Reflektera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reflektera, varianter, uttal och böjningar av reflektera

Reflektera synonym, annat ord för reflektera, vad betyder reflektera, förklaring, uttal och böjningar av reflektera.

Synonymer till reflektera

Vad betyder och hur uttalas reflektera

Reflektera uttalas re|flekt|era och är ett verb -de.

Reflektera betyder:

Ordformer av reflektera

Aktiv

reflektera
infinitiv
reflekterar
presens
reflekterade
preteritum
reflekterat
supinum
reflekterande
presens particip
reflektera
imperativ

Passiv

reflekteras
infinitiv
reflekteras
presens
reflekterades
preteritum
reflekterats
supinum

Perfekt particip

reflekterad en
~ + subst.
reflekterat ett
~ + subst.
reflekterade den/det/de
~ + subst.

Reflektera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Reflektera på Engelska

  • reflect - the debate reflects (mirrors) the uncertainty felt by the general public, the sunlight is reflected in the window
  • reflect - she reflected only briefly on the problem

Hur används ordet reflektera

  1. Som radiolyssnare är det förstås helt hopplöst att försöka jobba, måla staketet eller ens bre en macka till lunch medan Thure Lindhardt samtalar med dig. Men det är mycket rogivande om du har tid att lyssna, reflektera. (källa)
  2. Heliostat (från helios, det grekiska ordet för sol, och stat, som i stationär) är en apparat som inkluderar en plan spegel som vrider sig så att det reflekterade solljuset riktas mot ett förbestämt mål, och kompenserar för solens rörelse över himlen. Målet kan vara ett fysiskt objekt, på avstånd från heliostaten, eller en riktning i rymden. För att göra detta, hålls det reflekterande spegelplanet vinkelrätt mot bisektrisen till vinkeln mellan riktningen till solen och riktningen till målet, sett från spegeln. I nästan varje fall är målet stationärt i förhållande till heliostaten, så ljuset reflekteras i en fix riktning. (källa)
  3. En typ av retroreflektor är kubhörnsretroreflektorn, ofta förkortat hörnreflektor. Den består av speglande ytor sammansatta så att de bildar innerhörnet av en kub. Sedan en stråle reflekterats i alla tre ytorna kommer den alltid att ha en riktning parallellt den riktningen som den kom ifrån, men åt motsatt håll, som från en takkantprisma i två dimensioner. Man kan testa principen genom att kasta en tennisboll eller studsboll (utan skruv) mot hörnet av ett rum. Ett exempel på kubhörnsretroreflektor är en vanlig radarreflektor för fritidsbåtar, vilken är en plåtkonstruktion med 8 kubhörn riktade åt olika håll. Fotgängarreflexer av hårdplast utnyttjar totalreflexion i ett mycket stort antal kubhörn sammansatta till ett bikakemönster. (källa)
  4. Förutsättningarna för den klassiska musiken kan också ses ur ett musiksociologiskt perspektiv. Under 1700-talet bildade Wien, genom inslag av många olika musikkulturer en inspirerande miljö för tonsättare och förhållandet till publiken var viktig. Publiken krävde att musiken skulle vara begriplig och därför följa vissa normer för att betraktas som klassisk musik, men senare under 1800-talet ställdes högre krav på lyssnarna som förväntades reflektera över musiken och göra en estetisk bedömning av den. På så vis uppstod en motsättning mellan publiken och de mer erfarna konstbedömarna och än idag betraktas musiken från sekelskiftet 1900 av till exempel Arnold Schönberg, Anton Webern och Alban Berg som "modern musik" av den breda publiken, medan musikexpertis sedan länge betraktat den som "klassisk". (källa)
  5. De äldsta ljuskronorna förekommer i kyrkorna, och från medeltiden härstammar takkronor som efterbildar det himmelska Jerusalems murar och torn i en krans, som löper runt. Hildesheims domkyrka äger en sådan av brons, liksom Aachens domkyrka. Vissa ljuskronor har utklippta löv och liknade i järnplåt för att reflektera ljuset. (källa)
  6. Långvågssändare har stor räckvidd då strålningen i viss utsträckning följer jordytan. De mycket korta våglängderna som används för t. ex. TV och frekvensmodulerad ultrakortvågsradio (FM UKV), har räckvidd som i huvudsak är densamma som den optiska sikten från sändarantenn till mottagarantenn. Mellan- och kortvåg intar en mellanställning. Vissa skikt i atmosfären kan reflektera radiovågorna och på så sätt förlänga räckvidden betydligt. (källa)
  7. Reflexion av ljus kan vara en spegling (regelbunden reflexion) eller en diffus (oregelbunden) reflexion (som inte ger någon bild men som kastar tillbaka ljuset), beroende på ytans egenskaper. Beroende på om det reflekterande mediet är dielektriskt eller ledande kan det reflekterade ljuset vara i fas med den infallande vågfronten eller inverterat. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.