Fundera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder fundera, varianter, uttal och böjningar av fundera

Fundera synonym, annat ord för fundera, vad betyder fundera, förklaring, uttal och böjningar av fundera.

Synonymer till fundera

Andra språk

Fundera på Engelska

  • think, ponder - I', m thinking of going to Stockholm, why don', t you think about it?

Hur används ordet fundera

  1. Privatpersoners sparande kallas ofta investering, i synnerhet om det sker i värdepapper. Även köp av konst, guld, fastigheter, med mera kan kallas investering om det sker i syfte att göra en framtida vinst. En investering innebär således att medvetet välja ett visst alternativ utifrån viss insats t.ex. pengar eller tid för att uppnå någon form av nytta. Exempelvis kan man fundera på olika utbildningsalternativ och med ett analytiskt synsätt då ställa upp olika kriterier, till exempel förväntad framtida lön. Det investeringsalternativ som bäst stämmer överens med de kriterier som ställts upp, är det bästa investeringsalternativet. (wikipedia.org)
  2. Ganska snart visade det sig att 1952 års reform inte varit tillräckligt genomgripande. Man började nu fundera på centralortsprincipen. Samtidigt skedde förberedelser för andra reformer som också skulle leda fram till en mer enhetlig lokal förvaltning av Sverige, som till exempel tingsrättsreformen (då vissa städers egna jurisdiktion avskaffades) och polisväsendets förstatligande samt förändringar på skatteförvaltningens område. (wikipedia.org)
  3. Liknelser kan ofta användas som pedagogisk illustration, eller tvärtom skapa en tankeställare så man får fundera ut meningen eller söka mera kunskap. Välkända är till exempel Jesu liknelser och uttryck i Ordspråksboken i Bibeln. Flera av dessa har förankrats i olika språkbruk ursprungligen bland kristna och judar, och hör till standarduttrycken i svenskan som idiom, ex. "flitig som en myra", "fara fram som ett jehu", "som en ulv i fårakläder" eller snarlikt liknelser "förbjuden frukt smakar bäst", "slå sig för sitt bröst". (wikipedia.org)
  4. De kan också användas för avsiktlig vaghet, exempelvis inom management, när man vill ge en grupp intrycket av ett mål i form av ett koncept som måste uppnås, utan att precisera vad detta egentligen är. Detta innebär att personalen aktivt börjar försöka tolka informationen genom att fundera över hur de överordnade ser på dem. Vanligtvis uppfattas detta som en bristfällig form av management i Machiavellis anda. (wikipedia.org)
  5. Morsealfabetet har fått sitt namn efter amerikanen Samuel Morse (1791–1872). Han var egentligen en konstnär som gjorde oljemålningar. (Se biografin Samuel Morse.) Han hade under en resa 1832 mellan Europa och Amerika sett några elektromagnetiska experiment, och började som ren amatör fundera över hur detta på något sätt kunde användas för att överföra budskap. Sådana konstruktioner fanns i och för sig tidigare, t.ex. Webers nåltelegraf. Ingen av dessa konstruktioner fungerade emellertid särskilt bra. (wikipedia.org)
  6. Redan på 1900-talet gjordes det försök att genom olika gödselmedel öka produktionen av skogsråvara. Det fanns då en vilja att öka skogsmarksarealen genom att dika ur torvmark. Då upptäckte man att den utdikade marken inte alltid beskogades, varvid man började fundera på att gödsla marken för att se om det berodde på näringsbrist. T.ex. var Vilhelm Ålund som 1910 gjorde försök med träaska på Robertfors AB utdikade torvmarker. Dock var dessa gödslingsförsök inriktade mot gödsling av andra medel än kväve. En anledning var att kvävegödselmedel inte fanns att tillgå i kommersiell skala, utan intresset för att gödsla skogsmark med kväve uppkom med att ny teknik kunde tillverka kvävegödselmedel kommersiellt och när botanikern Henrik Hesselman och växtbiologen Lars-Gunnar Romell visade på 1930-talet att om man spred kväve i form av ammoniumnitrat i gammal granskog i Norrland så ökade diametertillväxten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.