap i det oförgängliga, hur mycket mer bör ni inte ha det i det förgängliga!" (Did. 4:8). Kyrkofadern Justinus Martyren (ca. 100-165) skrev: "Vi som värdesatte rikedomens och ägodelarnas vinst, lägger nu vad vi har i en gemensam hög, och delar ut till alla som lider nöd." (1 Apol. 14). (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.